Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika školní zralosti Mgr. Jiřina Bednářová speciální pedagog PPP Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika školní zralosti Mgr. Jiřina Bednářová speciální pedagog PPP Brno."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika školní zralosti Mgr. Jiřina Bednářová speciální pedagog PPP Brno

2   Dynamická diagnostika dítěte předškolního věku - posouzení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech jako výchozí podklad podpory a výchozí bod stimulace oslabených funkcí   Aktuální standardizace školní připravenosti v rámci projektu Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

3 Vztah diagnostiky a intervence  Diagnostika bez intervence Potřeba jednorázového opatření, nálepky? Potřeba jednorázového opatření, nálepky? „Dítě poznám, ale nerealizuji intervenci.“ „Dítě poznám, ale nerealizuji intervenci.“  Intervence bez diagnostiky Je zabezpečena cílená intervence? Je zabezpečena cílená intervence? „Přesně nevím, co dítě potřebuje, ale zadávám mu všeobecně používané podněty.“ „Přesně nevím, co dítě potřebuje, ale zadávám mu všeobecně používané podněty.“  Diagnostika jako podklad intervence Diagnostika jako výchozí bod stimulace, reedukace. Diagnostika jako výchozí bod stimulace, reedukace. „Dítě poznám a cíleně zadávám podněty.“ „Dítě poznám a cíleně zadávám podněty.“

4 Principy, východiska Časovost -schopnost, dovednost nastupuje, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, věkovém rozmezí Posloupnost znamená, že se daná schopnost, dovednost rozvíjí po krocích, postupně a v návaznosti od jednodušší po složitější. Stanovení výchozího a následného bodu stimulace nebo reedukace u dětí, které jsou vzhledem k vrstevníkům v některé z oblastí méně vyzrálé či opožděné; ujasněním silných stránek podněcování nadání, podpora talentu.

5 Diagnostika dítěte v předškolním věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky motoriky, grafomotoriky zrakového vnímání a paměti zrakového vnímání a paměti sluchového vnímání a paměti sluchového vnímání a paměti vnímání prostoru vnímání prostoru vnímání času vnímání času základních matematických představ základních matematických představ řeči (myšlení) řeči (myšlení) sociálních dovedností sociálních dovedností sebeobsluhy (samostatnosti) sebeobsluhy (samostatnosti) hry hry

6 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ VNÍMÁNÍ BAREV VNÍMÁNÍ BAREV FIGURA A POZADÍ FIGURA A POZADÍ ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ ČÁST A CELEK ( ANALÝZA A SYNTÉZA) ČÁST A CELEK ( ANALÝZA A SYNTÉZA) ZRAKOVÁ PAMĚŤ ZRAKOVÁ PAMĚŤ POHYB OČÍ NA ŘÁDKU POHYB OČÍ NA ŘÁDKU

7

8 Zvládá s dopomocí - - Hledání způsobů, postupů, možností, za jakých dítě daný úkol zvládne natolik, že může postoupit na další vývojový stupeň obtížnosti; dojde k posunu z výchozího do následného bodu - - Sledování postupů v jednotlivých oblastech, porovnávání poskytované podpory mezi jednotlivými oblastmi - - Sledování potřeby časové dotace k postupu do dalšího stupně obtížnosti Jak se dítě učí? Jak rychle se učí? Jaké podmínky a podporu k učení potřebuje?

9

10

11

12

13

14 Klokanův kufr Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Centrum volného času Lužánky, Brno PPP Brno partner Ukončení projektu březen 2013 Zahájení výroby – září 2013

15

16 Zrakové rozlišení (zraková diferenciace) věknezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 12. Z12 Rozšíření 12. Z12 Odliší výrazněji jiný obrázek v řadě 3,5 12. Z12 Rozšíření 13. Z13Odliší obrázek v jiné velikosti 3,5 14. Z14Rozšíření 14. Z14Odliší jiný obrázek v řadě 4,5 14. Z14Rozšíření 15. Z15Rozšíření 15. Z15Odliší obrázek v řadě lišící se horizontální polohou 4,5-5 15. Z15Rozšíření 16. Z16Odliší obrázek v řadě lišící se detailem 5 16. Z16Rozšíření 17. Z17Odliší shodné a neshodné dvojice lišící se detailem 5 18. Z18Rozšíření 18. Z18Odliší obrázek lišící se vertikální polohou 5,5-6 18. Z18Rozšíření 19. Z19Vyhledá dva shodné obrázky v řadě 5,5-6 20. Z20 Odliší shodné a neshodné dvojice lišící se vertikální polohou 5,5-6 20. Z20Rozšíření

17 DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PROJEKT Č. CZ.1.07/1.2.17/01.0027

18 DIAGNOSTICKÁ BATERIE JE ROZDĚLENA DO TŘÍ VĚKOVÝCH KATEGORIÍ:   Žáci MŠ v posledním půlroce před zahájením školní docházky, žáci v prvním pololetí 1.třídy   Žáci ZŠ ve druhém pololetí 1.třídy, žáci 2. tříd   Žáci 3. a 4. tříd

19 2 verze každé diagnostické baterie   poradenská   školní

20 BATERIE PRO 1. VĚKOVOU KATEGORII Obsahuje subtesty na posouzení úrovně:   grafomotoriky   sluchového vnímání (analýzy a syntézy, diferenciace, fonologické manipilace)   zrakového vnímání (diferenciace)   vnímání prostoru (včetně pravo-levé orientace)   základních matematických představ

21 Možnosti využití MŠ, ZŠ PPP Při intervenci Využití při řazení činností

22 Děkuji za pozornost Jiřina Bednařová jirina.bednarova@pppbrno.cz jirina.bednarova@pppbrno.czjirina.bednarova@pppbrno.cz


Stáhnout ppt "Diagnostika školní zralosti Mgr. Jiřina Bednářová speciální pedagog PPP Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google