Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“ CZ 1.07/1.2.33/01.0002 Č íslo aktivity: 01 Strukturované u.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“ CZ 1.07/1.2.33/01.0002 Č íslo aktivity: 01 Strukturované u."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“ CZ 1.07/1.2.33/01.0002 Č íslo aktivity: 01 Strukturované u č ení Strukturované učení

2 Strukturované prostředí  Tři třídy vybaveny speciálním nábytkem  Žák pracuje na vytvořeném pracovním místě /individuální či samostatná činnost/  Strukturované prostředí dává žákovi odpověď na otázku KDE? Strukturované učení

3 Režim dne  Nástěnné denní režimy složené z piktogramů  Žák má každý den připravený „rozvrh hodin“ u svého pracovního místa, po splněném úkolu /činnosti/ otočí piktogram a přendá ho z prvního sloupce do druhého  Nástěnné denní režimy dávají žákovi odpověď na otázku CO a KDY budu dělat? Strukturované učení

4 Strukturované krabice  Zakoupeno 220 strukturovaných krabic  Žák pracuje s krabicemi při samostatné práci v lavici  Strukturované krabice /krabicové úlohy/ procvičují jemnou motoriku, logické souvislosti, prostorovou orientaci, umožňují vkládání tvarů, třídění obrázků podle kategorií, třídění podle velikosti a barvy, přiřazování předmětů k obrázkům  Vizualizace činností dává žákovi odpověď na otázku JAK dlouho budu pracovat? – dodržujeme pravidlo zleva doprava, shora dolů, kódy Strukturované učení

5 Komunikační kniha  Komunikační kniha zpracovaná v podobě listinné nebo v iPadu  Používají někteří žáci, kteří nekomunikují verbálně  Komunikační kniha zahrnuje témata – rodina, činnosti doma, učitelé, spolužáci, činnosti ve škole, hygiena, nápoje, potraviny a části těla  Žák pomocí komunikační knihy vyjadřuje své potřeby - domluví se se svým nejbližším okolím Strukturované učení

6 Edukačně hodnotící profil  Zpracovává se v písemné podobě a následně vyhodnocuje úroveň jednotlivých oblastí PC program  Stanoví vývojovou úroveň žáka v jednotlivých oblastech  Tvoří podklady pro hodnocení vývojové úrovně žáků s poruchou autistického spektra  Slouží pro sestavení Edukačních plánů pro daný školní rok Strukturované učení

7 Monitorovací indikátory  „Aplikace metod strukturovaného učení v praxi“ – popisuje a přibližuje metodu strukturovaného učení tak, jak je uplatňována v naší škole  „Soubor obrázků pro vytváření strukturovaných úloh“ – podklad pro vytváření krabicových úloh, výuku a procvičování jednotlivých tematických celků podle ŠVP  Metodický inspirativní materiál pro pedagogické pracovníky Strukturované učení

8 DVPP  Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle specifických potřeb jednotlivých dětí – 12 pedagogů  Výchova a vzdělávání dětí s autismem I., II. a III. – 2 ped.  Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními – 1 ped.  Augmentativní a alternativní komunikace ve škole – 2 ped.  Zabezpečení výuky žáků se speciálním vzdělávacími potřebami – 22 ped.  Funkční komunikace s klienty s PAS – 16 ped.  Muzikoterapie v práci s autistickými a mentálně retardovanými klienty -1 ped.  Zakoupena odborná literatura  Získání, zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace Strukturované učení

9 Cíl klíčové aktivity Vyučovat žáky metodou strukturovaného učení, které využívá strukturovaného prostoru, časového plánu, vizualizace, pravidelnosti a odměny. Dosažení cíle: Žáci vyučováni metodou strukturovaného učení v 7. třídách ZŠS Strukturované učení

10 Poděkování Děkuji všem pedagogům za velmi náročnou práci na projektu, za zavedení metody strukturované výuky do vyučování žáků s autismem i žáků se středně těžkou a těžkou mentální retardací. Mgr. Lenka Havlíková Strukturované učení


Stáhnout ppt "PROJEKT EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“ CZ 1.07/1.2.33/01.0002 Č íslo aktivity: 01 Strukturované u."

Podobné prezentace


Reklamy Google