Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monogenní a multigenní nemoci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monogenní a multigenní nemoci"— Transkript prezentace:

1 Monogenní a multigenní nemoci
MUDr. Michal Jurajda ÚPF LF MU

2 Terminologie Symptom Syndrom Nemoc jako nosologická jednotka
příznak (chorobný) Syndrom skupina příznaků Nemoc jako nosologická jednotka obvykle definována podle příznaků a příčin (etiologie) Pojem normality

3 Nemoc Nosologická jednotka popsaná deskriptivně a empiricky
Molekulárně patofyziologický děj, manifestující se různě za daných podmínek zevního prostředí

4 Dělení nemocí podle etiologických faktorů
Nemoci z vnějších příčin Nemoci z vnitřních příčin Choroby z jedné „velké“ příčiny Multifaktoriální choroby

5 Nemoci z vnějších příčin
Příčiny: Fyzikální Chemické Biologické

6 Nemoci z genetického hlediska
Nemoci monogenní Nemoci multigenní multifaktoriální

7 Multifaktoriální nemoci
Projevují se obyčejně v postreprodukčním věku – selekční tlak Jsou projevem nerovnováhy genomu a zevního prostředí – civilizační nemoci

8 Multifaktoriální dědičnost

9 Efekt zkoumané alely Je alela riziková jen pro jednu chorobu, nebo pro více chorob? Je alela pro některou chorobu riziková a pro jinou se uplatňuje jako ochranný faktor?

10 Studium multifaktoriální dědičnosti

11 Asociační studie

12 Výběr vzorku pacientů a vzorku kontrol
Severly affected x Extremely normal Affected with early onset x Normal eldery Positive family history x Negative family history Affected x Normal with intense environmetal exposure Eldery survivor x Young I. Day (ed.), Molecular Genetic Epidemiology – A Laboratory Perspective

13 Confoundings „matoucí faktory“
Rozvrstvení populace Linkage disekvilibrium mezi studovaným markrem a skutečnou nemoc způsobující alelou Rozdíl v genetických a environmentálních rizikových faktorech mezi pacienty a kontrolami

14 Kauzální asociace Konzistence asociace Síla asociace
Biologická věrohodnost Biologický gradient Existence analogií Specificita – těžko očekávatelná u pleiotropních genů Experimentální důkaz The Pharmacogenomics Journal (2002) 2, 349–360

15 Publikační bias První publikovaná pozitivní asociace obvykle z malé studie usnadňuje publikování dalších pozitivních studií a znesnadňuje publikování negativních studií. Nevíme kolik výsledků končí v „šuplíku“. Meta-analýzy mají schopnost upozornit na publikační bias funnel plots, Eggerův test Clin Genet 2003: 64: 7–17 BMJ 1997;315: J Clin Epidemiol Feb;53(2):

16 Malé studie versus velká studie
● + ○ samostatné studie, ■ velká studie

17 Databáze NIH NCBI Genetic Association Database


Stáhnout ppt "Monogenní a multigenní nemoci"

Podobné prezentace


Reklamy Google