Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biostatistika 7. přednáška Aneta Hybšová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biostatistika 7. přednáška Aneta Hybšová"— Transkript prezentace:

1 Biostatistika 7. přednáška Aneta Hybšová email: kurz.biostatistika@gmail.com

2 Náplň kurzu 1. Úvod do biostatistiky. Význam biostatistiky v biologii a v učitelství. Biostatistický znak, náhodná veličina. 2. Analýza jednorozměrných biostatistických dat, četnosti, střední hodnota, charakteristiky variability, grafické zobrazení. Grafy, tabulky. 3. Vícerozměrná biostatistická data. Základní a výběrový soubor v biostatistice. 4. Testování hypotéz v biostatistice, vybrané parametrické a neparametrické testy, testovací kritérium, kritická hodnota. T-testy, F-test, Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův test, znaménkový test. 5. Měření závislosti mezi kvantitativními a kvalitativními proměnnými (jednoduchá a vícenásobná regresní a korelační analýza, jednorozměrná analýza rozptylu, analýzy v kontingenčních tabulkách). Pearsonův koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace. 6. Obecný postup analýzy biostatistických dat. Prezentace biostatických výstupů. 7. Úvod do vícerozměrných metod. Analýza rozptylu, Analýza kovariance, Analýza hlavních komponent, Faktorová analýza, Shluková analýza, Diskriminační analýza. 2

3 Testování hypotéz pro ordinální proměnné  lze použít metody pro nominální data  lepší je využít metody pro ordinální data 1. Znaménkový test 2. Wilcoxonův test 3. Mann-Whitney test 4. Kolmogor-Smirnov test 5. Kriskal-Wallis test 6. Spearmanova koralace

4 Mann- Whitney – příklad 2  V didaktickém testu z fyziky, v kterém bylo možno získat 10 bodů, žáci dopadli následovně: chlapci: 7,10,9,8,6,7,4,6,7,8,5,4,9,5,6,10,8,9,7,3 dívky: 4,3,5,4,6,4,1,5,9,2,10,8,3,6,5 H0: Mezi výsledky chlapců a dívek není rozdíl. H1: Mezi výsledky chlapců a dívek je rozdíl.

5 Mann- Whitney – příklad 2  hladina významnosti 0,05  n 1 = 20 n 2 =15  uspořádání dle velikosti  průměrné pořadí  tři trojky (3+4+5)/3  R1= 429 U = 81  R2 = 201 U = 219  TK = 81  KH = 90  Zamítáme H0 ChlapciDívky počet bodůpořadípočet bodůpořadí 3411 4822 4834 51334 5 48 61848 6 48 6 513 722,5513 722,5513 722,5618 722,5618 826,58 8 930,5 826,51034 930,5 9 9 1034 1034

6 Kolmogor-Smirnov test  obdoba Mann-Whitney testu  srovnání více skupin  test o shodě mediánu Kruscal-Wallis test  pro spojité náhodné veličiny  u diskrétních klesá jeho účinnost

7 Spearmanův korelační koeficient  korelační koeficient pro pořadové proměnné  jak těsně spolu souvisí dva jevy (ordinální proměnné)  od 0 do 1  0 nezávislost

8 Spearmanův korelační koeficient

9

10  U 10 pacientů byl sledován vztah mezi pH moči (x i ) a hladinou K + iontů (mmol.l -1 ) v krevním séru (y i ). Existuje závislost těchto ukazatelů? Zjištěné údaje jsou shrnuty do následující tabulky: 1. pořadí 2. diference na druhou 3. spearmanův koeficient pacient12345678910 PH moči5,9276,96,056,86,166,57,26,12 k+ ionty44,84,94,24,84,944,34,54,7

11 Výsledek  KH - r Sp(0,05,10) = 0,564  korelační koeficient je statisticky významný

12 Procvičování – př1 Výsledky didaktického testu jsou znázorněny v tabulce. 1.určete průměrnou známku žáků 2.vytvořte vhodný graf 3.vyjádřete úspěšnost testu percentuálně a graficky znázorněte

13 Procvičování – př2  Odhadněte, která z těchto příčin úmrtí je nejčastější: 1. dopravní nehoda 2. vražda 3. sebevražda  Zjistěte kolik se v ČR stalo vražd a sebevražd a kolik lidí zemřelo na následky dopravních nehod v letech 2007 - 2010  Porovnejte graficky a interpretujte

14

15 Zajímavosti o sebevraždách http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sebe vrazdy_zaj

16 Kde hledat informace  primární a sekundární data  czso.cz  Eurostat  portal.mpsv.cz  Centrum pro otázky životního prostředí  Cenia  ÚIV – Ministerstvo školství

17 Testík  http://www.riskliteracy.org/ http://www.riskliteracy.org/


Stáhnout ppt "Biostatistika 7. přednáška Aneta Hybšová"

Podobné prezentace


Reklamy Google