Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Setkání – Program seminářů, požadavky k zápočtu, požadavky ke zkoušce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Setkání – Program seminářů, požadavky k zápočtu, požadavky ke zkoušce."— Transkript prezentace:

1 1. Setkání – Program seminářů, požadavky k zápočtu, požadavky ke zkoušce

2 Speciální pedagogika  Program seminářů – circa 13 setkání  1. Speciální pedagogika - vědní disciplína, propedeutiky oboru, vývoj a osobnosti oboru. 2. Vývoj péče o postižené, vztah společnosti k postiženým, integrace u nás, ve světě. 3. Základní pojmy oboru, terminologie ve speciální pedagogice. 4. Prevence a etiologie postižení. 5. Diagnostika ve speciální pedagogice podle typu a stupně postižení, specifické vzdělávací potřeby žáků. 6. Integrace, inkluze ve speciální pedagogice, formy a stupně integrace. 7. Poradenství a podpůrné systémy ve speciálně pedagogické praxi zaměřené na integraci. 8. Komprehenzivní rehabilitační péče, jednotlivé složky ucelené péče. 9. Legislativa, aktuální právní normy týkající se integrace a péče o postižené děti, žáky, dospělé. Speciální pedagogika a její subdisciplíny. 10. Mentální retardace, problematika péče o mentálně retardované, vzdělávání mentálně retardovaných. 11. Problematika smyslového postižení (tyflopedie, surdopedie) 12. Vady řeči (logopedie). 13. Problematika tělesného a zdravotního postižení (somatopedie) 14. Problematika poruch chování (etopedie), soustava školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. 15. Problematika specifických vývojových poruch učení. Lehká mozková dysfunkce. 16. Autismus. 17. Soustava speciálních škol a zařízení pro postižené děti, žáky, mládež, dospělé, seniory. 18. Osobnost speciálního pedagoga a jeho kompetence, oblasti působení v praxi.  Evaluace kurzu, náměty k diskuzi, zápočtová práce  Udělování zápočtů, případně předtermín Zkoušky.

3 Speciální pedagogika  Požadavky k udělení zápočtu  Maximálně 20% absence  Splnění zápočtové práce  Aktivní participace v hodinách  Aktivní zapojení v aktivizačním odpoledni  Orientace v oboru (může a nemusí být zjišťována)

4 Speciální pedagogika  Požadavky k udělení zkoušky  Splnění zápočtu  Složení písemné zkoušky  Verbální obhájení písemné zkoušky (může a nemusí být zjišťováno), případně ústní přezkoušení po neúspěšném prvním pokusu

5 Povinná literatura  SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.  Základní: FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, 2007. ISBN 978-80-7387-014-0.


Stáhnout ppt "1. Setkání – Program seminářů, požadavky k zápočtu, požadavky ke zkoušce."

Podobné prezentace


Reklamy Google