Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradenství pro zdravotně postižené Pojetí a přínos kurzu Anna Kučerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradenství pro zdravotně postižené Pojetí a přínos kurzu Anna Kučerová."— Transkript prezentace:

1 Poradenství pro zdravotně postižené Pojetí a přínos kurzu Anna Kučerová

2 Projekt  „Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřující kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky“  Operační program rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu a MŠMT č. CZ 04.1.03/3.2.15.2/0281  Univerzita Palackého v Olomouci

3 2.etapa projektu  kurzy z oblasti speciální pedagogiky témata specifik poradenské práce s osobami se zdravotním postižením všech věkových kategorií  cílová skupina (Olomoucký kraj): pracovníci v sociálních službách střední zdravotnický personál pracovníci zdravotnických a sociálních odborů úřadů

4 Průběh kurzu  červenec - říjen 2007  7 lekcí  celkový rozsah 42 hodin  kolektiv lektorů  praktickým výstupem je publikace se stejnojmenným názvem

5 Lekce kurzu  Poradenství v kontextu služeb pro osoby se specifickými potřebami Anna Šarátková  Koncepce rané péče Anna Šarátková  Poradenství pro osoby s mentálním postižením Petra Bendová  Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností Petra Bendová

6 Lekce kurzu  Poradenství pro osoby se sluchovým postižením Jiří Langer  Poradenství pro osoby se zrakovým postižením Veronika Růžičková  Poradenství pro osoby nemocné a s tělesným postižením Petra Bendová

7 1.Poradenství v kontextu služeb pro osoby se specifickými potřebami  úvod do problematiky poskytování poradenských služeb osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem školní poradenství poradenství ve zdravotnictví poradenstvím v sociální oblasti

8 1.Poradenství v kontextu služeb pro osoby se specifickými potřebami  důraz na Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách  efektivnější orientaci v celém komplexu služeb poskytovaných osobám se specifickými potřebami a jejich blízkým.

9 2.Koncepce rané péče  poměrně mladý obor v oblasti služeb osobám se specifickými potřebami  aktuální trend důrazu na význam raného věku pro vývoj osobnosti člověka, jeví se výraznější u dětí se specifickými potřebami.  poslání rané péče: podpora vývoje dítěte se zdravotním postižením podpora jeho rodiny podpora komunity

10 2.Koncepce rané péče  obsah lekce: charakteristika oboru rané péče historie vzniku oboru a jeho teoretický východiska vymezení skupiny uživatelů služeb, programu, poskytovatele a jeho týmu principy poskytovaní služby seznámení se s činností středisek rané péče  lekce přispěla ke zvýšení povědomí odborné, ale i laické veřejnosti o službách rané péče

11 3.Poradenství pro osoby s mentálním postižením  ucelené poznatky o poskytování poradenských služeb osobám s mentálním retardací

12 3.Poradenství pro osoby s mentálním postižením  důraz na koordinaci a kontinuitu ve všech životních etapách od rané intervence přes poradenství poskytované nejen v průběhu školní docházky až po poradenství v oblasti pracovního uplatnění a dalších oblastech života.

13 4.Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností  důraz na význam mezilidské komunikace  seznámení se s logopedickou problematikou vymezení jednotlivých typů narušení komunikační schopnosti možnosti diagnostiky narušené komunikační schopnosti možnosti poradenská intervence

14 4.Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností  poradenská intervence v systému logopedické péče v České republice Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí neziskový sektor

15 5.Poradenství pro osoby se sluchovým postižením  komunikace jako „červená nit“  poradenské aktivity institucí a organizací poskytujících služby osobám se sluchovým postižením komplexní přístup napříč věkovým spektrem

16 5.Poradenství pro osoby se sluchovým postižením  služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením,  poradenství ve vzdělávání speciálně pedagogická centra poradenství pro studenty se sluchovým postižením na vysokých školách  sociální poradenství  poradenství na internetu

17 5.Poradenství pro osoby se sluchovým postižením  důraz na aktuální témata: profesní poradenství pro neslyšící znakový jazyk kochleární implantace sociální právní poradenství život s nedoslýchavostí, tinitem aj.)

18 6.Poradenství pro osoby se zrakovým postižením  poradenství v komplexu pro osoby se zrakovým postižením horizontální pohled (dle jednotlivých oblastí):  školské poradenství  poradenství ve zdravotnictví  sociální poradenství  architektonické bariéry  zaměstnanost aj.

19 6.Poradenství pro osoby se zrakovým postižením vertikální pohled (od zjištění zrakové vady během celého života)  raná péče  speciálně pedagogická centra  vysokoškolské poradny  rekvalifikační střediska aj.

20 7.Poradenství pro osoby s poruchou hybnosti  principy poradenské činnosti osobám s poruchou hybnosti i její plánování.  požadavky kladené na pracovníka poskytující poradenské služby

21 7.Poradenství pro osoby s poruchou hybnosti  činnost jednotlivých institucí poskytující poradenské služby osobám s poruchami hybnosti v České republice dle jednotlivých resortů.

22 Přínos kurzu  Účastníci kurzu měli možnost osvojit si dovednosti, jak přistupovat k osobám se zdravotním postižením, získat povědomí o jednotlivých typech poradenských služeb zorientovat se v systému organizací poskytujících služby osobám se zdravotním postižením

23 Shrnutí Věříme, že realizace kurzu vedla ke zkvalitnění dalšího profesní působení všech účastníků kurzu v kontaktu s osobami specifickými potřebami.


Stáhnout ppt "Poradenství pro zdravotně postižené Pojetí a přínos kurzu Anna Kučerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google