Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BUNĚČNÁ VÝMĚNA LÁTEK ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BUNĚČNÁ VÝMĚNA LÁTEK ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2012."— Transkript prezentace:

1 BUNĚČNÁ VÝMĚNA LÁTEK ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2012

2 CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA
Hlavní struktura, regulující buněčný příjem a výdej látek Je polopropustná – semipermeabilní Selektivní propustností zajišťuje optimální vnitrobuněčnou koncentraci Membrány jsou tekuté, mohou se pohybovat a navzájem splývat

3 MEMBRÁNOVÝ TRANSPORT 1) Volná difúze
Závisí jen na fyzikálních vlastnostech membrán Zvláštním způsobem je difúze molekul vody přes membránu = osmóza 2) Všechny typy membránových transportů Transport je závislý na funkci transportních membránových přenašečů Pasivní přenašečový transport Aktivní přenašečový transport 3) Cytóza Transportu se účastní celé velké části membrán Exocytóza a endocytóza

4 DIFÚZE A OSMÓZA Volná difúze přecházejí malé molekuly
membrána volně propustná pro : plyny, uhlovodíky, organické kyseliny, močovin, ethanol, vodu difúze je samovolný proces látky se pohybují ven nebo dovnitř přes cytoplazmatickou membránu v závislosti na rozdílné koncentraci vždy z místa vyšší koncentrace do místa nižší koncentrace rychlost je závislá na rozdílu koncentrace dané látky uvnitř a vně buňky – na koncentračním spádu, na teplotě a na velikosti molekul

5 OSMÓZA Zvláštním případem difúze je pronikání vody membránou = osmóza
Molekuly vody se pohybují přes membránu z prostředí,kde je nižší koncentrace rozpuštěných látek, do prostředí,kde je vyšší koncentrace rozpuštěných látek Prostředí izotonické > buňka obklopena roztokem o stejné koncentraci Prostředí hypotonické a hypertonické > nastávají osmotické jevy Koncentrace se musí vyrovnat

6 Osmotické jevy Buňka v hypotonickém roztoku > do buňky začne proudit voda = endosmóza vody Živočišná buňka > zvětšuje svůj objem až praskne = plazmoptýza ( osmotická lýze) Rostlinná buňka > pružná a pevná buněčná stěna se napne působením protitlaku = turgor Turgor udržuje tvar a zpevňuje buňku > rostlina nevadne Pro rostliny výhodný stav

7 Osmotické jevy Buňka v hypertonickém prostředí > voda proudí z buňky ven ( exosmóza) Objem buňky se zmenšuje Živočišná buňka se svrašťuje = plazmorhiza Rostlinná buňka > cytoplazma i vakuola zmenšují svůj objem a oddělují se od buněčné stěny = plazmolýza Tento jev pro buňku bývá smrtelný

8 Osmotické jevy Jsou velmi důležité Dynamická rovnováha mezi tkáněmi
Pro živočichy je nutné izotonické prostředí Mořská voda je izotonická pro mořské bezobratlé Buňky suchozemských živočichů jsou obklopeny mezibuněčnou tekutinou (tkáňový mok, krev, míza) > stejná koncentrace jako vnitřní prostředí buňky

9 Osmotické jevy U člověka > vpravovaný injekční roztok musí být izotonický vůči buňkám krve Nejjednodušší anorganický roztok izotonický s lidskou krví je fyziologický roztok = 0,9 % NaCl

10 PŘENAŠEČOVÝ TRANSPORT
Transportní proteiny = přenašeče Aktivní transport Pasivní transport: Uplatňuje se u cukrů,AMK,iontů Zprostředkovaná difúze > látka se specificky váže na membránový přenašeč Vždy podle koncentračního spádu Nevyžaduje dodání energie

11 PŘENAŠEČOVÝ TRANSPORT
Aktivní transport: Vyžaduje dodání energie Zdrojem energie je ATP Může probíhat proti koncentračnímu spádu Přenáší se: anorganickéionty, organickékyseliny, vitamíny, oligosacharidy, AMK, báze

12 PŘENAŠEČOVÝ TRANSPORT
Pro buňku velmi výhodný Přijímá pouze ty látky, které potřebuje Transportní proteiny jsou specifické,mohou měnit svůj tvar, jiné fungují jako bílkovinné kanály např.sodno- draselná pumpa,která aktivně transportuje sodíkové ionty z buňky a draselné ionty dovnitř buňky

13 EXOCYTÓZA A ENDOCYTÓZA
Makromolekuly mohou být transportovány i pomocí cytotických měchýřků Princip exocytózy: cytotické měchýřky transportovány na druhou stranu membrány > ven z buňky Uplatňuje se při vydávání látek s mimobuněčnou funkcí (buněčné sekrety)> syntetizují se v ER a upravují se v GK Měchýřky GK postupují k povrchu buňky,splývají s cytoplazmatickou membránou > obsah vylučován do okolí

14 EXOCYTÓZA A ENDOCYTÓZA
Princip endocytózy(přijímání látek buňkou): Látky v okolí buňky se vchlípením membrány shromáždí do měchýřku Měchýřek se uzavře a přejde dovnitř Pinocytóza: příjem látek rozpuštěných Fagocytóza: příjem pevných látek buňkou Buňka aktivně vytvoří panožky >obklopí a uzavře ji do váčku > splyne s lyzozomem a obsah je natráven Fagocytují: měňavky, bílé krvinky Endocytóza je aktivní proces, účastní se i cytoskelet

15 ZDROJE CHALUPOVÁ-KARLOVSKÁ, Vlastimila. Obecná biologie: středoškolská učebnice : evoluce, biologie buňky, genetika : s 558 řešenými testovými otázkami. 2., opr. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2010, 206 s. ISBN KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie: úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. 3. upr. vyd. Praha: Fortuna, c2000, 103 s. ISBN ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk: základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006, 160 s. ISBN


Stáhnout ppt "BUNĚČNÁ VÝMĚNA LÁTEK ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google