Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Experimentální design (Základní uspořádání empirické studie)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Experimentální design (Základní uspořádání empirické studie)"— Transkript prezentace:

1 Experimentální design (Základní uspořádání empirické studie)

2 Obsah  Typy empirických studií, výhody a nevýhody  Vytváření experimentálního a kontrolního souboru  Ošetřování matoucích proměnných  Velikost souboru, analýza síly studie

3 Obsah  Typy empirických studií, výhody a nevýhody  Vytváření experimentálního a kontrolního souboru  Ošetřování matoucích proměnných  Velikost souboru, analýza síly studie

4 Základní typy studií  Pokus (experiment) - V ideálním případě má výzkumník pod kontrolou veškerý průběh pokusu, zejména výběr pokusných objektů. Nevýhoda: riziko experimentálních artefaktů.  Pozorování - V ideálním případě výzkumník do průběhu pozorování nijak nezasahuje a neovlivňuje průběh sledovaného děje. Nevýhoda: Průběh mají pod kontrolou experimentální objekty.

5 Typy empirických studií  Experiment (intervenční studie)  Pozorování  deskriptivní studie  analytické studie

6 Uspořádání pozorování  deskriptivní studie  kazuistiky  korelační studie (porovnávají se populace)  průřezové studie (cross–sectional study) (porovnávají se jedinci ale jen jednorázově)  analytické studie  studie případů a kontrol (case-control study) – zpětně se pátrá po příčině  kohortové studie (=incidenční, prospektivní, longitudiální) – stejné osoby se vyšetřují opakovaně a pátrá se po důsledcích případné expozice určitému faktoru (retrospektivní i prospektivní uspořádání) (historical/prospectiv cohort study; longitudinal study)

7 Uspořádání studie  Jednoduché a komplexní uspořádání  jedna studie - jeden faktor? (Interakce!)  Základní a pokusný soubor  reprezentativnost (zobecnitelnost výsledků)  homogenita souboru (zvyšuje sílu testu)  Kontroly  úloha negativních a pozitivních kontrol  randomizace - rozdělování objektů do skupin  placebo, slepý pokus, dvojnásobně slepý pokus, otevřený pokus  velikost vzorku kontrol – maximálně 1 : 5  spárování kontrol a případů (párové testy jsou silnější)

8 Obsah  Typy empirických studií, výhody a nevýhody  Vytváření experimentálního a kontrolního souboru  Ošetřování matoucích proměnných  Velikost souboru, analýza síly studie  Určování kauzality  Vícečetné testy  Spojování výsledků z nezávislých testů

9 Experimentální uspořádání a struktura dat  Nezávislost dat  Listy jedné rostliny, vejce v hnízdě  Fylogeneticky příbuzné organismy (evoluční kontrasty)  Jak odfiltrovat  Obecné lineární smíšené modely (GLMM)  Průměry, Z-skóry  Úplné x neúplné uspořádání (hierarchické uspořádání - nested design)  Několik pozorovatelů, každý hodnotí jen část objektů

10 Hierarchický = zahnízděný design Vliv fáze menstruačního cyklu na olfaktorickou atraktivitu žen (Havlíček 2002) čichač 1čichač 2čichač 3 žena 1žena 2žena 3žena 6…žena 9žena 10žena 11žena 12…žena 17žena 18žena 19… … o+ o- žena 18 o+ o-

11 Experimentální uspořádání a struktura dat  Nezávislost dat  Listy jedné rostliny, vejce v hnízdě  Několik pozorovatelů, každý hodnotí jen část objektů  Fylogeneticky příbuzné organismy (evoluční kontrasty)  Úplné x neúplné uspořádání (hierarchické uspořádání - nested design)  Vyváženost dat v jednotlivých skupinách

12 Obsah  Typy empirických studií, výhody a nevýhody  Vytváření experimentálního a kontrolního souboru  Ošetřování matoucích proměnných  Velikost souboru, analýza síly studie

13 Matoucí proměnné  Eliminace  snižuje riziko systematické chyby  zvyšuje sílu testu  Randomizace  Blokování  párování  latinské čtverce  vyvážené uspořádání

14 Latinský čtverec  V každé řádce každá úroveň pouze jednou  Jednotlivé úrovně vždy v jiné pozici  Všechny úrovně se objeví v jednotlivých pozicích stejně často nevyváženývyvážený

15 Matoucí proměnné  Eliminace  snižuje riziko systematické chyby  zvyšuje sílu testu  Randomizace  Blokování  latinské čtverce  vyvážené uspořádání  Monitorování a následné statistické filtrování

16 Obsah  Typy empirických studií, výhody a nevýhody  Vytváření experimentálního a kontrolního souboru  Ošetřování matoucích proměnných  Velikost souboru, analýza síly studie

17 Velikost souboru  Rizika malých souborů  riziko chyby II typu  neúčinná randomizace  nemožnost blokovat rušivé proměnné  nepřesnost odhadů populačních parametrů  nepoužitelnost některých metod  chi 2 – četnosti musí být větší než 5  nejlepší – exaktní testy

18 Dostatečná velikost pokusného souboru závisí na:  variabilitě sledované veličiny  počtu sledovaných nezávislých faktorů  technických možnostech  požadované míře jistoty  velikosti očekávaného efektu  Pozor na příliš velké soubory!

19 Analýza síly studie (power analysis)  Určení vhodné velikosti vzorku  Interpretace negativního výsledku studie Umožňuje předem zvolit nebo zpětně kvantifikovat pravděpodobnost chyby II druhu, tj. pravděpodobnost, že neodhalíme asociaci i když ve skutečnosti existuje. Obvykle se považuje za rozumnou hodnota 80%.

20 Analýza síly testu 01010202030304040 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 síla testu očekávaný efekt (%) 01010202030304040 0 2020 4040 6060 8080 100 detekovatelný efekt (%) velikost souboru N = 24 síla testu 80%

21 Shrnutí  Do empirických studií patří experiment i pozorování, obojí má své výhody i nevýhody  Velkou pozornost je třeba vždy věnovat vytváření kontrolního souboru  U pozorování je třeba velkou pozornost také věnovat ošetřování matoucích proměnných  Pozor na nezávislost dat  Je nutné znát rizika spojená s nedostatečnou velikostí souboru, i rizika velkých souborů  Určit vhodnou velikost souboru i posoudit riziko falešně negativního výsledku studie nám umožňuje analýza síly studie


Stáhnout ppt "Experimentální design (Základní uspořádání empirické studie)"

Podobné prezentace


Reklamy Google