Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití stimulačního programu MAXÍK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití stimulačního programu MAXÍK"— Transkript prezentace:

1 Využití stimulačního programu MAXÍK
Prezentace lekce logopedické intervence č. 1 Využití stimulačního programu MAXÍK pro rozvoj řeči u dětí předškolního věku, konkrétně dětí přípravné třídy při ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska cílové skupiny projektu „Škola pro všechny“, účastnících se projektové logopedické terapie v rámci realizace KA 1 projektu CZ.1.07/1.2.29/ Anotace: Jedná se o tematické využití stimulačního programu pro předškoláky s rozvinutím hrubé a jemné motoriky, zrakové paměti, sluchové paměti, prostorové orientace s cílem komplexního pojetí rozvoje řeči u dětí předškolního věku, konkrétně dětí z přípravné třídy, tedy dětí s odloženou školní docházkou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zpracovala dne: Mgr. Hana Minářová CZ.1.07/1.2.29/

2 MAXÍK Časově lze každou lekci využít každodenně–dle aktuální situace a individuálních potřeb dítěte vždy po min, tedy celkem 4 zde uvedené lekce můžeme využít v průběhu 2 měsíců při logopedické intervenci v rámci individuální logopedické prevence a terapie v rámci projektu. Zvýšení efektu lze dosáhnout při běžné výuce v přípravné třídě, kdy pedagog pracuje s dětmi individuálně a doma s rodiči, kdy jsou jednotlivá cvičení procvičována opět v průběhu každého dne a je plněna tak zásada krátkodobosti a četnosti. CZ.1.07/1.2.29/

3 Cíle: V programu je posilována motorická, grafomotorická a percepční složka Na rozvoj motorických dovednosti jsou zaměřené cviky na dýchání, motoriku a motorickou koordinaci. V nácviku grafomotorických dovedností si děti trénují úchop psacích potřeb, vedení pohybu ruky ve směru psaní, uvolnění všech kloubů. Percepční složka obsahuje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj prostorové orientace. Pomůcky: Jednotlivé pracovní listy z programu Maxík, barevné papíry, psací potřeby, zvířátka z umělé hmoty CZ.1.07/1.2.29/

4 Lekce č. 1 Rozcvičení jazyka
Nácvik správného dýchání – na zemi, ve stoje, křížové pohyby Připrav se – správné sezení – nohy na zemi, ruce na stole, uvolněný ramenní kloub Uchop psací pero (fix) a jezdi s ním po ploše stolu – jako když letí letadlo, uvolni si ramenní kloub První nácvik – tečkovaná , kdy dítě tečkuje mezi řádky, postupuje zleva doprava a seshora dolů, správně dýchá (15 dní) Další dny tečkuje cestu ptáčka ke hromádce máku a říká básničku – 5 dní Dále dítě hraje s rodičem hru na opici, trénuje tak tělesné schéma – Dítě sedí naproti trenérovi, má chodidla na zemi, správně sedí a dýchá – trenér pohybuje ukazovákem po obličeji a dítě napodobuje polohu prstu na obličeji trenéra tak, jako by se samo vidělo v zrcadle cvičení se postupně prodlužuje od 1 min až do 5 min, pracuje se 2 – 3 týdny CZ.1.07/1.2.29/

5 Lekce č. 2 Rozcvičení jazyka Dále je na řadě nácvik správného dýchání
V dalších dnech dítě nacvičuje vodorovné čáry fixem ve směru šipek a přitom rytmicky odříkává po slovech Travička zelená – 5 dní Následuje rytmizování po slabikách výše uvedené písničky a dělání čar fixem – 5 dní Pět dní dítě dělá čáry ve směru šipek a přitom říká „Jedna čára, druhá čára a je plná šňůra prádla“. K rozvoji jemné motoriky, zrakové i hmatové paměti - kdy dítě pod šátkem ohmatává 6 – 8 umělohmotných zvířátek, nahlas pojmenovává jednotlivé části těla zvířátek – pracuje tak nejméně 5 min po dobu 15 dní CZ.1.07/1.2.29/

6 Při třetí lekci nacvičujeme svislé čáry
Lekce č. 3 Rozcvičení jazyka  Následuje opětovná kontrola správného dýchání, úchopu psací potřeby vedené ruky, správné sezení, správná koordinace pohybu s dechem Při třetí lekci nacvičujeme svislé čáry Použijeme pracovní listy - Maxíkovy malůvky Dítě kreslí svislé čáry ve směru šipek a zároveň po jednotlivých slovech odříkává „Prší, prší…“ – 4 dny Další dny kreslí svislé čáry a odříkává „Prší, prší…“ po slabikách – 3 dny Poté odříkává po slovech „Máčí, máčí deštíček záhon plný kytiček“, nejprve po slovech, pak po slabikách, čímž zrychlí pohyb rukou i mluvidel K rozvoji sluchového vnímání, paměti a pozornosti slouží toto cvičení: Řada slov, v řadě slov se jedno opakuje dvakrát – dítě musí poznat, které slovo to je Např. strom, list, kmen, větev, kmen, jehličí, šiška CZ.1.07/1.2.29/

7 Následuje dýchání a křížové pohyby vleže a vestoje
Lekce č. 4 Rozcvičení jazyka Následuje dýchání a křížové pohyby vleže a vestoje V této lekci se dítě učí pomocí Maxíkových malůvek dělat kruhy Dítě kreslí kruhy ve směru šipek a říká si „Koulelo se koulelo…“ – tři dny Dále pokračuje v nácviku malých a velkých kruhů, přičemž si rytmicky odříkává „Za sluníčkem skřítci letí, šťastnou cestu děti křičí“ – každý kruh jedno slovo po dobu dvou dní Poté dělá toto cvičení, kdy každý kruh znamená jednu slabiku Další dva dny kreslí malé kruhy s říkankou „Vítr kolem piští, kola si jen sviští“ Posledním úkolem je Jablíčková skládanka, která je zaměřená na rozvoj řeči, prostorovou orientaci, početní dovednosti - nejprve s dítětem pohovoříme o stavbě stromu , pak rozlišíme, která papírová jablíčka jsou malá, střední a velká. Pedagog říká dítěti ,na kterou stranu stromu a jakou velikost jablíčka má umístit – dítě pokládá jablíčka dle pokynů pedagoga po koruně stromu CZ.1.07/1.2.29/

8 Ilustrační fota CZ.1.07/1.2.29/

9 Ilustrační foto CZ.1.07/1.2.29/

10 Ilustrační fota - pomůcky
CZ.1.07/1.2.29/

11 Ilustrační foto CZ.1.07/1.2.29/

12 Akreditováno MŠMT č.j. 16 749/2012-25-302 PaedDr. Zdeňka Janhubová
Zdroje: vlastní text a fota Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík Mgr. Pavla Bubeníčková Akreditováno MŠMT č.j / PaedDr. Zdeňka Janhubová Akreditováno MŠMT č.j / CZ.1.07/1.2.29/


Stáhnout ppt "Využití stimulačního programu MAXÍK"

Podobné prezentace


Reklamy Google