Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charcot-Marie-Tooth s vazbou na X.chromozom elektrofyziologické nálezy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charcot-Marie-Tooth s vazbou na X.chromozom elektrofyziologické nálezy"— Transkript prezentace:

1 Charcot-Marie-Tooth s vazbou na X.chromozom elektrofyziologické nálezy
CMT team 2.LF UK a FN Motol Univerzita Karlova Praha Parlament CMT 2004

2 C-M-T X neuropatie -obecně
2.nejčastější CMT 1.typu / 10-20%/ Častější je pouze CMT 1A / duplikace/ Dosud prokázáno více než 280 různých mutací a 7 polymorfismů v genu Cx32 Klinický obraz se zdánlivě neliší od jiných forem CMT 1. nebo 2.typu Parlament CMT 2004

3 Významné faktory s vlivem na průběh choroby
Typ dědičnosti Pohlaví Věk Postižení periferního + centrálního nervového systému Parlament CMT 2004

4 Typ dědičnosti Vazba na X.chromozom způsobuje :
V genealogii chybí přenos choroby z otce na syna – klíčové zjištění, které slouží k odlišení od CMT 1. a 2.typu Parlament CMT 2004

5 Vliv pohlaví Vazba na X.chromozom způsobuje :
Muži jsou postiženi dříve ( 1.dekáda) a více než ženy ( 3.dekáda) Muži mají těžké deformity ( pes cavus) vyžadují operační řešení Parlament CMT 2004

6 Klinické obrazy CMT X muži vs ženy
Parlament CMT 2004

7 Klinické obrazy CMT X muži vs ženy
Parlament CMT 2004

8 Vliv věku Muži první příznaky v 1.dekádě s rychlou progresí deformity nohy ve 2.a 3.dekádě Ženy první příznaky ve 3.dekádě s pomalou progresí Neplatí absolutně , ale pro většinu!!! Klinické a EMG hodnocení musí zohlednit věk !!! Parlament CMT 2004

9 Muž < Muž >40 Parlament CMT 2004

10 Periferní a centrální postižení nervového systému
CMT X není jen periferní problém Exprese proteinu oligodendrocyty v mozku Subj.porucha sluchu – sluchové ostrosti Není ve 100% Postižení mužů ( častěji) , ale i žen Otologické vyšetření bývá normální !!! Spolehlivé je pouze vyšetření sluchových evokovaných potenciálů ( BAEP) Parlament CMT 2004

11 Elektrofyziologie v diagnostice dědičných neuropatií - obecně
4 základní úkoly Potvrdit polyneuropatii Rozlišit CMT 1 ( demyel.) a CMT 2 ( axon) Odhalit asymptomatické formy v rodině Follow up sledování – progrese neuropatie Parlament CMT 2004

12 Co ovlivní elektrofyziologické nálezy u CMTX ?
pohlaví věk exprese proteinu Cx32 v CNS BAEP ( další modality EP ??) typ mutace ? (missense – lehké formy , nonsense , frameshift , delece – těžké formy) Parlament CMT 2004

13 Soubor CMT X pacientů N=39 pacientů (18 mužů + 21 žen) Věk 7-63 let
10 nezávislých rodin 6 různých mutací Intracelulární doména /Glu208Lys, Leu9Phe, Arg215Trp, Val63Phe/ Extracelulární doména / Arg183Cys, Tyr65His/ Parlament CMT 2004

14 Soubor CMT X pacientů-intracelulární doména
Muži n=9 Glu208Lys n=14 7<40, 2>40 Ženy n=5 3<40,2>40 2>40 IC doména Muži n=2 Leu9Phe n=5 Ženy n=3 2>40, 1>40 1 muž<40 Arg215Trp n=2 1 žena>40 Val63Phe n=2 1 muž<40 1 žena>40 Parlament CMT 2004

15 Soubor CMTX pacientů-extracelulární doména
Muži n=4 2<40, 2>40 Arg183Cys n=14 EC doména Ženy n=10 4<40, 6>40 1 muž<40 Tyr65His n=2 1 žena>40 Parlament CMT 2004

16 Kondukční studie hodnocené parametry
Senzitivní nervy –n.medianus + n.suralis ( SNAP uV, SCV m/s ) Motorické nervy –n.medianus + ulnaris–HK n.tibialis – DK ( CMAP mV, MCV m/s, F vlna ) Parlament CMT 2004

17 Vliv pohlaví na motorický nerv MCV n.medianus ( m/s) – muži
Parlament CMT 2004

18 Vliv pohlaví na motorický nerv MCV n.medianus - ženy
Parlament CMT 2004

19 Vliv věku na postižení motor.nervu CMAP n.medianus a n.ulnaris - muži
Parlament CMT 2004

20 Vliv věku na postižení motorických a senzitivních vláken n
Vliv věku na postižení motorických a senzitivních vláken n.medianus-muži Parlament CMT 2004

21 Temporální disperze + A wave -Arg183Cys
Muži + ženy Glu208Lys 66% Val63Phe Parlament CMT 2004

22 BAEP Intracelul.doména Extracelul.doména Glu208Lys (n=13)
77% abnormní 100% muži- centr.odp. 60% ženy ( 3/5) Val63Phe ( n=2) Muž (do 40)– abnorm. Žena (nad 40)- norm. Extracelul.doména Arg183Cys ( n=5) 80% abnorm.- centr.odp. Muži 2/2 , ženy 1/3 Tyr65His ( n=2) Muž(do 40) –abnorm. Žena(nad 40)-norm. Parlament CMT 2004

23 VEP Intracelul.doména Glu208Lys (n=13) 3x abnorm.-muži Val63Phe (n=2)
2x norm. Extracelul.doména Arg183Cys ( n=2) 1x abnorm. ( ž-135 ms) Tyr65His ( n=2) 1x abnorm.(m- 125 ms) Parlament CMT 2004

24 Elektronystagmografie ENG
Intracelul.doména Glu208Lys ( n=11) 5x centr.léze Val63Phe ( n=2) 2x normální Extracelul.doména Arg183Cys ( n=5) 2x centr.léze Parlament CMT 2004

25 Senzitivita modalit EP nezávisle na typu mutace
Parlament CMT 2004

26 Senzitivita modalit EP v závislosti na typu mutace
Parlament CMT 2004

27 Elektromyografie v diagnostice CMT s vazbou na X.chromozom
Základní jsou testy vedení nervem CMT 1.typ – pomalá rychlost vedení ( MCV pro medianus < 38 m/s)-homogenní postižení CMT 2.typ – normální nebo lehce zpomalená rychlost vedení ( MCV pro medianus < 38 m/s ) CMT X – muži – intermediární typ nebo typ 1 ženy – intermediární nebo typ 2 Abnormity v testech vedení pro CMT X jsou nehomogenní !!!! Parlament CMT 2004

28 Závěr I kondukční studie MCV medianus
Abnormita závisí na pohlaví Muži – intermediární typ – 28 % - nevýbavný CMAP – 39 % - nad 44 m/s % Ženy – intermediární typ – 24 % - nevýbavný CMAP % - nad 44 m/s % Parlament CMT 2004

29 Závěr I kondukční studie
Abnormita závisí na věku ( >> nad 40 let ) Senzitivní vlákna postižená dříve více než motorická CMAP n.medianus << CMAP n.ulnaris u mužů i žen Parlament CMT 2004

30 Závěr II evokované potenciály
Nejcitlivější BAEP (83% ) nezávisle na typu mutace – muži výraznější centrál.abnormity ENG – asi 39% (centrální léze zvl.Glu208Lys) VEP – pouze Glu208Lys (n=12) – 23% abn. Parlament CMT 2004

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Charcot-Marie-Tooth s vazbou na X.chromozom elektrofyziologické nálezy"

Podobné prezentace


Reklamy Google