Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Webová prezentace projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji Integrace 2 Mgr. Kamila Králová Ing. Dušan Folvarčný

2 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt Integrace 2 Žadatel a realizátor Moravskoslezský kraj Partneři projektu: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zapojeno 20 spolupracujících základních škol zřizujících ŠPP Rozpočet projektu: 14 215 057 Kč

3 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Důvody vzniku projektu MSK podporuje zřizování funkcí školních psychologů a školních speciálních pedagogů na školách v MSK od roku 2006 ŠPP tvoří tým ve složení: školní psycholog nebo spec. pedagog, výchovný poradce, metodik prevence Jeden z cílů projektu Potřeba odborného vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů – podnět k přípravě projektu

4 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Příprava projektu Integrace 2 Příprava v průběhu školního roku 2007/08 Spolupráce partnerů, zástupců škol, psychologů a spec. pedagogů Výběr spolupracujících škol na základě projeveného zájmu a počtu individuálně integrovaných žáků Výběr vzdělávacích aktivit na základě potřeb pedagogických pracovníků škol (včetně školních psychologů a spec. pedagogů) Podání žádosti na MŠMT – říjen 2008

5 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu Integrace 2 Stěžejní cíl: zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou individuálně integrovaní na základních školách (SPUCH, MP) Kvalitní, účelné a vysoce odborné vzdělávání pedagogických pracovníků Zavedení získaných poznatků do praxe Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

6 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cílové skupiny projektu Integrace 2 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně integrovaní na základních školách Rodiče těchto žáků Pedagogičtí pracovníci základních škol včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů

7 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah projektu Integrace 2 Vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky škol -Hodnocení jako součást učení -Práce s dětmi s poruchami chování -SPU důkladně a prakticky -Tvorba IVP -Integrace jako fenomén eduk. práce s dětmi s MP -Náslechové hodiny -Základy konstruktivní komunikace -Sborovny (na vybrané téma)

8 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah projektu Integrace 2 Vzdělávací aktivity pro školní psychology a školní speciální pedagogy - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (80 hodin) - Mediační výcvik (100 hodin) - Terapeutické techniky (prvky arteterpie a muzikoterapie)

9 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah projektu Integrace 2 Zavedení nových metod práce s integrovanými žáky do výuky (nápravy SPU, terapeutické techniky, Projektová odpoledne, Společné dílny s rodiči) Realizace nových podpůrných programů (zavádění FIE, Mediace) Metodická podpora pedagogických pracovníků (krajská setkání ŠPP, vždy na aktuální téma vzdělávání- 6 za projekt, individuální konzultace s PPP při přípravě aktivit se žáky a rodiči) Zapojení rodičů do aktivit projektu (Společné dílny s rodiči)

10 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Výstupy projektu 1600 podpořených ped. pracovníků 2000 podpořených žáků se SVP 370 podpořených rodičů Inovace 300 individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků Inovace 20 školních vzdělávacích programů v části týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Sborníky: Kazuistiky a metod. listy pro práci se žáky se SVP Projektová odpoledne pro ind. integr. žáky se SVP Společné dílny s rodiči Příklady dobré praxe pro realizaci terapeut. technik Využití metody FIE a výcviku v mediaci ve školské praxi Realizace projektu byla ukončena 31. 7. 2012


Stáhnout ppt "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google