Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Cévní mozkové příhody Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MP.M4.1118 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Aplikovaná masáž Ročník: čtvrtý – Sportovní a rekondiční masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do problematiky, příčiny vzniku onemocnění, rizikové faktory CMP, varovné příznaky, klinický obraz u pacientů, stádia onemocnění, terapie včetně lázeňské léčby.

3 Metodické pokyny Jedná se o teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 351 s. ISBN BERLIT, Peter. Memorix neurologie. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 447 s. ISBN KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Vyd.1. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN

5 Cévní mozkové příhody

6 Cévní mozkové příhody CMP jsou stále častou příčinou těžkého zdravotního postižení, a jsou proto značným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem. V ČR je ročně postiženo osob. Z toho asi 2/3 pacientů přežívají, přičemž přibližně ½ z nich je nadále těžce handicapována a odkázaná na ústavní péči nebo trvalou péči rodiny. Více než 1/3 pacientů je mladších 60 let. Rehabilitace a masážní techniky mají v péči o tyto pacienty dominantní úlohu.

7 Cévní mozková příhoda Ložiskové poškození mozku Rychle se rozvíjející
Vzniká na podkladě poruchy krevní cirkulace: - ischémie (př.arterioskleróza) - hemoragie (př.ruptura aneuryzmat) Vzniká na patologicky změněné cévě Třetí nejčastější příčinou úmrtnosti Frekvence CMP se zvyšuje ( hlavně v důsledku snížené úmrtnosti na ICHS)

8 Prognóza 1/3 pacientů se v prvních 4 dnech zhoršuje
1/5 bude mít do 5 let recidivu 1/3 zemře do 1 roku Každý 8 pacient s mírnou formou CMP bude mít do 10 let rozsáhlou formu CMP.

9 Rizikové faktory Arteriální hypertenze Kardiovaskulární poruchy
Alkohol Kouření Diabetes melitus Hypercholesterolémie Stenózy karotid Wokoholismus Stresový způsob života

10 5 varovných příznaků CMP
Náhlá slabost nebo necitlivost tváře, HK nebo DK na jedné polovině těla Náhlá zmatenost, potíže s mluvením či porozuměním Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku Náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě Náhlé silné bolesti hlavy

11 Klinický obraz – nejčastější příznaky
Poruchy hybnosti a vědomí Hemiparéza (hemiplegie) dx, sin Paréza (plegie) dolní větve n. facialis Afázie – při poruše dominantní hemisféry - motorická (rozumí, ale nemluví) - senzitivní (nerozumí a nemluví) - smíšená Poruchy intelektu–př. multiinfarktová demence

12 Klinický obraz Poruchy čití (citlivosti)
Poruchy zraku (výpadky zorného pole) Poruchy vnímání Poruchy taxe (špatná koordinace pohybů a přestřelování) Agrafie (porucha psaní) Akalkulie (porucha při početních úkolech) Alexie (neschopnost pochopit smysl čtenéhu textu) Apraxie (ztráta naučených pohybů) Abulie (nerozhodnost, nedostatek vůle)

13 Syndrom hemiplegie (hemiparézy)
Pseudochabé stadium – v prvních hodinách a dnech Stadium spasticity – nastupuje asi za 1-3 týdny Obecně platí : čím je kratší doba pseudochabého stadia, tím je lepší prognóza z hlediska hybnosti pacienta.

14 Pseudochabé stádium Pasivní hybnost je zachována v plném rozsahu pohybu Aktivní hybnost je snížená až vymizelá Svalový tonus je snížený Chybí iritační pyramidové jevy

15 Stádium spasticity Snižuje se pasivní hybnost
Zvyšuje se hybnost aktivní Zvyšuje se svalový tonus Přítomnost patologických reflexů Příznačné je Wernicke-Mannovo držení těla

16 Ischemické mozkové příhody
Trombotické Embolické Reverzibilní ischemický neurologický deficit Progredující ischemické příhody Dokončené ischémie s trvalými následky

17 Cévní onemocnění mozku
CT obraz ischemie Trombus u téhož pacienta jako příčina ischemie

18 CT zobrazení

19 Hemorrhagické mozkové příhody
Intracerebrální krvácení (ICH) – ruptura tepny, cévní malformace, mozkového nádoru – 40% mortalita Subarachnoidální krvácení (SAK) – prasklé aneurysma, nebo arteriovénózní malformace

20 Terapie Pohybová léčba – rehabilitace
Fyzikální terapie – ovlivnění bolesti, snižování spasticity (masáže), redukce otoků (lymfatické drenáže), vodoléčebné procedury (vířivá lázeň), elektroterapie (stimulace, analgetické proudy). Komplexní lázeňská léčba

21 Lázeňská léčba Lázeňská léčba je u pacientů po CMP indikována po odeznění akutního stádia. Je vhodná především k podpoře obnovující se hybnosti, zlepšení soběstačnosti a kvality života pacienta. Kontraindikace lázeňské léčby: U pacientů, kteří prodělali CMP více než dvakrát U pacientů s těžkou fatickou poruchou Lázeňskou léčbu u pacientů po CMP poskytují např. lázně v Dubí, Karviné, Velkých Losinách a Jánské lázně.

22 Opakování Vysvětli pojem cévní mozková příhoda:
(ložiskové poškození mozku následkem poruchy krevní cirkulace) Jaké poruchy krevní cirkulace můžou vzniknout: (ischemie, hemoragie) Jaká jsou stádia onemocnění: (stádium pseudochabé, stádium spasticity) Které lázně v ČR jsou vhodné k léčbě CMP (Dubí, Karviná, Velké Losiny, Jánské lázně)


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google