Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SACÍ A ROHOVKOVÝ REFLEX PETRA KOLÁŘOVÁ. reflex [lat. reflexus - odraz] základní funkční prvek nervové soustavy základní funkční prvek nervové soustavy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SACÍ A ROHOVKOVÝ REFLEX PETRA KOLÁŘOVÁ. reflex [lat. reflexus - odraz] základní funkční prvek nervové soustavy základní funkční prvek nervové soustavy."— Transkript prezentace:

1 SACÍ A ROHOVKOVÝ REFLEX PETRA KOLÁŘOVÁ

2 reflex [lat. reflexus - odraz] základní funkční prvek nervové soustavy základní funkční prvek nervové soustavy automatická reakce organizmu na vnější nebo vnitřní podněty (dráždění receptorů) – zprostředkovaná reflexním obloukem automatická reakce organizmu na vnější nebo vnitřní podněty (dráždění receptorů) – zprostředkovaná reflexním obloukem reflexní oblouk receptor (čidlo) – aferentní dráha (dostředivá) – centra (CNS) – eferentní dráha (odstředivá) – efektor (výkonný orgán) receptor (čidlo) – aferentní dráha (dostředivá) – centra (CNS) – eferentní dráha (odstředivá) – efektor (výkonný orgán)

3 monosynaptický reflex nejjednodušší nejjednodušší dva neurony - aferentní (senzorický) neuron vede vzruch přes jedinou synapsi na eferentní (motorický) neuron dva neurony - aferentní (senzorický) neuron vede vzruch přes jedinou synapsi na eferentní (motorický) neuron konstantní hodnota prahu dráždivosti konstantní hodnota prahu dráždivosti polysynaptický reflex do reflexního oblouku je zapojen alespoň ještě jeden další neuron – interneuron do reflexního oblouku je zapojen alespoň ještě jeden další neuron – interneuron prahová hodnota vzruchu není konstantní prahová hodnota vzruchu není konstantní

4 podle podmínek vzniku a typu spojení rozlišujeme: nepodmíněné (vrozené) reflexy jednoduché, zcela automatické reakce jednoduché, zcela automatické reakce existence je dána geneticky určeným průběhem nervových vláken – trvalé spojení smyslového a výkonného orgánu existence je dána geneticky určeným průběhem nervových vláken – trvalé spojení smyslového a výkonného orgánu „ochranné reflexy“ „ochranné reflexy“ podmíněné (vypracované) reflexy vytvářejí se v souvislosti se získanými zkušenostmi, učením vytvářejí se v souvislosti se získanými zkušenostmi, učením dočasné – mohou být zapomenuty dočasné – mohou být zapomenuty opakovanými situacemi se mohou posilovat, pokud chybí podněty opakovanými situacemi se mohou posilovat, pokud chybí podněty zkoušení určitých reflexů – informace o způsobu a místě poškození NS zkoušení určitých reflexů – informace o způsobu a místě poškození NS 1. proprioceptivní reflexy 2. exteroceptivní reflexy

5

6 SACÍ REFLEX vrozený (nepodmíněný) reflex novorozence vrozený (nepodmíněný) reflex novorozence vymizí po prvních měsících života vymizí po prvních měsících života reakce na podráždění v krajině rtů reakce na podráždění v krajině rtů sledování psychomotorického vývoje dítěte sledování psychomotorického vývoje dítěte nutný pro normální průběh kojení nutný pro normální průběh kojení porušen bývá u novorozenců s nízkou porodní hmotností porušen bývá u novorozenců s nízkou porodní hmotností

7 aferentní rameno n. trigeminus (V.) n. trigeminus (V.) n. maxillaris – rr. cutanei n. maxillaris – rr. cutanei n. mandibularis – n. mentalis n. mandibularis – n. mentalis eferentní rameno motorická složka n. facialis (VII.) motorická složka n. trigeminus (V.) – žvýkací svaly

8

9 taktilní podnět v oblasti rtů – sací pohyby taktilní podnět v oblasti rtů – sací pohyby vyšetřování provokované hybnosti vyšetřování provokované hybnosti oslabení sacího reflexu: porucha CNS porucha CNS infekce infekce hypoxie hypoxie acidóza acidóza neurologické vyšetření u poruch vědomí – výbavnost sacího reflexu při deliberaci kmenových struktur (postižení frontálních laloků) neurologické vyšetření u poruch vědomí – výbavnost sacího reflexu při deliberaci kmenových struktur (postižení frontálních laloků)

10 ROHOVKOVÝ (KORNEÁLNÍ) REFLEX bezděčném sevření víček při podráždění povrchu rohovky mechanickým nebo jiným podnětem bezděčném sevření víček při podráždění povrchu rohovky mechanickým nebo jiným podnětem rohovka[lat. cornea] bezcévnatá, průhledná a více zakřivená přední část tunica fibrosa bulbi bezcévnatá, průhledná a více zakřivená přední část tunica fibrosa bulbi velké množství senzitivních vláken - nejcitlivější místo lidského oka velké množství senzitivních vláken - nejcitlivější místo lidského oka

11 aferentní rameno n. trigeminus n. trigeminus n. ophtalmicus – nn. ciliares longi n. ophtalmicus – nn. ciliares longi senzitivní inervace rohovky senzitivní inervace rohovky eferentní rameno n. facialis motorická inervace m. orbicularis oculi

12 umělé vyvolání za diagnostickým účelem – chomáčkem vaty dotkneme povrchu rohovky umělé vyvolání za diagnostickým účelem – chomáčkem vaty dotkneme povrchu rohovky oblast n.VII. – fyziologicky oblast n.VII. – fyziologicky zkouška povrchové citlivosti rohovky zkouška povrchové citlivosti rohovky kmenový reflex – zhodnocení funkčního stavu pontu kmenový reflex – zhodnocení funkčního stavu pontu absence korneálního reflexu: oboustranně – v hlubokém bezvědomí oboustranně – v hlubokém bezvědomí jednostranně – poškození n. trigeminus; někdy časným symptom závažného onemocnění CNS (nádor v trigonum pontocerebellare) jednostranně – poškození n. trigeminus; někdy časným symptom závažného onemocnění CNS (nádor v trigonum pontocerebellare) snížení u sekundární neuralgie trigeminu a lézi n. VII. (někdy úplně vyhasíná) snížení u sekundární neuralgie trigeminu a lézi n. VII. (někdy úplně vyhasíná)


Stáhnout ppt "SACÍ A ROHOVKOVÝ REFLEX PETRA KOLÁŘOVÁ. reflex [lat. reflexus - odraz] základní funkční prvek nervové soustavy základní funkční prvek nervové soustavy."

Podobné prezentace


Reklamy Google