Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohybové dovednosti (motor skills, Bewegungfertikeit, dvigaťelnoie umenie, pohybová zručnost)‏ Měkota 2008: Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohybové dovednosti (motor skills, Bewegungfertikeit, dvigaťelnoie umenie, pohybová zručnost)‏ Měkota 2008: Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost."— Transkript prezentace:

1 Pohybové dovednosti (motor skills, Bewegungfertikeit, dvigaťelnoie umenie, pohybová zručnost)‏ Měkota 2008: Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku)‏ Snabel a Thies 1993: Prostřednictvím učebních a cvičebních postupů na základě motorických schopností vytvořená, značně automatizovaná komponenta motorické činnosti Schmidt 2003: Způsobilost vyprodukovat určitý finální výsledek s maximem jistoty, minimem energie a minimem času.

2 Relace mezi pohybovými dovednostmi a schopnostmi Vztah je oboustranný a reciproční V procesu osvojování dovedností se rozvíjejí schopnosti Schopnosti jsou generalizované, dovednosti úkolově specifické Počet schopností je omezený (50), dovedností je nekonečný

3 Charakteristické rysy pohybové dovednosti 1. Maximum jistoty při dosahování cíle Rychtecký, Fialová 2000

4 2. Minimální výdej energie úspora vydávané energie, snižování volního úsilí 3. Dosažení cíle v minimálním čase

5 Hlavní součásti dovednosti Základem pohybové dovednosti je kombinace a interakce procesů senzorických, kognitivních a motorických. Jejich zastoupení je rozdílné

6 1. Procesy percepčně-senzorické: Zdroj informací: -významný podíl vizuálního analyzátoru -podíl sluchového analyzátoru -podíl proprioreceptorů

7 2. Procesy kognitivní Hrají důležitou roli v rozhodování jak postupovat Význam kognitivní složky narůstá při změně prostředí

8 3. Proces motorické Jsou předmětem senzomotorického učení, významné pro sport Závisí na kvalitě řešeného pohybového úkolu Jsou přístupné diagnostice

9 Klasifikace PD Klasifikačních systémů je více, rozhodují různá kritéria: Složitost: Dovednost jednoduchá X Komplexní Angažovanost svalových skupin: Jemné X Hrubé Stálost prostředí: Otevřené X Zavřené Časové hledisko: Diskrétní X Sériové X Kontinuální

10 Osvojování PD Senzomotorické učení = množina vnitřních procesů spjatých s praxí či zkušeností vedoucí k dovedné činnosti

11 Rychtecký, Fialová 2000

12

13 Charakteristické znaky osvojené PD Sloučení dílčích pohybů v jeden celistvý pohyb Odstranění nadbytečných pohybů a svalového napětí Optimalizace prostorových a časových parametrů pohybu Minimalizace zrakové kontroly a zvýšení pohybové kontroly Variabilita způsobu činnosti při změně podmínek

14 Druhy senzomotorického učení Imitační (cvič podle mě)– představa dovednosti se vytváří výhradně přes zrakový analyzátor Instrukční (cvič podle slovního návodu)- představa dovednosti se vytváří výhradně prostřednictvím instrukcí Zpětnovazebné (uč se ze svých chyb)– vychází z principu „pokusu a omylu“ Problémové (uč se sám hledáním řešení úkolu) – vyžaduje samostatnost a tvořivost. Každému praktickému pokusu předchází myšlenková analýza vzniklé problémové situace Ideomotorické (uč se pohybu ve svých představách) – podstatou je aktivace CNS pouhou „představou o pohybu“

15 Transfer (přenos)‏ Termínem transfer se označuje přenos dříve naučeného na jiné úlohy,na jiné situace, na jiné podmínky.Přenos umožňuje vzájemné ovlivňování učebních obsahů (dovedností) i učebních procesů. Teorie: a) generální faktor – obecná kvalita (schopnost),která se přenáší do nejrůznějších činností b) identických prvků – přenos jen tam,kde jsou totožné prvky (pocit míče)‏ c) teorie tvarová – přenos tam,kde se vyskytuje společný pohybový vzorec Základem přenosu je vzájemné propojení v CNS a schopnost vytvářet dočasné podmíněné spoje. Druhy transferu a) bilaterální – oboustranný-týká se činnosti symetrických tělesných orgánů b) pozitivní x negativní c) proaktivní x retroaktivní (dovednost A má vliv na dovednost B) x (jak dovednost A ovlivňuje dříve osvojenou dovednost B –kroky v házené a košíkové)

16 Diagnostika Testování a posuzování


Stáhnout ppt "Pohybové dovednosti (motor skills, Bewegungfertikeit, dvigaťelnoie umenie, pohybová zručnost)‏ Měkota 2008: Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost."

Podobné prezentace


Reklamy Google