Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÁ PATOLOGIE. 2 Patologie - nauka o nemoci (Základní obory - Patologie - Klinické obory) Identifikace změn v organismu, reakce Patologie x Patobiologie;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÁ PATOLOGIE. 2 Patologie - nauka o nemoci (Základní obory - Patologie - Klinické obory) Identifikace změn v organismu, reakce Patologie x Patobiologie;"— Transkript prezentace:

1 OBECNÁ PATOLOGIE

2 2 Patologie - nauka o nemoci (Základní obory - Patologie - Klinické obory) Identifikace změn v organismu, reakce Patologie x Patobiologie; Patologická anatomie, Patologická histologie (histopatologie); (Makroskopická, mikroskopická patologie) Patologická morfologie, Patologická fyziologie; Obecná, Systémová, Nosologická patologie; Komparativní, Buněčná, Molekulární; Diagnostická, Bioptická patologie Klinická patologie; Imunopatologie; Toxikologická, Ekotoxikologická patologie; Experimentální patologie (patologie transgenních a „knock-out“ zvířat) Aviární patologie, Ichtyopatologie, Patologie zoo-zvířat; Digitální mikroskopie  Telepatologie

3 3 Metody patologie Makroskopie, Nekroptické vyšetření (nekropsie, autopsie, sekce, pitva); Bioptické vyšetření Mikroskopie: histologická = patohistologie cytologická (orientační význam) Histochemie, Imunohistochemie, ISH, PCR, Průtoková cytometrie, = Syntéza všech analytických pozorování provedenými různými metodami Metoda studia: zařazování nových vědomostí do souvislosti s již získanými! každý nový termín musí být podložen konkrétní představou! průběžné studium, vlastní úsilí, ne memorování faktů !!

4 4 Základní principy studia patologie  Organizace a podíl buněčných a nebuněčných složek tkáně určují její strukturální a funkční vlastnosti.  Strukturální a funkční vlastnosti tkáně určují její adaptabilitu. Adaptabilita tkáně se snižuje stárnutím a při chorobných stavech.  Agens nebo nepříznivé podmínky, které překonají tkáňovou schopnost adaptace, způsobí poškození a patologický proces.  Porozumění mechanismu a znalost místa působení agens nebo nepříznivých podmínek, umožní předvídat jejich účinky na hostitele.  Správná interpretace strukturálních a funkčních změn tkání a orgánů umožní usuzovat na klinické projevy vzniklých změn a naopak.

5 5 Studium nemocí (patologických procesů) z různých úrovní  Populace (stádo, hejno)  Jedinec /organismus)  Orgánový systém  Orgán  Tkáň  Buňky  Buněčné organely  Molekuly vztah: struktura/interakce/funkce (fyzikál./chem./biol úroveň)  Informační molekuly (NK + proteiny)

6 6 Ale: Analytická metoda postupného poznávání stále menších stavebních jednotek buněk a jejich chorobných odchylek může vést k  úniku poznání reakcí tkáně nebo organismu jako celku  Nutnost pohledu na organismus jako na celek závislý na vlivech zevního prostředí, jehož činnost je řízena součinností nervového, hormonálního a imunitního systému

7 7 HLAVNÍ TEORETICKÉ ZÁKLADY MEDICÍNY  CELISTVOST ORGANISMU  JEDNOTA ZEVNÍCH A VNITŘNÍCH FAKTORŮ NEMOCI  PLYNULÉ PŘECHODY MEZI PATOLOGIÍ A FYZIOLOGIÍ  EXISTENCE JEDINÉ MEDICÍNY (UNA SANITAS UNA MEDICINA)

8 8 Základní pojmy  Léze  Etiologie  Patogeneze : kauzální, formální  Diagnóza : klinická, patomorfologická, etiologická definitivní aj.  Nemoc : výsledek vzájemné interakce příčiny, hostitelských obranných systémů a vnějšího prostředí  variabilita nemocí; Příčiny : vnitřní (gen.f., obranný systém) a vnější (dědičné, kongenitální, získané) poškození a reakce na poškození, (= klin.projevy nemoci) Průběh nemoci: akutní  chronický  relativní zdraví circulus vitiosus

9 9 Patogeneze poškození buňky  Nedostatek kyslíku (hypoxie)  Poškození buněk volnými radikály  Porucha homeostázy vápníku v buňce  Úbytek ATP  Porucha permeability buněčné membrány  Porucha genetického aparátu buňky

10 10 Reakce buňky na poškození Determinující faktory: Charakter, intenzita, délka působení příčiny; Typ buňky, metabolický stav (ochranné mechanismy – změna metabol., protektivní proteosyntéza, aktivace genů)  snížená aktivita (regrese)   reverzibilní - ireverzibilní adaptace  dystrofie  buněčná smrt  atrofie

11 11 Projevy buněčného poškození : (Celulární patologie)  Kumulace nebo úbytek vody, bílkovin, lipidů, glykogenu, pigmentů, minerálních l.  Patologické změny membrán, proteinů, (hyalinní inkluze), mitochondrií, ER, Golgiho aparátu, lyzosomů a peroxisomů, cytoskeletu aj. a jádra.  Kvantitativní a kvalitativní změny extracelulární matrix: kolagenu a elastinu, proteoglykanů a bazálních membrán  Hyalin: fibrin, kolagen + bazální m. + GAG, (fibrinoid), kys. hyaluronová + C3; Amyloid: β-fibrilární struktura


Stáhnout ppt "OBECNÁ PATOLOGIE. 2 Patologie - nauka o nemoci (Základní obory - Patologie - Klinické obory) Identifikace změn v organismu, reakce Patologie x Patobiologie;"

Podobné prezentace


Reklamy Google