Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPU A VÝUKA V ZUŠ Lenka Krejčová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPU A VÝUKA V ZUŠ Lenka Krejčová"— Transkript prezentace:

1 SPU A VÝUKA V ZUŠ Lenka Krejčová lenka.krejcova@ff.cuni.cz

2 SPU - výčet   Dyslexie   Dysgrafie   Dysortografie   Dyskalkulie   Dyspraxie

3 SPU jsou   vrozené   geneticky podmíněné   celoživotní zátěž   trpí jimi cca 4-5% populace   údajně v poměru 4:1 chlapci a děvčata, ale…   lze je zmírnit vhodnou intervencí a intenzivní péčí

4 Základní symptomy na kognitivní úrovni   oslabení v oblasti sluchové percepce (fonemické uvědomění)   oslabení v oblasti zrakové percepce   obtíže v oblasti motorické   oslabení krátkodobé a pracovní paměti   oslabená serialita / posloupnost   na podkladě automatizace

5

6 Kontrolní skupinaDyslektici Rýmování Zapamatování Rýmování Zapamatování

7 Projevy   čtení, psaní, počítání   pravolevá orientace   motorika, grafomotorika, senzomotorické funkce   orientace v prostoru, čase, tělesném schématu   pozornost   psychomotorické tempo   posloupnost a koordinace činností   oslabení v oblasti sociálních dovedností   psychosociální problematika

8 „Přínosy“ dyslexie ✒ ✒ celostní myšlení ✒ ✒ vyšší míra kreativity ✒ ✒ schopnost vizualizace ✒ ✒ „vytrvalost a odolnost vůči zátěži“

9 Slavní dyslektici » » Orlando Bloom » » Tom Cruise » » Whoopi Goldberg » » Keanu Reeves » » Robin Williams » » Pablo Picasso » » Auguste Rodin » » Andy Warhol » » Muhammad Ali » » Magic Johnson » » Henry Ford » » William Hewlett » » Winston Churchill » » John F. Kennedy » » Nelson Rockefeller » » Woodrow Wilson » » George Washington » » Hans Christian Andersen » » Agatha Christie » » F. Scott Fitzgerald » » Alexander Graham Bell » » Thomas Edison » » John Lennon » » …

10 Další obtíže u dyslektiků – žáků ZUŠ   osvojování čtení z not   čtení z listu   opakování melodie a rytmu   udržení tempa

11 Čtení z not   písmena i noty jsou výsledkem společenského konsenzu   děti se SPU mohou čelit obtížím se zpracováním vizuálního materiálu a také s nezvyklým formátem not   dyslektici se učí noty pomaleji a dopouštějí se specifických chyb při čtení na notové osnově   při čtení z not pramení potíže dyslektiků z oslabení koordinace oko-ucho-ruka, pomalejšího zpracování symbolických informací a déletrvající automatizace činností

12 Náprava   výuka má být strukturovaná, postupná, postupně se rozrůstající, důsledná – současně je nutná flexibilita a invence ze strany pedagoga   při učení propojit skladbu s emocemi   multimodální přístup   po částech X celostní přístup dle preferencí žáka   vždy je třeba se ujistit, že žák rozumí všem pojmům   skupinový i individuální nácvik rytmu prostřednictvím bicích nástrojů, vytleskávání, kombinací zpěvu, motorických a vizuálních aktivit   barevné značky, symboly a obrázky v notovém zápisu – využívejte Vy i nechejte žáky, ať si dělají sami   lze hrát paralelně s nahrávkou nebo ve dvojicích či skupinkách   intenzivní nácvik a opakování osvědčených postupů   poskytovat zpětnou vazbu, kdykoli se žákovi daří

13 „Growing with music“   metoda využívaná ve Velké Británii, významně ovlivněna přístupem Zoltána Kodályho   důraz je kladen na porozumění skladbě sluchem před tím, než je nacvičována   „žáci přemýšlejí o skladbách před tím, než je hrají“ – prozkoumávají dynamiku, tempo, rytmus, mohou počítat množství frází, výšku tónů atd.   veškeré poznávání skladeb je doprovázeno množstvím různorodých činností a úkolů


Stáhnout ppt "SPU A VÝUKA V ZUŠ Lenka Krejčová"

Podobné prezentace


Reklamy Google