Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BUNĚČNÁ VÝMĚNA LÁTEK ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2012. CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA ► Hlavní struktura, regulující buněčný příjem a výdej látek ► Je polopropustná – semipermeabilní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BUNĚČNÁ VÝMĚNA LÁTEK ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2012. CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA ► Hlavní struktura, regulující buněčný příjem a výdej látek ► Je polopropustná – semipermeabilní."— Transkript prezentace:

1 BUNĚČNÁ VÝMĚNA LÁTEK ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2012

2 CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA ► Hlavní struktura, regulující buněčný příjem a výdej látek ► Je polopropustná – semipermeabilní ► Selektivní propustností zajišťuje optimální vnitrobuněčnou koncentraci ► Membrány jsou tekuté, mohou se pohybovat a navzájem splývat

3 MEMBRÁNOVÝ TRANSPORT 1) Volná difúze ► Závisí jen na fyzikálních vlastnostech membrán ► Zvláštním způsobem je difúze molekul vody přes membránu = osmóza 2) Všechny typy membránových transportů ► Transport je závislý na funkci transportních membránových přenašečů ► Pasivní přenašečový transport ► Aktivní přenašečový transport 3) Cytóza ► Transportu se účastní celé velké části membrán ► Exocytóza a endocytóza

4 DIFÚZE A OSMÓZA Volná difúze ► přecházejí malé molekuly ► membrána volně propustná pro : plyny, uhlovodíky, organické kyseliny, močovin, ethanol, vodu ► difúze je samovolný proces ► látky se pohybují ven nebo dovnitř přes cytoplazmatickou membránu v závislosti na rozdílné koncentraci vždy z místa vyšší koncentrace do místa nižší koncentrace ► rychlost je závislá na rozdílu koncentrace dané látky uvnitř a vně buňky – na koncentračním spádu, na teplotě a na velikosti molekul

5 OSMÓZA ► Zvláštním případem difúze je pronikání vody membránou = osmóza ► Molekuly vody se pohybují přes membránu z prostředí,kde je nižší koncentrace rozpuštěných látek, do prostředí,kde je vyšší koncentrace rozpuštěných látek ► Prostředí izotonické > buňka obklopena roztokem o stejné koncentraci ► Prostředí hypotonické a hypertonické > nastávají osmotické jevy ► Koncentrace se musí vyrovnat

6 Osmotické jevy ► Buňka v hypotonickém roztoku > do buňky začne proudit voda = endosmóza vody ► Živočišná buňka > zvětšuje svůj objem až praskne = plazmoptýza ( osmotická lýze) ► Rostlinná buňka > pružná a pevná buněčná stěna se napne působením protitlaku = turgor ► Turgor udržuje tvar a zpevňuje buňku > rostlina nevadne ► Pro rostliny výhodný stav

7 Osmotické jevy ► Buňka v hypertonickém prostředí > voda proudí z buňky ven ( exosmóza) ► Objem buňky se zmenšuje ► Živočišná buňka se svrašťuje = plazmorhiza ► Rostlinná buňka > cytoplazma i vakuola zmenšují svůj objem a oddělují se od buněčné stěny = plazmolýza ► Tento jev pro buňku bývá smrtelný

8 Osmotické jevy ► Jsou velmi důležité ► Dynamická rovnováha mezi tkáněmi ► Pro živočichy je nutné izotonické prostředí ► Mořská voda je izotonická pro mořské bezobratlé ► Buňky suchozemských živočichů jsou obklopeny mezibuněčnou tekutinou (tkáňový mok, krev, míza) > stejná koncentrace jako vnitřní prostředí buňky

9 Osmotické jevy ► U člověka > vpravovaný injekční roztok musí být izotonický vůči buňkám krve ► Nejjednodušší anorganický roztok izotonický s lidskou krví je fyziologický roztok = 0,9 % NaCl

10 PŘENAŠEČOVÝ TRANSPORT ► Transportní proteiny = přenašeče ► Aktivní transport ► Pasivní transport: ► Uplatňuje se u cukrů,AMK,iontů ► Zprostředkovaná difúze > látka se specificky váže na membránový přenašeč ► Vždy podle koncentračního spádu ► Nevyžaduje dodání energie

11 PŘENAŠEČOVÝ TRANSPORT ► Aktivní transport: ► Vyžaduje dodání energie ► Zdrojem energie je ATP ► Může probíhat proti koncentračnímu spádu ► Přenáší se: anorganickéionty, organickékyseliny, vitamíny, oligosacharidy, AMK, báze

12 PŘENAŠEČOVÝ TRANSPORT ► Pro buňku velmi výhodný ► Přijímá pouze ty látky, které potřebuje ► Transportní proteiny jsou specifické,mohou měnit svůj tvar, jiné fungují jako bílkovinné kanály např.sodno- draselná pumpa,která aktivně transportuje sodíkové ionty z buňky a draselné ionty dovnitř buňky

13 EXOCYTÓZA A ENDOCYTÓZA ► Makromolekuly mohou být transportovány i pomocí cytotických měchýřků ► Princip exocytózy: ► cytotické měchýřky transportovány na druhou stranu membrány > ven z buňky ► Uplatňuje se při vydávání látek s mimobuněčnou funkcí (buněčné sekrety)> syntetizují se v ER a upravují se v GK ► Měchýřky GK postupují k povrchu buňky,splývají s cytoplazmatickou membránou > obsah vylučován do okolí

14 EXOCYTÓZA A ENDOCYTÓZA ► Princip endocytózy(přijímání látek buňkou): ► Látky v okolí buňky se vchlípením membrány shromáždí do měchýřku ► Měchýřek se uzavře a přejde dovnitř ► Pinocytóza: příjem látek rozpuštěných ► Fagocytóza: příjem pevných látek buňkou ► Buňka aktivně vytvoří panožky >obklopí a uzavře ji do váčku > splyne s lyzozomem a obsah je natráven ► Fagocytují: měňavky, bílé krvinky ► Endocytóza je aktivní proces, účastní se i cytoskelet

15 ZDROJE ► CHALUPOVÁ-KARLOVSKÁ, Vlastimila. Obecná biologie: středoškolská učebnice : evoluce, biologie buňky, genetika : s 558 řešenými testovými otázkami. 2., opr. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2010, 206 s. ISBN 978- 807-1822-820 ► KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie: úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. 3. upr. vyd. Praha: Fortuna, c2000, 103 s. ISBN 80-716-8714-6. ► ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk: základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006, 160 s. ISBN 80-869-6015-3


Stáhnout ppt "BUNĚČNÁ VÝMĚNA LÁTEK ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2012. CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA ► Hlavní struktura, regulující buněčný příjem a výdej látek ► Je polopropustná – semipermeabilní."

Podobné prezentace


Reklamy Google