Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY"— Transkript prezentace:

1 MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY
Pomoc rodičů dítěti s SPU Mgr. Hana Rothová

2 Základní pojmy: Zásady domácí přípravy Stanovení pravidel Motivace
Opakování dříve probraného učiva Rozvoj dílčích předpokladů Dyslexie Dysgrafie Dysortografie

3 Zásady domácí přípravy
Domácí atmosféra Vymezení času a místa Vymezení pravidel Volba systému Motivace, pochvala Opakování učiva, podmínky pro jeho zapamatování Pracovní návyky – rozvoj schopnosti organizovat si své věci

4 Pravidla, řád Každodenní příprava, význam pravidelnosti
posilování paměti upevnění pracovních návyků posilování sebejistoty radost z osvojených znalostí a dovedností Stanovení pravidel, význam jejich dodržování dodržujeme domluvený čas zahájení přípravy máme vymezené místo na práci dodržujeme sled činností, rituál, systém umožníme chvíle odpočinku, krátkou relaxaci

5 Motivace princip dobrého začátku příjemná pracovní atmosféra
klid, laskavost, pochopení, „bezpečné“ prostředí zájem dospělého o dění ve škole, nejen o známky pochvala za snahu, nejen za výkon pochvala i za drobný úspěch, netrestat neúspěchy společné řešení a pomoc při potížích ocenění po skončení práce

6 Opakování dříve probraného učiva
Mapy pojmů, klíčová slova Hry, obměny činností, soutěže, kvízy Využití výukových programů na PC RADOST ZE SPOLEČNÉ PRÁCE

7 Pozornost, paměť Rozvoj pozornosti Posilování paměti sluchové
Posilování paměti zrakové Jak snížit zapomínání pomůcek a úkolů

8 Rozvoj dílčích předpokladů
* Zrakové rozlišování figura / pozadí inverzní tvary detaily * Sluchové rozlišování fonematické rozlišování slabičná analýza hlásková analýza / syntéza * Pravolevá orientace v tělesném schématu, v ploše, na protilehlé rovině * Eliminace specifických logopedických potíží artikulační neobratnosti, sykavkové asimilace, asimilace tvrdých/měkkých slabik * Rozvoj grafomotoriky

9 Dyslexie PORUCHA ČTENÍ čtení je pomalé/překotné, namáhavé, s chybami
porušená plynulost, dvojí čtení nesprávná intonace potíže při orientaci v textu porušená koordinace řeči a dýchání stres

10 Specifické chyby při čtení
Záměny tvarově podobných písmen (b-d, a-e, m-n….) Záměny písmen ve slabikách (tam-tma, les-sel…) Přidávání / vynechávání písmen (čtvritka/črtek) Chyby v rozlišování délek samohlásek (pára, párá) Domýšlení konců slov Odhadování slov Chyby v intonaci

11 Porozumění textu Dítě nepostihuje chronologii děje
nevystihuje podstatu zachycuje detaily bez pochopení podstaty domýšlí děje vymýšlí si

12 Náprava čtenářských dovedností
Rozvoj techniky hlasitého čtení Rozvoj tichého čtení Rozvoj porozumění a reprodukce textu Párové čtení Výběrově párové čtení Postřehování Čtení předložkových vazeb Rozvoj porozumění textu a schopnosti vyprávět obsah

13 Dysgrafie PORUCHA PSANÍ Obtíže v jemné motorice
Obtíže v grafomotorice – koordinace ruka/oko Souvislost s oslabením ostatních složek jemné motoriky a mikromotoriky Tempo psaní Zvýšená chybovost v důsledku odčerpání sil a pozornosti při vlastním psaní Dopad na rýsování, kreslení, pracovní činnosti

14 Rozvoj písařských dovedností
Kresebné cviky Cvičení ruky Technické podmínky pro správné psaní Nácvik psaní písmen Nácvik práce s pravítkem, kružítkem

15 PORUCHA OSVOJOVÁNÍ A APLIKACE PRAVOPISNÝCH PRAVIDEL
Dysortografie PORUCHA OSVOJOVÁNÍ A APLIKACE PRAVOPISNÝCH PRAVIDEL Možné příčiny chyb při psaní dle diktátu Možné příčiny chyb při opisu, přepisu Gramatické chyby Specifické chyby

16 Práce s chybou v písemném projevu
Specifické chyby záměny tvrdých/měkkých slabik záměny délek samohlásek záměny tvarově podobných písmen vynechávání / přidávání písmen hranice slov v písmu * Gramatické chyby

17 www  výukové programy www.detskestranky.cz www.dys2.org Khanova škola
Brain jogging.cz / hry Terasoft – český jazyk I., II. Diktáty …….


Stáhnout ppt "MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY"

Podobné prezentace


Reklamy Google