Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SACÍ A ROHOVKOVÝ REFLEX

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SACÍ A ROHOVKOVÝ REFLEX"— Transkript prezentace:

1 SACÍ A ROHOVKOVÝ REFLEX
PETRA KOLÁŘOVÁ

2 reflex [lat. reflexus - odraz]
základní funkční prvek nervové soustavy automatická reakce organizmu na vnější nebo vnitřní podněty (dráždění receptorů) – zprostředkovaná reflexním obloukem reflexní oblouk receptor (čidlo) – aferentní dráha (dostředivá) – centra (CNS) – eferentní dráha (odstředivá) – efektor (výkonný orgán)

3 monosynaptický reflex
nejjednodušší dva neurony - aferentní (senzorický) neuron vede vzruch přes jedinou synapsi na eferentní (motorický) neuron konstantní hodnota prahu dráždivosti polysynaptický reflex do reflexního oblouku je zapojen alespoň ještě jeden další neuron – interneuron prahová hodnota vzruchu není konstantní

4 podle podmínek vzniku a typu spojení rozlišujeme:
nepodmíněné (vrozené) reflexy jednoduché, zcela automatické reakce existence je dána geneticky určeným průběhem nervových vláken – trvalé spojení smyslového a výkonného orgánu „ochranné reflexy“ podmíněné (vypracované) reflexy vytvářejí se v souvislosti se získanými zkušenostmi, učením dočasné – mohou být zapomenuty opakovanými situacemi se mohou posilovat, pokud chybí podněty zkoušení určitých reflexů – informace o způsobu a místě poškození NS proprioceptivní reflexy exteroceptivní reflexy

5

6 SACÍ REFLEX vrozený (nepodmíněný) reflex novorozence
vymizí po prvních měsících života reakce na podráždění v krajině rtů sledování psychomotorického vývoje dítěte nutný pro normální průběh kojení porušen bývá u novorozenců s nízkou porodní hmotností

7 aferentní rameno n. trigeminus (V.) n. maxillaris – rr. cutanei n. mandibularis – n. mentalis eferentní rameno motorická složka n. facialis (VII.) motorická složka n. trigeminus (V.) – žvýkací svaly

8

9 taktilní podnět v oblasti rtů – sací pohyby
vyšetřování provokované hybnosti oslabení sacího reflexu: porucha CNS infekce hypoxie acidóza neurologické vyšetření u poruch vědomí – výbavnost sacího reflexu při deliberaci kmenových struktur (postižení frontálních laloků)

10 ROHOVKOVÝ (KORNEÁLNÍ) REFLEX
bezděčném sevření víček při podráždění povrchu rohovky mechanickým nebo jiným podnětem rohovka[lat. cornea] bezcévnatá, průhledná a více zakřivená přední část tunica fibrosa bulbi velké množství senzitivních vláken - nejcitlivější místo lidského oka

11 aferentní rameno n. trigeminus n. ophtalmicus – nn. ciliares longi senzitivní inervace rohovky eferentní rameno n. facialis motorická inervace m. orbicularis oculi

12 umělé vyvolání za diagnostickým účelem – chomáčkem vaty dotkneme povrchu rohovky
oblast n.VII. – fyziologicky zkouška povrchové citlivosti rohovky kmenový reflex – zhodnocení funkčního stavu pontu absence korneálního reflexu: oboustranně – v hlubokém bezvědomí jednostranně – poškození n. trigeminus; někdy časným symptom závažného onemocnění CNS (nádor v trigonum pontocerebellare) snížení u sekundární neuralgie trigeminu a lézi n. VII. (někdy úplně vyhasíná)


Stáhnout ppt "SACÍ A ROHOVKOVÝ REFLEX"

Podobné prezentace


Reklamy Google