Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturované učení PROJEKT EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturované učení PROJEKT EU"— Transkript prezentace:

1 Strukturované učení PROJEKT EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“ CZ 1.07/1.2.33/ Číslo aktivity: 01 Strukturované učení

2 Strukturované prostředí
Strukturované učení Strukturované prostředí Tři třídy vybaveny speciálním nábytkem Žák pracuje na vytvořeném pracovním místě /individuální či samostatná činnost/ Strukturované prostředí dává žákovi odpověď na otázku KDE?

3 Strukturované učení Režim dne
Nástěnné denní režimy složené z piktogramů Žák má každý den připravený „rozvrh hodin“ u svého pracovního místa, po splněném úkolu /činnosti/ otočí piktogram a přendá ho z prvního sloupce do druhého Nástěnné denní režimy dávají žákovi odpověď na otázku CO a KDY budu dělat?

4 Strukturované krabice
Strukturované učení Strukturované krabice Zakoupeno 220 strukturovaných krabic Žák pracuje s krabicemi při samostatné práci v lavici Strukturované krabice /krabicové úlohy/ procvičují jemnou motoriku, logické souvislosti, prostorovou orientaci, umožňují vkládání tvarů, třídění obrázků podle kategorií, třídění podle velikosti a barvy, přiřazování předmětů k obrázkům Vizualizace činností dává žákovi odpověď na otázku JAK dlouho budu pracovat? – dodržujeme pravidlo zleva doprava , shora dolů, kódy

5 Strukturované učení Komunikační kniha
Komunikační kniha zpracovaná v podobě listinné nebo v iPadu Používají někteří žáci, kteří nekomunikují verbálně Komunikační kniha zahrnuje témata – rodina, činnosti doma, učitelé, spolužáci, činnosti ve škole, hygiena, nápoje, potraviny a části těla Žák pomocí komunikační knihy vyjadřuje své potřeby - domluví se se svým nejbližším okolím

6 Edukačně hodnotící profil
Strukturované učení Edukačně hodnotící profil Zpracovává se v písemné podobě a následně vyhodnocuje úroveň jednotlivých oblastí PC program Stanoví vývojovou úroveň žáka v jednotlivých oblastech Tvoří podklady pro hodnocení vývojové úrovně žáků s poruchou autistického spektra Slouží pro sestavení Edukačních plánů pro daný školní rok

7 Monitorovací indikátory
Strukturované učení Monitorovací indikátory „Aplikace metod strukturovaného učení v praxi“ – popisuje a přibližuje metodu strukturovaného učení tak, jak je uplatňována v naší škole „Soubor obrázků pro vytváření strukturovaných úloh“ – podklad pro vytváření krabicových úloh, výuku a procvičování jednotlivých tematických celků podle ŠVP Metodický inspirativní materiál pro pedagogické pracovníky

8 Strukturované učení DVPP
Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle specifických potřeb jednotlivých dětí – 12 pedagogů Výchova a vzdělávání dětí s autismem I., II. a III. – 2 ped. Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními – 1 ped. Augmentativní a alternativní komunikace ve škole – 2 ped. Zabezpečení výuky žáků se speciálním vzdělávacími potřebami – 22 ped. Funkční komunikace s klienty s PAS – 16 ped. Muzikoterapie v práci s autistickými a mentálně retardovanými klienty -1 ped. Zakoupena odborná literatura Získání, zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace

9 Strukturované učení Cíl klíčové aktivity
Vyučovat žáky metodou strukturovaného učení, které využívá strukturovaného prostoru, časového plánu, vizualizace, pravidelnosti a odměny. Dosažení cíle: Žáci vyučováni metodou strukturovaného učení v 7. třídách ZŠS

10 Strukturované učení Poděkování Děkuji všem pedagogům za velmi náročnou práci na projektu, za zavedení metody strukturované výuky do vyučování žáků s autismem i žáků se středně těžkou a těžkou mentální retardací. Mgr. Lenka Havlíková


Stáhnout ppt "Strukturované učení PROJEKT EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google