Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charcot – Marie – Tooth v dětském věku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charcot – Marie – Tooth v dětském věku"— Transkript prezentace:

1 Charcot – Marie – Tooth v dětském věku
Haberlová J. a CMT tým FN Motol DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol, Praha

2 Dědičné periferní neuropatie neboli choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT)
Jsou nejčastějším dědičně podmíněným nervosvalovým onemocněním s výskytem 1: Typickým příznakem je pomalu se zhoršující slabost svalstva na dolních a později i na horních končetinách provázená poruchou čití. Léčba, která by odstranila příčinu onemocnění zatím neexistuje, při prokázané genetické abnormitě je možná prenatální diagnostika.

3

4 CMT v dětském věku

5 Jak dítě CMT získá? zdědí vlohu pro CMT od rodičů.
dědičná vloha může u dítěte vzniknout nově (tzv. de novo mutace), nejčastěji při tvorbě pohlavních buněk. Tzn. i zdraví rodiče mohou mít dítě s CMT.

6 Jak a kdy se pozná, že dítě má nemoc CMT
Nejčastější forma CMT 1A (až 70% všech CMT). Typické první obtíže (obvykle mezi 3. až 6. rokem věku) atypická chůze (časté zakopávání) nebo běh (nestačí vrstevníkům), porucha stoje na patách méně časté : opožděný nástup samostatné chůze (norma je do 1,5 roku věku, zde až okolo 2 let věku) skoliosa

7 Průběh CMT u dětí Typicky do 10 let věku rozvoj deformit nohou (častěji z počátku plochonoží, až později vznik vysoké klenby nohou), postupné zkracování Achill. šlach, zvýrazňování atypické chůze. Svalová slabost DK bývá z počátku jen lehká, s maximem v oblasti palců. Od 10 do 20 let postupný rozvoj slabosti až úbytek svalstva hlavně dolních, méně i horních, končetin. Rozvoj poruchy čití. Riziko vzniku skoliosy.

8 8 letý chlapec, od 4 let zakopávání, nyní stepáž, porucha chůze po patách, DK zvýšená klenba, zkrácené AS, úbytek drobných svalů nohou, čití normální.

9 Méně časté typy CMT v dětském věku

10 CMT 2A (mutace v genu pro MFN2)
Typ s časným nástupem svalové slabosti (typicky mezi 2. až 4. rokem věku) a těžkou klinickou formou, je významný úbytek svalstva končetin. Obtíže se s věkem významně zhoršují. Až 27 % ztrácí schopnost samostatné chůze. 15 letý chlapec Obtíže od 2 let věku (plochonoží a zakopávání)

11 CMT4A (mutace v GDAP1 genu) časný nástup obtíží (okolo 2 let věku) a rychlá progrese obtíží
11 letý chlapec, obtíže od 3 let věku (zvýšená únava), od 4 let plochonoží, od 6 let postupný úbytek svalstva DK

12 HMSN III neboli Dejerine – Sottas sy Typ CMT s velmi časným začátkem obtíží. Typický je opožděný nástup samostatné chůze, svalová slabost se objevuje již do 5 let věku, je nižší napětí svalů→ velmi často rozvoj časné skoliosy. Obtíže se spolu s věkem zhoršují jen minimálně. 8 letá dívka, od prvních měsíců věku patrná celková svalová slabost, samostatná chůze od 3.5 let. Od 2 let patrná skoliosa (od 4 let 5x operace)

13 Vzácná, velmi časná a klinicky velmi těžká forma CMT tzv
Vzácná, velmi časná a klinicky velmi těžká forma CMT tzv. kongenitální hypomyelinizační neuropatie (CHN). Svalová slabost je patrná již při narození a je povšechná. Velká část pacientů nikdy nechodí, v některých případech je i zkrácená doba života. 12 letý chlapec, od narození patrná povšechná svalová slabost. Nikdy samostatně nechodil, mentální vývoj norm., IQ 127.

14 Možný věk nástupu obtíží
Od narození patrné nízké napětí svalů a opožděný psychomotorický vývoj (CHN) Od batolecího věku ( od roku věku) - opožděný vývoj samostatné chůze (HMSN III) Od časného předškolního věku (2.-4. rok) (př.MFN2) Od pozdního předškolního a počátek školního věku (nejčastější forma CMT1A) Od 2. dekády věku KDYKOLIV

15 Variabilita průběhu onemocnění v dětském věku
Časný začátek a jen mírná progrese (HMSN III) Časný začátek a rychlá progrese (MFN2) Pozdní začátek a mírná progrese

16 Diagnostika CMT u dětí Neliší se od dospělého věku.
Tzn. vyšetření (dětským) neurologem, EMG (elektromyografie), genetické vyšetření. U nejasných případů výjimečně i biopsie nervu.

17 Léčba CMT v dětském věku
Neliší se od dospělého věku. Vitaminy, rehabilitace, protetika, ortopedické korekce. Na co u dětí s CMT dávat pozor ! Prevence zkrácení Achill. šlach. Prevence vzniku skoliosy.

18 Poděkování závěrem Všem dětem a jejich rodičům, kteří jsou sledování v ambulanci dětské neurologie FN Motol a opakovanými vyšetřeními (včetně EMG) přispívají ke sbírání nových informací o začátku a průběhu CMT. Výsledkem posledních 2 let je návrh úpravy škály pro hodnocení závažnosti postižení (CMTNS) u CMT1A dětí, což má význam pro zařazení dětských pacientů do klinických studií hodnotící efekt léčby.

19 Děkuji za pozornost. Děkuji všem členům CMT týmu FN Motol
Doc.MUDr.P.Seeman Ph.D. (DNA lab Kliniky dětské neurologie) MUDr. R.Mazanec Ph.D (Klinika dospělé neurologie) prim.MUDr.O.Horáček Ph.D (Klinika rehabilitace) MUDr.A.Kobesová (Klinika rehabilitace) MUDr.P.Smetana (II.ortopedická klinika)


Stáhnout ppt "Charcot – Marie – Tooth v dětském věku"

Podobné prezentace


Reklamy Google