Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik života Obecné vlastnosti živých soustav. Vznik života – nepotvrzené teorie  Bůh – bible  Život zavlečen na Zemi z vesmíru  Darwinova teorie –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik života Obecné vlastnosti živých soustav. Vznik života – nepotvrzené teorie  Bůh – bible  Život zavlečen na Zemi z vesmíru  Darwinova teorie –"— Transkript prezentace:

1 Vznik života Obecné vlastnosti živých soustav

2 Vznik života – nepotvrzené teorie  Bůh – bible  Život zavlečen na Zemi z vesmíru  Darwinova teorie – přirozený (přírodní výběr) – vývoj vlivem náhodných mutací  Neodarwinismus Koacervát – shluk polymerů a solí do koule – neumí předat dědičnou informaci Mezi nejsložitějším koacervátem a nejjednodušším živým systémem obrovský rozdíl

3 Vývoj druhů

4 Obecné vlastnosti živých soustav 1. Chemické složení 2. Metabolismus 3. Rozmnožování a dědičnost 4. Dráždivost 5. Pohyb 6. Autoregulace 7. Vývoj

5 Chemické složení  Organické látky – charakteristické pro živou přírodu Bílkoviny – makromolekulární látky, tvořené aminokyselinami ○ Stavební – aktin, myosin, kolagen,… ○ Funkční – enzymy, protilátky, hormony,… ○ Zásobní – např. semena luštěnin Sacharidy - polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony ○ Zdroj energie – glukóza, škrob, glykogen,… ○ Stavební – celulóza, chitin,… Lipidy - estery vyšších karboxylových kyselin a alkoholů ○ Zdroj energie – tuky ○ Stavební – fosfolipidy, lipoproteiny ○ Rozpouštědla – vitamíny (A,D,E,K), barviva Nukleové kyseliny – makromolekulární látky složené z DNA,RNA ○ Nositelé genetické informace, syntéza bílkovin,…

6 Chemické složení Alkaloidy – dusíkaté látky, produkty metabolismu, většinou rostlinných buněk (pro jiné organismy často toxické – kofein, morfin, kokain,…) Vitamíny – různorodé látky důležité pro metabolismus Steroidní látky – hormony (kortikoidy, pohlavní hormony), cholesterol, žlučové kyseliny,…  Anorganické látky Voda (70%)– rozpouštědlo, reaktant, termoregulace,… Soli – osmóza, elektrické a transportní procesy na membránách, pH,… Plyny – CO 2, O 2, N 2  Biogenní prvky – látky z nichž jsou složeny organismy Hlavní biogenní prvky: C, H, O, N, P, S, Ca, Fe, K, Mg, Na, Cl

7 Metabolismus  Soubor chemických reakcí (energetické přeměny) mezi živými organismy a jejich okolím  Všechny reakce, cykly (metabolické dráhy) v rámci buňky propojeny Anabolické – vznik nových, složitějších látek (spotřeba energie - ATP) Katabolické – rozklad složitějších látek na jednodušší (produkce energie - ATP) ○ Vzájemná rovnováha (růst x hynutí) ○ Enzymy – katalyzují určité reakce – pouze v živých organizmech

8 Rozmnožování a dědičnost  Vznik potomstva – pokračování druhu 1. Nepohlavní (asexuální) – z části rodičovského organizmu nový jedinec – klon (schodná genetická informace) ○ Dělení buňky, pučení (nezmar), fragmentace (řasy), vegetativní rozmnožování (rostliny – hlízy, cibule), tvorba výtrusů 2. Pohlavní (sexuální) – dva rodičovské organizmy vytvoří nového jedince ○ Spojení dvou gamet - zygota

9 Dědičnost  Schopnost předávat potomkům genetické informace – geny (vlohy) Nepohlavně vzniklí jedinci – stejná gen. informace Pohlavně vzniklý jedinci – kombinace genetického kódu rodičů - evoluce

10 Dráždivost (vzrušivost, iritabilita)  Schopnost rozpoznat a vhodně reagovat na podněty a změny ve vnitřním a vnějším prostředí Udržení homeostázy (stálost vnitřního prostředí)  Reakce – fyziologické děje, pohyb  Podněty ○ fyzikální (teplo, tlak, světlo,...) ○ Chemické (množství vody, kyslíku, jedy,..) ○ Biologické poměry v prostředí  Adaptace – přizpůsobování se podmínkám Buněčné receptory

11 Pohyb  Nejčastější reakce organizmů na podráždění  Umožňuje – vyhledat vhodné prostředí, potravu, sexuálního partnera, únik před nebezpečím,…  Jednobuněčné organizmy – brvy, bičíky, panožky  U mnohobuněčných organizmů jednotlivé buňky neschopny pohybu (některé výjimky – červené krvinky, spermie)  Lokomoce – pohyb celého organizmu

12 Autoregulace  Schopnost organizmů řídit sami sebe Na základě informací z vnějšího a vnitřního prostředí Princip zpětné vazby  Na buněčné úrovni – syntéza bílkovin, metabolické děje,…  Na úrovni mnohobuněčného organismu – hormonální, nervové řízení

13 Vývoj  Evoluce – vznik a vývoj života na Zemi  Dlouhodobý proces  Vznik vyspělejších, složitějších, přizpůsobivějších organizmů


Stáhnout ppt "Vznik života Obecné vlastnosti živých soustav. Vznik života – nepotvrzené teorie  Bůh – bible  Život zavlečen na Zemi z vesmíru  Darwinova teorie –"

Podobné prezentace


Reklamy Google