Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Parlament CMT 2004 Charcot-Marie-Tooth s vazbou na X.chromozom elektrofyziologické nálezy CMT team 2.LF UK a FN Motol Univerzita Karlova Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Parlament CMT 2004 Charcot-Marie-Tooth s vazbou na X.chromozom elektrofyziologické nálezy CMT team 2.LF UK a FN Motol Univerzita Karlova Praha."— Transkript prezentace:

1 Parlament CMT 2004 Charcot-Marie-Tooth s vazbou na X.chromozom elektrofyziologické nálezy CMT team 2.LF UK a FN Motol Univerzita Karlova Praha

2 Parlament CMT 2004 C-M-T X neuropatie -obecně 2.nejčastější CMT 1.typu / 10-20%/ Častější je pouze CMT 1A / duplikace/ Dosud prokázáno více než 280 různých mutací a 7 polymorfismů v genu Cx32 Klinický obraz se zdánlivě neliší od jiných forem CMT 1. nebo 2.typu

3 Parlament CMT 2004 Významné faktory s vlivem na průběh choroby Typ dědičnosti Pohlaví Věk Postižení periferního + centrálního nervového systému

4 Parlament CMT 2004 Typ dědičnosti Vazba na X.chromozom způsobuje : V genealogii chybí přenos choroby z otce na syna – klíčové zjištění, které slouží k odlišení od CMT 1. a 2.typu

5 Parlament CMT 2004 Vliv pohlaví Vazba na X.chromozom způsobuje : Muži jsou postiženi dříve ( 1.dekáda) a více než ženy ( 3.dekáda) Muži mají těžké deformity ( pes cavus) vyžadují operační řešení

6 Parlament CMT 2004 Klinické obrazy CMT X muži vs ženy

7 Parlament CMT 2004 Klinické obrazy CMT X muži vs ženy

8 Parlament CMT 2004 Vliv věku Muži první příznaky v 1.dekádě s rychlou progresí deformity nohy ve 2.a 3.dekádě Ženy první příznaky ve 3.dekádě s pomalou progresí Neplatí absolutně, ale pro většinu!!! Klinické a EMG hodnocení musí zohlednit věk !!!

9 Parlament CMT 2004 Muž 40

10 Parlament CMT 2004 Periferní a centrální postižení nervového systému CMT X není jen periferní problém Exprese proteinu oligodendrocyty v mozku Subj.porucha sluchu – sluchové ostrosti Není ve 100% Postižení mužů ( častěji), ale i žen Otologické vyšetření bývá normální !!! Spolehlivé je pouze vyšetření sluchových evokovaných potenciálů ( BAEP)

11 Parlament CMT 2004 Elektrofyziologie v diagnostice dědičných neuropatií - obecně 4 základní úkoly Potvrdit polyneuropatii Rozlišit CMT 1 ( demyel.) a CMT 2 ( axon) Odhalit asymptomatické formy v rodině Follow up sledování – progrese neuropatie

12 Parlament CMT 2004 Co ovlivní elektrofyziologické nálezy u CMTX ? pohlaví věk exprese proteinu Cx32 v CNS BAEP ( další modality EP ??) typ mutace ? (missense – lehké formy, nonsense, frameshift, delece – těžké formy)

13 Parlament CMT 2004 Soubor CMT X pacientů N=39 pacientů (18 mužů + 21 žen) Věk 7-63 let 10 nezávislých rodin 6 různých mutací Intracelulární doména /Glu208Lys, Leu9Phe, Arg215Trp, Val63Phe/ Extracelulární doména / Arg183Cys, Tyr65His/

14 Parlament CMT 2004 Soubor CMT X pacientů- intracelulární doména IC doména Glu208Lys n=14 Leu9Phe n=5 Arg215Trp n=2 Val63Phe n=2 Muži n=9 Ženy n=5 7 40 3 40 Muži n=2 Ženy n=3 1 muž<40 1 žena>40 1 muž<40 1 žena>40 2>40 2>40, 1>40

15 Parlament CMT 2004 Soubor CMTX pacientů- extracelulární doména EC doména Arg183Cys n=14 Tyr65His n=2 Muži n=4 1 muž<40 1 žena>40 Ženy n=10 2 40 4 40

16 Parlament CMT 2004 Kondukční studie hodnocené parametry Senzitivní nervy –n.medianus + n.suralis ( SNAP uV, SCV m/s ) Motorické nervy –n.medianus + ulnaris–HK n.tibialis – DK ( CMAP mV, MCV m/s, F vlna )

17 Parlament CMT 2004 Vliv pohlaví na motorický nerv MCV n.medianus ( m/s) – muži

18 Parlament CMT 2004 Vliv pohlaví na motorický nerv MCV n.medianus - ženy

19 Parlament CMT 2004 Vliv věku na postižení motor.nervu CMAP n.medianus a n.ulnaris - muži

20 Parlament CMT 2004 Vliv věku na postižení motorických a senzitivních vláken n.medianus-muži

21 Parlament CMT 2004 Temporální disperze + A wave - Arg183Cys A wave – 100% Muži + ženy Glu208Lys 66% Val63Phe

22 Parlament CMT 2004 BAEP Intracelul.doména Glu208Lys (n=13) 77% abnormní 100% muži- centr.odp. 60% ženy ( 3/5) Val63Phe ( n=2) Muž (do 40)– abnorm. Žena (nad 40)- norm. Extracelul.doména Arg183Cys ( n=5) 80% abnorm.- centr.odp. Muži 2/2, ženy 1/3 Tyr65His ( n=2) Muž(do 40) –abnorm. Žena(nad 40)-norm.

23 Parlament CMT 2004 VEP Intracelul.doména Glu208Lys (n=13) 3x abnorm.-muži Val63Phe (n=2) 2x norm. Extracelul.doména Arg183Cys ( n=2) 1x abnorm. ( ž-135 ms) Tyr65His ( n=2) 1x abnorm.(m- 125 ms)

24 Parlament CMT 2004 Elektronystagmografie ENG Intracelul.doména Glu208Lys ( n=11) 5x centr.léze Val63Phe ( n=2) 2x normální Extracelul.doména Arg183Cys ( n=5) 2x centr.léze

25 Parlament CMT 2004 Senzitivita modalit EP nezávisle na typu mutace

26 Parlament CMT 2004 Senzitivita modalit EP v závislosti na typu mutace

27 Parlament CMT 2004 Elektromyografie v diagnostice CMT s vazbou na X.chromozom Základní jsou testy vedení nervem CMT 1.typ – pomalá rychlost vedení ( MCV pro medianus < 38 m/s)-homogenní postižení CMT 2.typ – normální nebo lehce zpomalená rychlost vedení ( MCV pro medianus < 38 m/s ) CMT X – muži – intermediární typ nebo typ 1 ženy – intermediární nebo typ 2 Abnormity v testech vedení pro CMT X jsou nehomogenní !!!!

28 Parlament CMT 2004 Závěr I kondukční studie MCV medianus Abnormita závisí na pohlaví Muži – intermediární typ – 28 % - nevýbavný CMAP – 39 % - nad 44 m/s - 0 % Ženy – intermediární typ – 24 % - nevýbavný CMAP - 9 % - nad 44 m/s - 43 %

29 Parlament CMT 2004 Závěr I kondukční studie Abnormita závisí na věku ( >> nad 40 let ) Senzitivní vlákna postižená dříve více než motorická CMAP n.medianus << CMAP n.ulnaris u mužů i žen

30 Parlament CMT 2004 Závěr II evokované potenciály Nejcitlivější BAEP (83% ) nezávisle na typu mutace – muži výraznější centrál.abnormity ENG – asi 39% (centrální léze zvl.Glu208Lys) VEP – pouze Glu208Lys (n=12) – 23% abn.

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Parlament CMT 2004 Charcot-Marie-Tooth s vazbou na X.chromozom elektrofyziologické nálezy CMT team 2.LF UK a FN Motol Univerzita Karlova Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google