Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti léčebné tělesné výchovy u pacientů s dědičnou neuropatií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti léčebné tělesné výchovy u pacientů s dědičnou neuropatií"— Transkript prezentace:

1 Možnosti léčebné tělesné výchovy u pacientů s dědičnou neuropatií
Ondřej Horáček Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK

2 U pacientů s dědičnou neuropatií v rámci rehabilitace využíváme:
Léčebnou tělesnou výchovu Manuální terapii Fyzikální terapii Ergoterapii Protetiku

3 U ¾ pacientů s dědičnou neuropatií je hlavním problémem porucha chůze a porucha stability
K ovlivnění poruch chůze a stability v rehabilitaci využíváme: metody LTV protetickou péči

4 Cílem léčebné tělesné výchovy u pacientů s dědičnou neuropatií je:
Ovlivnění svalového a šlachového zkrácení Zlepšení síly oslabených svalů Zlepšení koordinace svalových skupin a rychlosti sv. kontrakce Zlepšení kvality propriocepce Ovlivnění uvedených faktorů přispěje ke zlepšení kvality chůze i stability

5 K ovlivnění svalového a šlachového zkrácení využíváme:
Protahování zkrácených šlach a svalů - strečink (Achillova šlacha, flexory nohy, flexory kolene, extenzory prstů nohy) Pacient provádí strečink též samostatně – na klínu, na okraji schodu apod. Techniky měkkých tkání – oblast nohy (planta) a bérce (flexory nohy, Achillova šlacha)

6 Ke zlepšení propriocepce, síly a koordinace oslabených svalů využíváme:
Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci Vojtovu metodu Senzomotorickou stimulaci Klasické posilovací techniky nejsou u oslabených-denervovaných svalů vhodné

7 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Usnadnění pohybu pomocí signalizace ze sv. vřetének,Golgiho orgánu, kloubních a kožních receptorů Aktivace maximálního počtu motorických jednotek Využívá pohybové vzory HK, DK, trupu – spirální a diagonální průběh Aktivace velkých svalových skupin v několika rovinách Každá diagonála má flekční a extenční vzorec Základní vzorce : extenze v loketních a kolenních kloubech Vzorce jsou třísložkové: flexe nebo extenze, addukce nebo abdukce, zevní nebo vnitřní rotace

8 Vojtova metoda (reflexní lokomoce)
Využívá vrozené pohybové vzory, které ve spontánní motorice chybí – lze je reflexně vyvolat Adekvátní proprioceptivní stimuly (spoušťové zóny, výchozí poloha, opěrné body) Zapojení svalových řetězců do globálních vzorů Dva globální vzory: reflexní plazení, reflexní otáčení Reflexní plazení v motorické ontogenezi neexistuje jako celek Reflexní otáčení patří do motorické ontogeneze jako celek Vzory vytvořeny uměle, k jejich aktivaci je třeba zaujmout určitou výchozí polohu a působit tlakem na špoušťové zóny

9 Senzomotorická stimulace
Ovlivnění proprioceptorů a aktivace spino-cerebello-vestibulárních drah Zlepšení koordinace, rychlosti sv. kontrakce, automatizace pohybových stereotypů Nejdůležitější je cvičení ve vertikále – musí předcházet úprava poměrů na periferii (úprava funkce kůže, podkoží, vazů, svalů, kloubů) Soustava balančních cviků v různých posturálních polohách Pomůcky: úseče, měkké podložky, balanční sandály, točna(twister), fitter, minitrampolína, balóny, labilní plošiny (posturomed)

10 Pouze kombinací uvedených metod lze dosáhnout největšího efektu
Chceme-li ovlivnit hlavní změny je třeba do rehabilitačního programu zařadit: Strečink Facilitační techniky Balanční trénink Pouze kombinací uvedených metod lze dosáhnout největšího efektu

11 Strečink Techniky měkkých tkání Proprioceptivní neuromuskulární facilitace Vojtova metoda Senzomotorické cvičení Cvičení na balónu Cvičení na labilní plošině Cvičení na balančních sandálech

12 Zlepšení trvalo méně než 1 týden Zlepšení trvalo déle než 1 měsíc
Hodnocení efektu rehabilitace u 40 pacientů s dědičnou neuropatií (kriterium hodnocení :subj. zlepšení kvality chůze a stability) Zlepšení nenastalo Zlepšení trvalo méně než 1 týden Zlepšení trvalo do 1 měsíce Zlepšení trvalo déle než 1 měsíc Počet pacientů (Celkem 40 pac.) 8(20%) 10 (25%) 13(33%) 9(23%)

13 využití systému „Balance-master“ při diagnostice a terapii poruch stability
systém balance-master umožňuje hodnotit výchylky těžiště, statickou a dynamickou posturální stabilitu) hodnocené parametry: modifikovaný sensorický test limity stability: kontrola směru + reakční doba vstávání ze sedu přechod přes schod výpad vpřed

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti léčebné tělesné výchovy u pacientů s dědičnou neuropatií"

Podobné prezentace


Reklamy Google