Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Složení živých soustav. Živá hmota projevy života –rozmnožování –pohyb –reakce na vnější podněty –regulace vnitřních dějů, metabolismus –vysoká organizovanost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Složení živých soustav. Živá hmota projevy života –rozmnožování –pohyb –reakce na vnější podněty –regulace vnitřních dějů, metabolismus –vysoká organizovanost."— Transkript prezentace:

1 Složení živých soustav

2 Živá hmota projevy života –rozmnožování –pohyb –reakce na vnější podněty –regulace vnitřních dějů, metabolismus –vysoká organizovanost –vydělenost z okolí

3 Zastoupení prvků v živé hmotě živé organismy vstřebávají a přijímají za své prvky z okolního prostředí –vysoká koncentrace lehkých prvků C, N, O, H, P, S... –nízké zastoupení Si a Al, které patří na Zemi k nejzastoupenějším

4 Zastoupení prvků v živé hmotě –Makrobiogenní prvky více než 1 % hmotnosti H, O, C, N, P –Oligobiogenní 0,05 až 1 % hmotnosti Ca, Mg, S, Na, K, Fe, Cl –Mikrobiogenní Cu, Zn, Co, Mn, I, Mo –Stopové prvky B, Si, V, Br, Li, As, Se, Ti, Al

5 Zastoupení prvků v živé hmotě uhlík –v neživé přírodě oxidovaný - CO 2 a CO 3 2- –v živé hmotě složité hydrogenované struktury energeticky bohaté – velké množství energie lze například získat oxidací na CO 2 a H 2 O dusík –v neživé přírodě N 2, NO 3 - –v živé přírodě zpravidla -NH 2

6 Stavební kameny živé hmoty voda –vnitřní prostředí většiny organismů –má zásadní význam pro strukturu a funkci biomolekul –podílí se na zachování stálosti vnitřního prostředí vysoká tepelná kapacita a skupenské teplo

7 Stavební kameny živé hmoty Ionty –kationty – Na +, K +, Mg 2+, Ca 2+ –anionty – Cl -, PO 4 3- –poměrné zastoupení hlavních kationtů je společné téměř všem organismům atomární poměr Na : K : Ca = 100 : 2 : 2 blízké složení mořské vody

8 Stavební kameny živé hmoty princip hierarchie –vytváření větších celků na základě menších stavebních prvků zejména nukleové kyselina a bílkoviny –„základní stavební prvky“ bílkoviny, nukleové kyseliny, lipidy, sacharidy mohou se dále spojovat do lipoproteinů, nukleoproteinů, glykoproteinů, glykolipidů,...

9 Členění živé hmoty není homogenní, je diferencována je členěna do kompartmentů –je mezi nimi do určité míry omezena výměna látek –usnadňuje udržovat stálé vnitřní prostředí –mohou se lišit vnitřními podmínkami (pH, koncentrace iontů,...) mohou v nich probíhat specifické reakce rozdíl může sloužit také pro přenos informace a konzervaci energie

10 Členění živé hmoty Základní prostorovou jednotkou buňka –společná různým formám života –vysoce organizovaný útvar obsahující řadu menších kompartmentů – organel –skládají se z nich tkáně (u rostlin pletiva) organela → buňka → tkáň → orgán

11 Členění živé hmoty zvláštní skupinou na pomezí živé a neživé hmoty jsou viry –neobsahují buňky –vnitrobuněční paraziti – využívají biochemický aparát napadené buňky –představují v podstatě pouze genetickou informaci nutnou k reprodukci

12 Buňka Prokaryotická –vývojově starší, jednodušší –nemají odlišené jádro ani vnitrobuněčné membránové struktury –sinice, bakterie,... Eukaryotická –vývojově mladší –prvoci, řasy, houby živočichové a vyšší rostliny

13 Biologické membrány vnitřní prostor buněk je od okolí oddělen buněčnou membránou –obdobně jsou ohraničeny membránou i některé organely (jádro, mitochondrie,...) –membrány oddělují fyziologicky a biochemicky odlišná prostředí obsahují enzymové komplexy, na kterých jsou lokalizovány některé metabolické procesy nebo jejich části zajišťují aktivní transport některých látek, vazbu hormonů,...

14 Biologické membrány složení –je složena především z lipidů a proteinů, případně i ze sacharidů (jako glykoproteinů a glykolipidů) –základním prvkem je lipidová dvojvrstva tvořena složenými lipidy –fosfoacylglyceroly, glykoacylglyceroly jsou orientovány polárními konci do buněčného a mezibuněčného prostoru, nepolárními do vnitřního prostoru membrány membrána je flexibilní a tekutá tloušťka je asi 3,5 – 4 nm

15 Biologické membrány

16 vnitřní nepolární prostředí dvojvrstvy brání průchodu některých hydrofilních látek –membrány jsou tvořeny také proteiny periferní – „přisedlé“ na polárním povrchu membrány –drží díky přitahování polárních hlaviček lipidů a polárních řetězců aminokyselin v proteinu integrální – jsou zanořeny do lipidové dvojvrstvy –drží v membráně díky hydrofobní interakci s nepolárními řetězci lipidů

17 Biologické membrány transport přes membrány –pasivní transport bez spotřeby energie difuze – z oblasti s vyšší koncentrací do oblasti s nižší –prostá – přes membránu bez účasti membránových proteinů »membránou, kanálky membránových proteinů –usnadněná – přenašečovými proteiny

18 Biologické membrány

19 –aktivní transport proti koncentračními gradientu musí probíhat za dodání energie –primární »prostřednictví štěpení vazeb v ATP –sekundární »současná transport jiné látky stejným nebo opačným směrem ve směru koncentračního gradientu cytosa –transportovaná látka je obalena membránou za vzniku cytotického váčku

20 Biologické membrány –exocytosa – vylučování z buňky –endocytosa – přijímání do buňky »pinocytosa – přijímání rozpuštěných látek »fagocytosa – přijímání pevných částic

21 Biologické membrány osmóza –je-li na obou stranách membrány stejná koncentrace rozpuštěných látek, systém je v rovnováze –je-li na jedné straně vyšší koncentrace rozpuštěných látek, systém se snaží je vyrovnat v případě polopropustných membrán nemusí být dovolen transport rozpuštěných látek –dochází k transportu rozpouštědla ve směru vyšší koncentrace

22 Biologické membrány prostředí hypertonické –větší koncentrace osmoticky aktivních látek prostředí hypotonické –nižší koncentrace osmoticky aktivních látek prostředí isotonické –stejná koncentrace osmoticky aktivních látek –transport vody přes membránu → plasmolýza – buněčná membrána se smršťuje → plasmoptýza – zvětšování buňky, případně až prasknutí


Stáhnout ppt "Složení živých soustav. Živá hmota projevy života –rozmnožování –pohyb –reakce na vnější podněty –regulace vnitřních dějů, metabolismus –vysoká organizovanost."

Podobné prezentace


Reklamy Google