Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie"— Transkript prezentace:

1 Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie
Radim Mazanec & Pavel Seeman

2 Co je C-M-T ? frekventní hereditární neuropatie
nejedná se o jeden typ neuropatie termín zastřešuje různé typy neuropatií /dle typu dědičnosti, elektrofyziologických nálezů, molekulárně genetických a bioptických nálezů/

3 Esenciální geny pro myelin
PMP 22 - peripheral myelin protein MPZ - myelin protein zero Po Cx 32 - connexin-32

4 Klinický obraz C-M-T prevalence 1 : 2 500 manifestace 1-2 dekáda
distální atrofie a svalová slabost na DK poruchy čití na DK vyhaslé reflexy na DK pes cavus častější než skoliosa velká variabilita kliniky i v jedné rodině

5 AD C-M-T 1A dříve hypertrofická forma / onion bulb/ subtypy
duplikace 17p11.2-p12 pro PMP 22 - 70% CMT 1 bodové mutace v PMP22 genu mají velkou variabilitu fenotypu de novo vzniklé mutace-hlavně paternální

6 AD CMT 1B mutace MPZ genu 1q22-1q23 / Nelis 1996/ 10% všech CMT 1
fenotyp středně těžké až těžké neuropatie

7 AD CMT 2 geneticky heterogenní skupina
dříve neurální forma - hlavně axonopatie normální nebo jen lehce zpomalené rychlosti vedení začátek až ve 3 dekádě, rychlejší progrese intra i interfamiliální rozdíly

8 X vázaná dominantní CMT
představuje asi 10% dominantních CMT neexistuje přenos mezi muži klinický a EMG fenotyp mezi CMT 1 a 2 težší fenotyp u mužů než žen začátek před 20 rokem a těžší než CMT 1 MNCV mezi 25 až 40 m/s connexin-gap junctions-rychlý transport iontů a malých molekul

9 HNPP-tomakulózní neuropatie
delece 17p11.2-nestejný crossing over dominantní dědičnost rekurující nebolestivé senzorické a/nebo motorické mononeuropatie po zátěži pomalu progredující polyneuropatie CV difuzně zpomalené i mimo úžiny úžiny s výrazným zpomalením CV a poklesem amplitudy CMAP

10 Elektrodiagnostika CMT
verifikace neuropatie stanovení typu CMT /demyel. x axonopatie/ stanovení tíže neuropatie /prognoza/ odhalení asymptomatických forem v rodině

11 Elektrodiagnostika CMT 1
prioritní jsou konduktivní studie MCV n.medianus na předloktí do 38 m/s MCV je normální do 6 měsíců života zpomalování MCV do 5 let a pak již po celý život zůstává MCV stejná není těsná korelace mezi MCV a fenotypem progrese fenotypu je daná sek.axonopatií

12 Elektrodiagnostika CMT 1
pokles amplitudy CMAP lépe odpovídá progresi klinického deficitu progrese postupuje proximálně výrazná variabilita MCV n.medianus mezi jednotlivými členy rodiny /11-34 m/s/ EMG je bez denervací/fibs,PSW/ dokud nedojde k axonální degeneraci četnost denervací koreluje s tíží fenotypu

13 Elektrodiagnostika CMT 2
primární je degenerace senzitivních i motorických axonů- prioritní jehlová EMG MCV i SCV lehce zpomalené nebo norm. MCV n.medianus na předloktí nad 40 m/s amplituda CMAP klesá až v pokročilém st. amplituda SNAP lépe koreluje s fenotypem MCV a SCV nemá smysl u asympt.forem

14 Elektrodiagnostika CMT 2
jehlová EMG je významnější řídké fibrilace a PSW polyfasické MUAP jako obraz rychlé kolaterální reinervace změny hlavně v distálních svalech pokročilá stadia mají změny i proximálně, ale zůstávají akcentované distálně

15 Elektrodiagnostika CMT
MCV n.medianus pod 38 m/s v 50 % sporadických forem a v 70% u dominantního přenosu hledáme duplikaci jestli chybí testujeme P0 a PMP22 mutace MCV mezi 30 a 40 m/s v rodinách bez paternálho přenosu testujeme connexin 32 HNPP testujeme deleci 17p11.2 jestli chybí pak hledáme bodovou mutaci PMP 22

16 Elektrodiagnostika CMT
nejtěžší je diagnostika izolovaných případů u kterých předpokládáme de novo dominantní mutace mají význam pro poradenství u většiny CMT a jim příbuzných neuropatií vystačíme s molekulárně genetickou diagnostikou 3 genů/PMP 22, P0 a Cx 32 /


Stáhnout ppt "Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie"

Podobné prezentace


Reklamy Google