Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Cévní mozkové příhody Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Cévní mozkové příhody Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Cévní mozkové příhody Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MP.M4.1118 Datum vytvoření: 10.1.2014 Vzdělávací oblast: Aplikovaná masáž Ročník: čtvrtý – Sportovní a rekondiční masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do problematiky, příčiny vzniku onemocnění, rizikové faktory CMP, varovné příznaky, klinický obraz u pacientů, stádia onemocnění, terapie včetně lázeňské léčby.

3 Metodické pokyny Jedná se o teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. Jedná se o teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 351 s. ISBN 978-80-247- 1135-5. BERLIT, Peter. Memorix neurologie. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 447 s. ISBN 978-80-247-1915-3. KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Vyd.1. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

5 Cévní mozkové příhody

6 CMP jsou stále častou příčinou těžkého zdravotního postižení, a jsou proto značným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem. CMP jsou stále častou příčinou těžkého zdravotního postižení, a jsou proto značným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem. V ČR je ročně postiženo 35 000 osob. V ČR je ročně postiženo 35 000 osob. Z toho asi 2/3 pacientů přežívají, přičemž přibližně ½ z nich je nadále těžce handicapována a odkázaná na ústavní péči nebo trvalou péči rodiny. Z toho asi 2/3 pacientů přežívají, přičemž přibližně ½ z nich je nadále těžce handicapována a odkázaná na ústavní péči nebo trvalou péči rodiny. Více než 1/3 pacientů je mladších 60 let. Více než 1/3 pacientů je mladších 60 let. Rehabilitace a masážní techniky mají v péči o tyto pacienty dominantní úlohu. Rehabilitace a masážní techniky mají v péči o tyto pacienty dominantní úlohu.

7 Cévní mozková příhoda Ložiskové poškození mozku Ložiskové poškození mozku Rychle se rozvíjející Rychle se rozvíjející Vzniká na podkladě poruchy krevní cirkulace: Vzniká na podkladě poruchy krevní cirkulace: - ischémie (př.arterioskleróza) - hemoragie (př.ruptura aneuryzmat) Vzniká na patologicky změněné cévě Vzniká na patologicky změněné cévě Třetí nejčastější příčinou úmrtnosti Třetí nejčastější příčinou úmrtnosti Frekvence CMP se zvyšuje ( hlavně v důsledku snížené úmrtnosti na ICHS) Frekvence CMP se zvyšuje ( hlavně v důsledku snížené úmrtnosti na ICHS)

8 Prognóza 1/3 pacientů se v prvních 4 dnech zhoršuje 1/3 pacientů se v prvních 4 dnech zhoršuje 1/5 bude mít do 5 let recidivu 1/5 bude mít do 5 let recidivu 1/3 zemře do 1 roku 1/3 zemře do 1 roku Každý 8 pacient s mírnou formou CMP bude mít do 10 let rozsáhlou formu CMP. Každý 8 pacient s mírnou formou CMP bude mít do 10 let rozsáhlou formu CMP.

9 Rizikové faktory Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze Kardiovaskulární poruchy Kardiovaskulární poruchy Alkohol Alkohol Kouření Kouření Diabetes melitus Diabetes melitus Hypercholesterolémie Hypercholesterolémie Stenózy karotid Stenózy karotid Wokoholismus Wokoholismus Stresový způsob života Stresový způsob života

10 5 varovných příznaků CMP Náhlá slabost nebo necitlivost tváře, HK nebo DK na jedné polovině těla Náhlá slabost nebo necitlivost tváře, HK nebo DK na jedné polovině těla Náhlá zmatenost, potíže s mluvením či porozuměním Náhlá zmatenost, potíže s mluvením či porozuměním Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku Náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě Náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě Náhlé silné bolesti hlavy Náhlé silné bolesti hlavy

11 Klinický obraz – nejčastější příznaky Poruchy hybnosti a vědomí Poruchy hybnosti a vědomí Hemiparéza (hemiplegie) dx, sin Hemiparéza (hemiplegie) dx, sin Paréza (plegie) dolní větve n. facialis Paréza (plegie) dolní větve n. facialis Afázie – při poruše dominantní hemisféry Afázie – při poruše dominantní hemisféry - motorická (rozumí, ale nemluví) - senzitivní (nerozumí a nemluví) - smíšená Poruchy intelektu–př. multiinfarktová demence Poruchy intelektu–př. multiinfarktová demence

12 Klinický obraz Poruchy čití (citlivosti) Poruchy čití (citlivosti) Poruchy zraku (výpadky zorného pole) Poruchy zraku (výpadky zorného pole) Poruchy vnímání Poruchy vnímání Poruchy taxe (špatná koordinace pohybů a přestřelování) Poruchy taxe (špatná koordinace pohybů a přestřelování) Agrafie (porucha psaní) Agrafie (porucha psaní) Akalkulie (porucha při početních úkolech) Akalkulie (porucha při početních úkolech) Alexie (neschopnost pochopit smysl čtenéhu textu) Alexie (neschopnost pochopit smysl čtenéhu textu) Apraxie (ztráta naučených pohybů) Apraxie (ztráta naučených pohybů) Abulie (nerozhodnost, nedostatek vůle) Abulie (nerozhodnost, nedostatek vůle)

13 Syndrom hemiplegie (hemiparézy) Pseudochabé stadium – v prvních hodinách a dnech Pseudochabé stadium – v prvních hodinách a dnech Stadium spasticity – nastupuje asi za 1-3 týdny Stadium spasticity – nastupuje asi za 1-3 týdny Obecně platí : čím je kratší doba pseudochabého stadia, tím je lepší prognóza z hlediska hybnosti pacienta. Obecně platí : čím je kratší doba pseudochabého stadia, tím je lepší prognóza z hlediska hybnosti pacienta.

14 Pseudochabé stádium Pasivní hybnost je zachována v plném rozsahu pohybu Pasivní hybnost je zachována v plném rozsahu pohybu Aktivní hybnost je snížená až vymizelá Aktivní hybnost je snížená až vymizelá Svalový tonus je snížený Svalový tonus je snížený Chybí iritační pyramidové jevy Chybí iritační pyramidové jevy

15 Stádium spasticity Snižuje se pasivní hybnost Snižuje se pasivní hybnost Zvyšuje se hybnost aktivní Zvyšuje se hybnost aktivní Zvyšuje se svalový tonus Zvyšuje se svalový tonus Přítomnost patologických reflexů Přítomnost patologických reflexů Příznačné je Wernicke-Mannovo Příznačné je Wernicke-Mannovo držení těla držení těla

16 Ischemické mozkové příhody Trombotické Trombotické Embolické Embolické Reverzibilní ischemický neurologický deficit Reverzibilní ischemický neurologický deficit Progredující ischemické příhody Progredující ischemické příhody Dokončené ischémie s trvalými následky Dokončené ischémie s trvalými následky

17 Cévní onemocnění mozku CT obraz ischemie Trombus u téhož pacienta jako příčina ischemie

18 CT zobrazení

19 Hemorrhagické mozkové příhody Intracerebrální krvácení (ICH) – ruptura tepny, cévní malformace, mozkového nádoru – 40% mortalita Intracerebrální krvácení (ICH) – ruptura tepny, cévní malformace, mozkového nádoru – 40% mortalita Subarachnoidální krvácení (SAK) – prasklé aneurysma, nebo arteriovénózní malformace Subarachnoidální krvácení (SAK) – prasklé aneurysma, nebo arteriovénózní malformace

20 Terapie Pohybová léčba – rehabilitace Pohybová léčba – rehabilitace Fyzikální terapie – ovlivnění bolesti, snižování spasticity (masáže), redukce otoků (lymfatické drenáže), vodoléčebné procedury (vířivá lázeň), elektroterapie (stimulace, analgetické proudy). Fyzikální terapie – ovlivnění bolesti, snižování spasticity (masáže), redukce otoků (lymfatické drenáže), vodoléčebné procedury (vířivá lázeň), elektroterapie (stimulace, analgetické proudy). Komplexní lázeňská léčba Komplexní lázeňská léčba

21 Lázeňská léčba Lázeňská léčba je u pacientů po CMP indikována po odeznění akutního stádia. Lázeňská léčba je u pacientů po CMP indikována po odeznění akutního stádia. Je vhodná především k podpoře obnovující se hybnosti, zlepšení soběstačnosti a kvality života pacienta. Je vhodná především k podpoře obnovující se hybnosti, zlepšení soběstačnosti a kvality života pacienta. Kontraindikace lázeňské léčby: Kontraindikace lázeňské léčby: U pacientů, kteří prodělali CMP více než dvakrát U pacientů, kteří prodělali CMP více než dvakrát U pacientů s těžkou fatickou poruchou U pacientů s těžkou fatickou poruchou Lázeňskou léčbu u pacientů po CMP poskytují např. lázně v Dubí, Karviné, Velkých Losinách a Jánské lázně. Lázeňskou léčbu u pacientů po CMP poskytují např. lázně v Dubí, Karviné, Velkých Losinách a Jánské lázně.

22 Opakování Vysvětli pojem cévní mozková příhoda: (ložiskové poškození mozku následkem poruchy krevní cirkulace) Jaké poruchy krevní cirkulace můžou vzniknout: (ischemie, hemoragie) Jaká jsou stádia onemocnění: (stádium pseudochabé, stádium spasticity) Které lázně v ČR jsou vhodné k léčbě CMP (Dubí, Karviná, Velké Losiny, Jánské lázně)


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Cévní mozkové příhody Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google