Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ONEMOCNĚNÍ Z HLEDISKA GENETIKY n Genetická n Dědičná n Dědičná (hereditární) n Vrozená n Vrozená (kongenitální) n Rodinná n Rodinná (familiální)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ONEMOCNĚNÍ Z HLEDISKA GENETIKY n Genetická n Dědičná n Dědičná (hereditární) n Vrozená n Vrozená (kongenitální) n Rodinná n Rodinná (familiální)"— Transkript prezentace:

1 ONEMOCNĚNÍ Z HLEDISKA GENETIKY n Genetická n Dědičná n Dědičná (hereditární) n Vrozená n Vrozená (kongenitální) n Rodinná n Rodinná (familiální)

2 GENETICKÉ ONEMOCNĚNÍOnemocnění vzniklé mutací (gametickou (gametickou nebo nebo somatickou)

3 MUTACE A JEJICH NÁSLEDKY n GAMETICKÉ - snížení plodnosti (oplozovací schopnosti), embryonální mortalita, aborty - dědičná onemocnění n SOMATICKÉ - u plodu: aborty, VVV - postnatálně: předčasné stárnutí, nádory

4 DĚDIČNÉ ONEMOCNĚNÍ Onemocnění vzniklé gametickou gametickou mutací a tudíž přenosné z generace na generaci

5 VROZENÉ ONEMOCNĚNÍ Onemocnění, které se projevuje při narození jedince

6 RODINNÉ ONEMOCNĚNÍ Onemocnění, jehož výskyt v určité rodině je častější než v populaci

7 ý DO (LAD, SCID) ý VVV (syndaktylie) ý Resistence (MHC, ECF88) GENETIKA VE ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT Geny ovlivňující zdravotní stav

8 TYPY DĚDIČNOSTI NEMOCÍ n Mendelistická n Nemendelistická

9 MENDELISTICKÁ DĚDIČNOST NEMOCÍ n Monogenní - autosomální - D, R - gonosomální gonosomální - D, R n Více n Více než jeden gen

10 MENDELISTICKÁ DĚDIČNOST NEMOCÍ n Monogenní - autosomální - D, D, R - gonosomální - D, R n Více n Více než jeden gen

11 Populační aspekt recesivních nemocí GENETIKA ZDRAVÍ VE ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT àČasto jediný zdroj (plemeník) àFrekvence heterozygotů

12 TESTY HETEROZYGOTNOSTI GENETIKA ZDRAVÍ VE ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT àPodle potomstva  DNA testy přímé a nepřímé

13 KOMPLIKACE PŘI ELIMINACI DĚDIČNÝCH NEMOCÍ n Heterozygotnost n Heterozygotnost u AR n Fenokopie n Heterogenita, mikroheterogenita n Penetrance, n Penetrance, expresivita n Nemendelistická n Nemendelistická dědičnost

14 PŘÍČINY NEMENDLISTICKÉ DĚDIČNOSTI à Multifaktoriální à Multifaktoriální dědičnost à Mitochondriální à Mitochondriální dědičnost à Genomový à Genomový imprinting à Expanse à Expanse trinukleotidových repeticí (dynamické mutace)

15 PŘÍČINY NEMENDLISTICKÉ DĚDIČNOSTI à Multifaktoriální dědičnost à Mitochondriální dědičnost à Genomový imprinting à Expanse trinukleotidových repeticí (dynamické mutace)

16 MULTIFAKTORIÁLNÍ MODEL

17 MULTIFAKTORIÁLNÍ DĚDIČNOST »Více genů »Více genotypů »Kontinuitní genetická proměnlivost »Vliv prostředí PRAHOVÁ HODNOTA fenotypového projevu G + P

18 MULTIFAKTORIÁLNÍ DĚDIČNOST Šlechtění na některé znaky (užitkovost, exteriér) specificky přibližuje genotypovou náchylnost k prahové hodnotě fenotypového projevu

19 PŘÍČINY NEMENDLISTICKÉ DĚDIČNOSTI à Multifaktoriální dědičnost à Mitochondriální dědičnost à Genomový imprinting à Expanse trinukleotidových repeticí (dynamické mutace)

20 VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY Příčiny: à Genetické à Environmentální Prevence: à KDZ

21 DO A VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADYGenetické příčiny à Somatické à Somatické mutace  Gametické  Gametické mutace

22 DO A VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADYEnvironmentální příčiny à Fyzikální à Chemické  Biologické

23 DO A VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADYMechanismy vzniku VVV à Mutace à Mutace v zárodečné linii à Somatická à Somatická mutace à Porucha à Porucha genové exprese (teratogeneze (teratogeneze bez mutageneze)

24 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT A VVV Mezidruhové odlišnosti způsobené rozdíly v systému chovu

25 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘATSKOT Principy chovu à Metody plemenitby využívající podobnosti rodičů a potomků à AI a ET à Holštýnizace

26 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘATSKOT Zdravotní problematika genetické etiologie à Monogenní mutace holštýnského původu à Mutace specifické pro plemeno à VVV à Specifická resistence - mastitidy à Chromosomální aberace trob 1/29

27 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘATPRASATA Principy chovu à Metody plemenitby využívající efektu heterózy à Intenzivní selekce à Různé poslání plemen

28 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘATPRASATA Zdravotní problematika genetické etiologie à Monogenní mutace à Konstituční vady à VVV à Specifická resistence - PSS à Chromosomové aberace

29 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘATKONĚ Principy chovu à Metody plemenitby využívající podobnosti potomků a rodičů à Různé poslání plemen à Dlouhodobá selekce, kontrola původu à Význam jedince - plemeníka

30 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘATKONĚ Zdravotní problematika genetické etiologie à Monogenní mutace specifické pro plemeno à VVV à Specifická resistence: alergie à Chromosomové aberace - 63,X0

31 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT PSI A KOČKY Principy chovu à Metody plemenitby využívající podobnosti potomků a rodičů à Plemena a skupiny plemen à Různorodost požadavků na využití à Soukromé malochovatelství

32 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT PSI A KOČKY Zdravotní problematika genetické etiologie à Monogenní mutace dědičné uvnitř plemen, ve skupinách plemen a mezi plemeny à Konstituční a jiné multifaktoriální vady à VVV à Specifická resistence

33 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘATKUR Principy chovu à Metody plemenitby využívající efektu heterózy à Plemena a linie, inbríding à Intenzivní selekce à Hybridizační programy

34 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘATKUR Zdravotní problematika genetické etiologie à Dědičné mutace eliminovány na úrovni selekce linií à VVV - biologická kontrola líhnutí à Specifická resistence - MD

35 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT Principy KZ a KDZ à Návaznost na KU a KDU à Vlastní zdraví à Zdraví potomstva à Sledování ekonomicky významných znaků zdraví

36 DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT Dva přístupy k eliminaci à Hromadný: KZ a KDZ skotu, prasat a kura a kura à Individuální diagnostika a selekce: selekce koní, psů a koček

37 DO A VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADYELIMINACE (skot, prasata) à Statistický à Statistický přístup à Nerozlišování à Nerozlišování příčin  Součást  Součást KZ a KDZ

38 DO A VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADYELIMINACE (psi, kočky, koně) à Individuální à Individuální přístup à Diagnostika à Diagnostika příčin  Někdy  Někdy genetická analýza


Stáhnout ppt "ONEMOCNĚNÍ Z HLEDISKA GENETIKY n Genetická n Dědičná n Dědičná (hereditární) n Vrozená n Vrozená (kongenitální) n Rodinná n Rodinná (familiální)"

Podobné prezentace


Reklamy Google