Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Pomoc rodičů dítěti s SPU Mgr. Hana Rothová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Pomoc rodičů dítěti s SPU Mgr. Hana Rothová."— Transkript prezentace:

1 MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Pomoc rodičů dítěti s SPU Mgr. Hana Rothová

2  Zásady domácí přípravy  Stanovení pravidel  Motivace  Opakování dříve probraného učiva  Rozvoj dílčích předpokladů  Dyslexie  Dysgrafie  Dysortografie Základní pojmy:

3  Domácí atmosféra  Vymezení času a místa  Vymezení pravidel  Volba systému  Motivace, pochvala  Opakování učiva, podmínky pro jeho zapamatování  Pracovní návyky – rozvoj schopnosti organizovat si své věci Zásady domácí přípravy

4  Každodenní příprava, význam pravidelnosti -posilování paměti -upevnění pracovních návyků -posilování sebejistoty -radost z osvojených znalostí a dovedností  Stanovení pravidel, význam jejich dodržování -dodržujeme domluvený čas zahájení přípravy -máme vymezené místo na práci -dodržujeme sled činností, rituál, systém -umožníme chvíle odpočinku, krátkou relaxaci Pravidla, řád

5  princip dobrého začátku  příjemná pracovní atmosféra  klid, laskavost, pochopení, „bezpečné“ prostředí  zájem dospělého o dění ve škole, nejen o známky  pochvala za snahu, nejen za výkon  pochvala i za drobný úspěch, netrestat neúspěchy  společné řešení a pomoc při potížích  ocenění po skončení práce Motivace

6  Mapy pojmů, klíčová slova  Hry, obměny činností, soutěže, kvízy  Využití výukových programů na PC  RADOST ZE SPOLEČNÉ PRÁCE Opakování dříve probraného učiva

7  Rozvoj pozornosti  Posilování paměti sluchové  Posilování paměti zrakové  Jak snížit zapomínání pomůcek a úkolů Pozornost, paměť

8 * Zrakové rozlišování -figura / pozadí -inverzní tvary -detaily * Sluchové rozlišování -fonematické rozlišování -slabičná analýza -hlásková analýza / syntéza * Pravolevá orientace -v tělesném schématu, v ploše, na protilehlé rovině * Eliminace specifických logopedických potíží -artikulační neobratnosti, sykavkové asimilace, asimilace tvrdých/měkkých slabik * Rozvoj grafomotoriky Rozvoj dílčích předpokladů

9 PORUCHA ČTENÍ -čtení je pomalé/překotné, -namáhavé, s chybami -porušená plynulost, dvojí čtení -nesprávná intonace -potíže při orientaci v textu -porušená koordinace řeči a dýchání -stres Dyslexie

10  Záměny tvarově podobných písmen (b-d, a-e, m-n….)  Záměny písmen ve slabikách (tam-tma, les-sel…)  Přidávání / vynechávání písmen (čtvritka/črtek)  Chyby v rozlišování délek samohlásek (pára, párá)  Domýšlení konců slov  Odhadování slov  Chyby v intonaci Specifické chyby při čtení

11 Dítě  nepostihuje chronologii děje  nevystihuje podstatu  zachycuje detaily bez pochopení podstaty  domýšlí děje  vymýšlí si Porozumění textu

12  Rozvoj techniky hlasitého čtení  Rozvoj tichého čtení  Rozvoj porozumění a reprodukce textu  Párové čtení  Výběrově párové čtení  Postřehování  Čtení předložkových vazeb  Rozvoj porozumění textu a schopnosti vyprávět obsah Náprava čtenářských dovedností

13 PORUCHA PSANÍ  Obtíže v jemné motorice  Obtíže v grafomotorice – koordinace ruka/oko  Souvislost s oslabením ostatních složek jemné motoriky a mikromotoriky  Tempo psaní  Zvýšená chybovost v důsledku odčerpání sil a pozornosti při vlastním psaní  Dopad na rýsování, kreslení, pracovní činnosti Dysgrafie

14  Kresebné cviky  Cvičení ruky  Technické podmínky pro správné psaní  Nácvik psaní písmen  Nácvik práce s pravítkem, kružítkem Rozvoj písařských dovedností

15 PORUCHA OSVOJOVÁNÍ A APLIKACE PRAVOPISNÝCH PRAVIDEL  Možné příčiny chyb při psaní dle diktátu  Možné příčiny chyb při opisu, přepisu  Gramatické chyby  Specifické chyby Dysortografie

16  Specifické chyby -záměny tvrdých/měkkých slabik -záměny délek samohlásek -záměny tvarově podobných písmen -vynechávání / přidávání písmen -hranice slov v písmu * Gramatické chyby Práce s chybou v písemném projevu

17  www.detskestranky.cz  www.dys2.org  Khanova škola  www.kaminet.cz  Brain jogging.cz / hry  www.adehade.cz  Terasoft – český jazyk I., II. Diktáty  ……. www výukové programy


Stáhnout ppt "MOŽNOSTI DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Pomoc rodičů dítěti s SPU Mgr. Hana Rothová."

Podobné prezentace


Reklamy Google