Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GENETIKA POPULACÍ 9 KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ Genetické parametry a metody jejich odhadů prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GENETIKA POPULACÍ 9 KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ Genetické parametry a metody jejich odhadů prof. Ing. Václav Řehout, CSc."— Transkript prezentace:

1 GENETIKA POPULACÍ 9 KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ Genetické parametry a metody jejich odhadů prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

2 Přehled genet. parametrů v populaci kvant. znaků heritabilita (dědivost) heritabilita (dědivost) opakovatelnost opakovatelnost heterozní efekt heterozní efekt heterozní deprese heterozní deprese genetický zisk genetický zisk

3 Opakovatelnost (Podmínka - o pakovaná měření) redukuje chybu podmíněnou prostředím redukuje chybu podmíněnou prostředím velký podíl negenetické variance, jejíž zdroj neznáme  nelze eliminovat  nepřesné odhady genetického založení vlastnosti velký podíl negenetické variance, jejíž zdroj neznáme  nelze eliminovat  nepřesné odhady genetického založení vlastnosti zpřesnění odhadu prostředí  zpřesnění odhadu GP zpřesnění odhadu prostředí  zpřesnění odhadu GP

4 Opakovatelnost více než 1 měření stejného znaku; více než 1 měření stejného znaku; vyjádří podobnost různých měření stejného znaku; vyjádří podobnost různých měření stejného znaku; podíl složek vyjadřuje zpřesnění opakovaným měřením; podíl složek vyjadřuje zpřesnění opakovaným měřením; umožní odhadovat budoucí užitkovost jedinců; umožní odhadovat budoucí užitkovost jedinců;

5 Základní typy v čase (užitkovost na 1-2-3 laktaci, vrhu, snůšce atd.) v čase (užitkovost na 1-2-3 laktaci, vrhu, snůšce atd.) v prostoru (typičtější pro rostliny – tvar plodů, počty listů...) v prostoru (typičtější pro rostliny – tvar plodů, počty listů...) opakovatelnost pořadí opakovatelnost pořadí opakovatelnost prostředí opakovatelnost prostředí

6 Výpočet spočívá ve zpřesnění odhadu vlivu dočasného prostředí, když spočívá ve zpřesnění odhadu vlivu dočasného prostředí, když rozdíly projevu jedince v různých opakováních jsou podmíněny právě dočasným prostředím; rozdíly projevu jedince v různých opakováních jsou podmíněny právě dočasným prostředím; proměnlivost mezi jedinci podmiňuje trvalé prostředí + jejich genetické založení proměnlivost mezi jedinci podmiňuje trvalé prostředí + jejich genetické založení proto opakovatelnost = horní hranice heritability proto opakovatelnost = horní hranice heritability

7 VPVPVPVP variance uvnitř jedné prasnice = V E proměnlivost mezi prasnicemi = V E + kV G Plán analýzy prasnice pořadí vrhu 123n 1 11101210 2 12111311 3 1311 4 12101412 k – p. opakování mmmm

8 Příklady opakovatelnosti vlastnost r op velikost vrhu (myš) 0,45 hmotnost vlny v různých střížích 0,74 produkce mléka na 1-2 laktaci 0,40 produkce tuku na 1-2 laktaci 0,67

9 Zisk z opakovaných měření vysoká opakovatelnost = nízký zisk vysoká opakovatelnost = nízký zisk jediná složka, kterou ovlivníme opakováním, je dočasné prostředí jediná složka, kterou ovlivníme opakováním, je dočasné prostředí závisí na počtu opakování n závisí na počtu opakování n fenotypová variance n měření: fenotypová variance n měření:

10 Základní genetické parametry b) opakovatelnost opakovatelnost v čase: vyjadřuje opakování vlastností několikrát za život jedince. Konkrétně nás zajímá, jak se produkce mléka na první laktaci zopakuje na druhé laktaci, do jaké míry se vellikost prvního vrhu prasnice bude blížit velikosti jejího druhého vrhu, atp. opakovatelnost v čase: vyjadřuje opakování vlastností několikrát za život jedince. Konkrétně nás zajímá, jak se produkce mléka na první laktaci zopakuje na druhé laktaci, do jaké míry se vellikost prvního vrhu prasnice bude blížit velikosti jejího druhého vrhu, atp.

11 Základní genetické parametry b) opakovatelnost opakovatelnost v prostoru ( topografická ): sledujeme, jak se daná vlastnost opakuje na různých částech zvířete. Zajímá nás např. vztah mezi jemností vlny na hřbetě a bocích ovce, mezi počtem mléčných žláz prasnice v pravé a levé polovině, či výskyt pastruků na pravé a levé čtvrti vemene krávy. opakovatelnost v prostoru ( topografická ): sledujeme, jak se daná vlastnost opakuje na různých částech zvířete. Zajímá nás např. vztah mezi jemností vlny na hřbetě a bocích ovce, mezi počtem mléčných žláz prasnice v pravé a levé polovině, či výskyt pastruků na pravé a levé čtvrti vemene krávy.

12 Metody výpočtu opakovatelnosti Opakovatelnost - r op Opakovatelnost - r op r op > h 2 r op > h 2 (podmínka: nepříbuzní jedinci) Prakticky lze pro stanovení koeficientu opakovatelnosti využít dvě základní metody: Prakticky lze pro stanovení koeficientu opakovatelnosti využít dvě základní metody: a)interklasní korelaci b)intraklasní korelaci

13 Metody výpočtu opakovatelnosti J1 M1 M2J1 M1 M2J2 M1 M2J2 M1 M2J3 M1 M2J3 M1 M2Jn M1 M2Jn M1 M2J1 M1 M2J1 M1 M2J2 M1 M2J2 M1 M2J3 M1 M2J3 M1 M2Jn M1 M2Jn M1 M2 a) interklasní korelace: 2 měření 2 měření r M1M2 =r xy =r op

14 1FAR Metody výpočtu opakovatelnosti J 1 M 1, M 2, M 3 J 2 M 1, M 2, M 3 J 3 M 1, M 2, M 3 J n M 1,M 2, M 3 b) intraklasní korelace: Počet měření min 3 Počet měření min 3 uvnitř měření mezi jedinci Výpočet: σ 2 g + σ 2 e σ 2 p =r op - proměnlivost

15 Heteroze 1. Heterozygotnost per se – vychází ze zjištění, že hybridní zdatnost kříženců je v přímé úměře ke stupni heterozygotnosti. Předpokládá tedy nahromadění hetorozygotních lokusů v genotypu hybrida. Heterozygotnost je nejvyšší u kříženců dvou outbredních populací, kde je realizován 100% heterozní efekt. U generací odvozených od této F 1 generace se postupně vytrácí. Podíl hybridních genových kombinací zjišťujeme na základě rodičovských gamet, jak uvádí následující tabulka: Vznik heteroze:

16 Heteroze 1. Heterozygotnost per se Vznik heteroze:

17 Heteroze 2. Teorie dominance vychází z předpokladu, že u heterozygotních kříženců na jednom lokusu příznivá alela, zpravidla dominantní, překryje účinek alely nepříznivé. Tím se stává, že užitkovost kříženců leží nad střední hodnotou výchozích rodičovských populací. Schématicky vyjádříme tuto skutečnost jako Vznik heteroze: AA = Aa > aa

18 Heteroze 3.Teorie superdominance vychází z předpokladu, že u heterozní efekt může být vyvolán nejen kumulací příznivých genů obsažených v různých lokusech, nýbrž také hetorozygotní konstitucí jednotlivých lokusů. To znamená, že heterozygotní stav je lepší, než obě homozygotní konstituce Vznik heteroze: AA aa

19 Heterozní efekt a)hypotetický heterozní efekt b)skutečný heterozní efekt c)obyčejný heterozní efekt d)specifický heterozní efekt

20 Heterozní efekt - je definován jako zvýšení hodnoty hybrida x F1 nad střední hodnotu rodičů nebo rodičovských populací x F1 > a)hypotetický heterozní efekt x P1 + x P2 2

21 Heterozní efekt - je dosažen, pokud hybridní potomstvo dosahuje lepší užitkovosti než obě rodičovská plemena: P 1 P 2 b)skutečný heterozní efekt

22 Heterozní efekt - vzniká ve zvláštních případech meziplemenného křížení, kdy hybridní potomek je lepší než mateřské plemeno, tj. F 1 > P 1 c)obyčejný heterozní efekt

23 Heterozní efekt - nastane v případě, když hybridní potomek je lepší než otcovská populace F 1 > P 2 d)specifický heterozní efekt

24 Hybridní deprese Vvzniká jako důsledek nevyhovující všeobecné kombinační schopnosti nebo v důsledku zanesení nevyhovujících genů do genomu kříženců. Projeví se snížením užitkovosti a znaků fitness. F 1 < P 1 F 1 < P 2

25 d = x – x Selekční efekt (genetický zisk) Δ G=d. h 2 d = výběrový rozdíl x = průměr populace x = průměr selektovaných jedinců ̅ ̿ ̅ ̿

26 Vztah mezi koeficientem dědivosti, selekčním efektem, heterozním efektem a imbrední depresí vlastnosth2h2 selekční efekt heterozní efekt inbrední deprese reprodukce+++++ výkrmnost++ jatečná hodnota+++ ++


Stáhnout ppt "GENETIKA POPULACÍ 9 KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ Genetické parametry a metody jejich odhadů prof. Ing. Václav Řehout, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google