Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Krejčová lenka.krejcova@ff.cuni.cz SPU A VÝUKA V ZUŠ Lenka Krejčová lenka.krejcova@ff.cuni.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Krejčová lenka.krejcova@ff.cuni.cz SPU A VÝUKA V ZUŠ Lenka Krejčová lenka.krejcova@ff.cuni.cz."— Transkript prezentace:

1 Lenka Krejčová lenka.krejcova@ff.cuni.cz
SPU A VÝUKA V ZUŠ Lenka Krejčová

2 SPU - výčet Dyslexie Dysgrafie Dysortografie Dyskalkulie Dyspraxie

3 SPU jsou vrozené geneticky podmíněné celoživotní zátěž
trpí jimi cca 4-5% populace údajně v poměru 4:1 chlapci a děvčata, ale… lze je zmírnit vhodnou intervencí a intenzivní péčí

4 Základní symptomy na kognitivní úrovni
oslabení v oblasti sluchové percepce (fonemické uvědomění) oslabení v oblasti zrakové percepce obtíže v oblasti motorické oslabení krátkodobé a pracovní paměti oslabená serialita / posloupnost na podkladě automatizace

5

6 Kontrolní skupina Dyslektici Rýmování Rýmování Zapamatování

7 Projevy čtení, psaní, počítání pravolevá orientace
motorika, grafomotorika, senzomotorické funkce orientace v prostoru, čase, tělesném schématu pozornost psychomotorické tempo posloupnost a koordinace činností oslabení v oblasti sociálních dovedností psychosociální problematika

8 „Přínosy“ dyslexie celostní myšlení vyšší míra kreativity
schopnost vizualizace „vytrvalost a odolnost vůči zátěži“

9 Slavní dyslektici Orlando Bloom Tom Cruise Whoopi Goldberg
Keanu Reeves Robin Williams Pablo Picasso Auguste Rodin Andy Warhol Muhammad Ali Magic Johnson Henry Ford William Hewlett Winston Churchill John F. Kennedy Nelson Rockefeller Woodrow Wilson George Washington Hans Christian Andersen Agatha Christie F. Scott Fitzgerald Alexander Graham Bell Thomas Edison John Lennon

10 Další obtíže u dyslektiků – žáků ZUŠ
osvojování čtení z not čtení z listu opakování melodie a rytmu udržení tempa

11 Čtení z not písmena i noty jsou výsledkem společenského konsenzu
děti se SPU mohou čelit obtížím se zpracováním vizuálního materiálu a také s nezvyklým formátem not dyslektici se učí noty pomaleji a dopouštějí se specifických chyb při čtení na notové osnově při čtení z not pramení potíže dyslektiků z oslabení koordinace oko-ucho-ruka, pomalejšího zpracování symbolických informací a déletrvající automatizace činností

12 Náprava výuka má být strukturovaná, postupná, postupně se rozrůstající, důsledná – současně je nutná flexibilita a invence ze strany pedagoga při učení propojit skladbu s emocemi multimodální přístup po částech X celostní přístup dle preferencí žáka vždy je třeba se ujistit, že žák rozumí všem pojmům skupinový i individuální nácvik rytmu prostřednictvím bicích nástrojů, vytleskávání, kombinací zpěvu, motorických a vizuálních aktivit barevné značky, symboly a obrázky v notovém zápisu – využívejte Vy i nechejte žáky, ať si dělají sami lze hrát paralelně s nahrávkou nebo ve dvojicích či skupinkách intenzivní nácvik a opakování osvědčených postupů poskytovat zpětnou vazbu, kdykoli se žákovi daří

13 „Growing with music“ metoda využívaná ve Velké Británii, významně ovlivněna přístupem Zoltána Kodályho důraz je kladen na porozumění skladbě sluchem před tím, než je nacvičována „žáci přemýšlejí o skladbách před tím, než je hrají“ – prozkoumávají dynamiku, tempo, rytmus, mohou počítat množství frází, výšku tónů atd. veškeré poznávání skladeb je doprovázeno množstvím různorodých činností a úkolů


Stáhnout ppt "Lenka Krejčová lenka.krejcova@ff.cuni.cz SPU A VÝUKA V ZUŠ Lenka Krejčová lenka.krejcova@ff.cuni.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google