Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Meta-analýza v epidemiologii a toxikologii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Meta-analýza v epidemiologii a toxikologii"— Transkript prezentace:

1 Meta-analýza v epidemiologii a toxikologii

2 Syntéza poznatků z odborné literatury
Otázka Ochrání mě konzumace Se před účinky oxidativního stresu? Rešerše odborné literatury databáze vědeckých článků – PubMed, Medline, Web of Science Syntéza poznatků F. Omáčka a kol. píše že ano, S. Oudil. a kol píše, že ne, K. Roupa píše, že jenom když přestanu kouřit a Z. Matlíková, že jenom, když budu pojídat organokovové komplexy Se vyrobené firmou JezSelenaBuďZdráv s.r.o. Z 1001 publikací na PubMedu uvádí 500, že ano; 500, že ne a 1, že možná Z 1001 publikací na PubMedu jich je 500 k nepoužití (financovala je firma JezSelen..., zkoumali pouze dva respondenty, sčítají selen s hruškama apod.), ze zbylých 501 publikací vyplývá, že se úroveň indikátorů oxidativního stresu sníží o X % při denním příjmu Se tolik a tolik μg

3 Přehledové studie Narrative review (výpravný přehled)
přehledné shrnutí výsledků primárních studií zabývá se kvalitativními aspekty výzkumu obvykle širší tématický záběr než jiné typy přehledové literatury prezentuje spíše expertní názor autora výběr studií zahrnutých do přehledu nepodléhá jednoznačným pravidlům přehled se nezabývá se zdroji heterogenity dat, maximálně heterogenitu konstatuje obvykle nediskutuje „váhu“ jednotlivých studií

4 Přehledové studie Systematic review (systematický přehled)
přehledné shrnutí výsledků primárních studií snaha o objektivní zhodnocení výsledků výběr studií zahrnutých do přehledu podléhá jednoznačným pravidlům jednotlivým studiím je přisuzována rozdílná váha odvozená od designu studie, počtu studovaných objektů, způsobu statistického hodnocení výsledků, způsobu financování studie apod. v přehledu jsou diskutovány zdroje systematických a náhodných chyb kvalitativní systematická studie kvantitativní systematická studie – meta-analýza

5 Charakteristika přehledových studií
Vlastnost Narrative review Systematic review Hypotéza není jasně formulována - široký tematický okruh jasně a jednoznačně formulovaná, úzký tematický okruh Vstupní data výběr primárních studií závisí na autorovi výběr primárních studií podléhá jednoznačným pravidlům Selekce primárních studií podléhá autorovi – často zdroj systematického zkreslení na základě obecně platných kritérií Syntéza dat kvalitativní kvalitativní i kvantitativní přístup Náhodné a systematické chyby popisné hodnocení statistické hodnocení dat

6 Nárůst počtu meta-analýz v lékařských časopisech

7 Meta-analýza (kvantitativní systematické review)
Jednotlivé kroky formulace jednoznačné otázky (nejlépe tzv. dichotomické – možné odpovědi pouze ANO/NE) formulace jasných pravidel pro shromažďování odborné literatury (jména databází, klíčová slova,..) formulace výběrových a hodnotících kriterií (velikost studované populace, nutné informace o populaci, kriteria zdravotního stavu, údaje o expozici, financování, rok publikování, jazyk,..) tabelace údajů o nalezené literatuře včetně výběrových parametrů, kódování výpočet míry efektu (effect size) pro každou publikaci – nejlépe bezrozměrné kriterium - RR (relative risk), OR (odds ratio), RD (risk difference)

8 Meta-analýza (kvantitativní systematické review)
Jednotlivé kroky posouzení homogenity/ heterogenity dat „forest plot“

9 Váha jednotlivých studií
váhové faktory volíme tak, aby zohledňovaly kvalitativní parametry jednotlivých studií větší informační váhu mají studie s větší velikostí studované populace s větší četností studovaného efektu s větší homogenitou (inverzní k rozptylu či šířce CI) vliv designu studie, kvality zpracování dat, atd.

10

11 Hodnocení heterogenity dat (Forest plot)
graf 1 – forest plot pro zjištění poměru šancí (OR) onemocnět Parkinsonovou chorobou (PD) v důsledku expozice různým skupinám pesticidů graf 2 – relativní riziko onemocnění diabetem 2 typu v závislosti na BMI (body mass index) a BCS (bra-cup size) graf 3 – kumulativní forest plot pro zjištění relativního rizika kouření v důsledku pasivního kouření (řazeno podle roku publikování)

12 Hodnocení heterogenity dat
Jak posuzovat heterogenitu? Vizuálně „Forest plot“– překrývají se konfidenční intervaly jednotlivých studií a zahrnují výsledný efekt? Statistické testy: Chi-kvadrát test heterogenity Testuje jestli individuální efekt je vzdálený od průměrného efektu více, než by odpovídalo náhodě Malá síla testu P < 0.10 indikuje významnou heterogenitu

13

14

15 Passive smoking and lung cancer review
Hackshaw AK et al. BMJ 1997;315:

16 Publikační zkreslení studie, kde je zjištěn statisticky významný efekt
publikovány častěji publikovány častěji v angličtině častěji citovány častěji vyvolávají vznik dalších publikací metody detekce publikačního zkreslení grafické – funnel plot matematické – Eggerův test

17 Funnel plot


Stáhnout ppt "Meta-analýza v epidemiologii a toxikologii"

Podobné prezentace


Reklamy Google