Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dysortografie Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka, ale týká se tzv. specifických dysortografických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dysortografie Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka, ale týká se tzv. specifických dysortografických."— Transkript prezentace:

1 Dysortografie Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka, ale týká se tzv. specifických dysortografických jevů. Projevy: přidávání a vynechávání písmen, popř. slabik záměny a přehazování písmen ( b-d-p, a-o, m-n..) zkomoleniny nesprávné umístění nebo vynechání délek samohlásek (rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek) chyby v měkčení (rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni) nezvládání hranic slov v písmu ( spojování více slov v jeden větný celek- žák píše dvě i více slov dohromady, spojuje předložky se slovy, nerozlišuje začátek akonec věty) nezvládání souhláskových shluků (krtek) chyby plynoucí ze specifické asimilace - záměna sykavek (s, c, z, š, č, ž) nevhodné aplikace gramatických jevů v diktátech (naučená gramatická pravidla žák neuplatňuje v písemném projevu) postižená schopnost sluchové analýzy, fonematický sluch

2 Dysortografie Náprava dysortografie
Při reedukaci dysortografie se zaměřujeme na: nedostatečně rozvinuté funkce, které jsou nejčastěji příčinou poruchy odstraňování specifických chyb zvládnutí mluvnického učiva

3 Dysortografie 1. Vynechávání, přidávání písmen (slabik), špatné rozlišení hranice slov cvičení sluchové analýzy a syntézy ( sklad a rozklad slov ), fonematického sluchu: sluchové rozlišování výstavby slov : znějí slova stejně? - kterou hláskou se liší ? - tvoření slov, která se liší jen jedinou hláskou určování počtu slov ve větě ( třeba i graficky nebo stavebnicí ) skládání slov ze slabik rozklady slov na slabiky rozklady slov na hlásky sestavování slov z kostek , písmen, která tvoří zadané slovo tvoření nových slov záměnou slabik: lepí – píle

4 Dysortografie 2. Zrakové rozlišování :
vyhledávání shodných a rozdílných obrázků spojování čarou týchž písmen pouze jinak tvarově vyjádřených či v různé poloze zapsaných různobarevné křížkování písmen, která mají háček, čárku, kroužek či tečku ve slovech rozlišování figura pozadí : vyhledávání předmětů na pozadí vyhledávání písmen na pozadí postřehování často zaměňovaných písmen

5 Dysortografie 3. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek (nejvhodnější pomůcka – bzučák) grafické znázornění délky samohlásek ( krátké tečkou, dlouhé čárkou ) znázorňování slov krátkými a dlouhými samohláskami pomocí stavebnice rytmická cvičení beze slov (žáci počítají kolik zvuků slyšeli, potom napodobují rytmus na bzučáku) doplňování krátkých a dlouhých samohlásek do textu vedeme žáky k tomu, aby si diktovali, co píší a napsané po sobě zkontrolovali

6 Dysortografie 4. Rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni (chyby jsou nejčastěji způsobeny nedostatky v oblasti sluchového vnímání, sníženou schopností aplikovat učivo o tvrdých a měkkých souhláskách): předříkáváme dvojice slabik, dítě opakuje, ohmatává příslušnou tvrdou či měkkou kostku (využíváme tvrdých kostek například ze dřeva vyhledávání slov s danou slabikou: dítě mačká např. tvrdou kostku dy (dý), současně slabiku vyslovuje a vyhledává slova s touto slabikou rozlišování slov, která se liší tvrdostí slabik: doplňování slov do vět. Na stole (tyká - tiká) budík.

7 Dysortografie 5. rozlišování sykavek (s, c, z, š, č, ž) – příčinou při rozlišování sykavek bývá nesprávná výslovnost a nedostatečně vyvinuté sluchové vnímání rozlišování sykavek ve slabikách, rozlišování sykavek ve slovech vyhledávání slov se sykavkami v textu, rozlišování sykavek v jednou slově ( rozcvička, zašelestil) požíváme karty s písmeny a obrázky se slovy, které obsahují sykavku

8 Dysortografie 6. rozlišování b -d - p:
nácvik provádíme zapojením jak zrakového, sluchového i hmatového smyslu: přiřazování písmen obrázkům nebo opačně podle toho, jakou hlásku ve slově slyší nácvik pomocí metody barevných kostek: jednotlivá písmena abecedy jsou nalepena na kostkách tak, že samohlásky mají jednu barvu, souhlásky jinou. Ta písmena, která si dítě plete, např. b - d, mají vždy určitou barvu, kterou si dítě spojuje s obrazem hlásky v jakémkoliv textu dítě barevně vyznačuje písmena, která zaměňuje

9 Dysortografie 8. osvojování mluvnického učiva
pomáháme dětem kartičkami s krátkými a dlouhými samohláskami, s měkkými a tvrdým i/y , měkkými a tvrdými kostkami, kartami s dvojicemi párových souhlásek, které se jinak píší a jinak vyslovují a různými přehlednými tabulkami probíraných mluvnických jevů využíváme průhledné folie (dítě nepíše věty, ale doplňuje jen procvičovaný mluvnický jev), diktáty píšeme s přípravou, dovolíme dětem při diktátu používat všechny pomůcky (například tabulku psacích písmen abecedy, kostky), které jim mohou pomoci, využíváme bzučáku neopravujeme červeně (chyby se fixují)

10 Dysortografie Pomůcky vhodné k nápravě dysortografie
bzučák, hudební nástroje stavebnice s krátkými a dlouhými prvky; tvrdé kostky se slabikami dy, ty, ny a měkké kostky se slabikami di, ti, ni karty s písmeny tabulky se čtveřicí písmen, která dítě zaměňuje, karty s tvrdým a měkkým i/y karty s předložkami; přehledy mluvnického učiva; doplňovací cvičení, předtištěné diktáty; pracovní sešity

11 Dysortografie Pomůcky vhodné k nápravě dysortografie
bzučák, hudební nástroje stavebnice s krátkými a dlouhými prvky; tvrdé kostky se slabikami dy, ty, ny a měkké kostky se slabikami di, ti, ni karty s písmeny tabulky se čtveřicí písmen, která dítě zaměňuje, karty s tvrdým a měkkým i/y karty s předložkami; přehledy mluvnického učiva; doplňovací cvičení, předtištěné diktáty; pracovní sešity

12 Dysortografie Literatura:
O. Zelinková - Cvičení pro dyslektiky I. (rozlišování délek) , II. ( rozlišování slabik a sykavek ) a III. (sluchová analýza a syntéza) J. Bednářová – Psaní s hraním


Stáhnout ppt "Dysortografie Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka, ale týká se tzv. specifických dysortografických."

Podobné prezentace


Reklamy Google