Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 8. Botanika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 8. Botanika."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 8. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.8 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Vodní režim rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Vodní režim rostlin. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: transpirace, difuze, osmóza Ověřený dne: 9. 12. 2013

2 Vodní režim rostlin

3 Otázka… • Kolik procent vody obsahuje lidské tělo a kolik tělo rostlinné?

4 Vodní režim rostlin • Čerstvá rostlina obsahuje 70-80% vody • U vodních rostlin až 95 % • Zdřevnatělé části rostlin do 50 % • Zralá semena 5-15 % • Snížení obsahu vody omezuje životní děje (lidské tělo obsahuje okolo 60-ti % vody)

5 Úkol: zkus vyjmenovat všechny funkce vody v rostlinném organismu, které tě napadnou…

6 Funkce vody • Rozpouštědlo • Transport látek rostlinným organismem • Účastní se většiny metabolických reakcí • Termoregulace • Význam při oplození výtrusných rostlin • Rozšiřování semen a plodů • Pohyby a růst rostlin

7 Příjem vody • Vodní nižší rostliny – Příjem vody celým povrchem vody pomocí osmózy a difuze – DIFUZE = pohyb molekul vody z oblasti vyšší koncentrace (vyššího tlaku) do oblasti nižší koncentrace (nižšího tlaku) – OSMÓZA = difúze přes semipermeabilní membránu = transport vody na buněčné úrovni • Osmotický tlak = tlak, který je nutné vyvinout proti částicím, aby nedocházelo k jejich pohybu přes semipermeabilní membránu

8 Příjem vody • Vyšší suchozemské rostliny – Příjem vody kořenovými vlásky – Rozvod vody pomocí cév či cévic – Vše je zajištěno transpiračním proudem zabezpečeným kohezí mezi molekulami vody Úkol: Vyhledej význam pojmu transpirační proud a koheze a pokus se je vysvětlit vlastními slovy.

9 Příjem vody Transpirační proud - PRINCIP:  Voda v listech se vypařuje do mezibuněčných prostor houbového parenchymu  Houbový parenchym je průduchy spojen s atmosférou  V atmosféře je nižší koncentrace vodní páry než v listu  Na základě difuze tedy voda uniká ven z listu do atmosféry  Díky soudržným silám (kohezi) mezi molekulami vody táhnou unikající molekuly za sebou další molekuly vody v cévách listů = TRANSPIRAČNÍ PROUD

10 TRANSPIRACE = výdej vody rostlinou (listem) • Pokožková – pronikání vody z pokožkových buněk přes kutikulu – max. 10% celkové transpirace • Průduchová – Regulována otevíráním a uzavíráním průduchů Úkol: Vyhledej a vlastními slovy vysvětli význam pojmu transpirační koeficient.

11 Správné řešení: • Transpirační koeficient = množství vody (v gramech), které musí rostlina vypařit, aby vznikl 1 g sušiny

12 Faktory ovlivňující transpiraci • Vnitřní faktory – Velikost a počet průduchů – Stavba a tvar listu • Vnější faktory – Teplota vlhkost vzduchu – Pohyb vzduchu – Půdní vlhkost

13 Význam transpirace Úkol: Zamysli se a pokus se vyjmenovat všechny významy transpirace, které tě napadnou…

14 Význam transpirace • Zásobování všech částí rostliny vodou • Zabraňuje přehřívání listů • Otevřenými průduchy proniká do rostliny CO 2 a O 2 (fotosyntéza a dýchání) • Souvislé rostlinné porosty vyrovnávají teplotní rozdíly mezi dnem a nocí – viz. veliké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí v poušti

15 Příjem vody kořeny PASIVNĚ = v době, kdy má rostlina vyvinuté listy • Molekuly vody prostupují submikroskopickými prostory v buněčné stěně • Tuto difuzi zajišťuje koncentrační spád do vnitřní části kořene, způsobený transpiračním sáním

16 Příjem vody kořeny AKTIVNĚ = když rostlina nemá ještě vyvinuté listy, je spotřebovávána energie • Molekuly vody prostupují cytoplazmou do vakuoly • Tím se zvětšuje její objem a vzrůstá tlak • Tlak vtlačuje vodu do výše položených pletiv = KOŘENOVÝ VZTLAK

17 • ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-424-4 • DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-179-6 • SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN 8072901516 • KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN 80-7168-947-5 Použitá literatura


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 8. Botanika."

Podobné prezentace


Reklamy Google