Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biostatistika 7. přednáška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biostatistika 7. přednáška"— Transkript prezentace:

1 Biostatistika 7. přednáška
Aneta Hybšová

2 Náplň kurzu Úvod do biostatistiky. Význam biostatistiky v biologii a v učitelství. Biostatistický znak, náhodná veličina. Analýza jednorozměrných biostatistických dat, četnosti, střední hodnota, charakteristiky variability, grafické zobrazení. Grafy, tabulky. Vícerozměrná biostatistická data. Základní a výběrový soubor v biostatistice. Testování hypotéz v biostatistice, vybrané parametrické a neparametrické testy, testovací kritérium, kritická hodnota. T-testy, F-test, Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův test, znaménkový test. Měření závislosti mezi kvantitativními a kvalitativními proměnnými (jednoduchá a vícenásobná regresní a korelační analýza, jednorozměrná analýza rozptylu, analýzy v kontingenčních tabulkách). Pearsonův koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace. Obecný postup analýzy biostatistických dat. Prezentace biostatických výstupů. Úvod do vícerozměrných metod. Analýza rozptylu, Analýza kovariance, Analýza hlavních komponent, Faktorová analýza, Shluková analýza, Diskriminační analýza.

3 Testování hypotéz pro ordinální proměnné
lze použít metody pro nominální data lepší je využít metody pro ordinální data Znaménkový test Wilcoxonův test Mann-Whitney test Kolmogor-Smirnov test Kriskal-Wallis test Spearmanova koralace

4 Mann- Whitney – příklad 2
V didaktickém testu z fyziky, v kterém bylo možno získat 10 bodů, žáci dopadli následovně: chlapci: 7,10,9,8,6,7,4,6,7,8,5,4,9,5,6,10,8,9,7,3 dívky: 4,3,5,4,6,4,1,5,9,2,10,8,3,6,5 H0: Mezi výsledky chlapců a dívek není rozdíl. H1: Mezi výsledky chlapců a dívek je rozdíl.

5 Mann- Whitney – příklad 2
Chlapci Dívky počet bodů pořadí 3 4 1 8 2 5 13 6 18 7 22,5 26,5 9 30,5 10 34 hladina významnosti 0,05 n1= 20 n2 =15 uspořádání dle velikosti průměrné pořadí tři trojky (3+4+5)/3 R1= U = 81 R2 = 201 U = 219 TK = 81 KH = 90 Zamítáme H0

6 Kolmogor-Smirnov test
pro spojité náhodné veličiny u diskrétních klesá jeho účinnost Kruscal-Wallis test obdoba Mann-Whitney testu srovnání více skupin test o shodě mediánu

7 Spearmanův korelační koeficient
korelační koeficient pro pořadové proměnné jak těsně spolu souvisí dva jevy (ordinální proměnné) od 0 do 1 0 nezávislost

8 Spearmanův korelační koeficient

9 Spearmanův korelační koeficient

10 Spearmanův korelační koeficient
U 10 pacientů byl sledován vztah mezi pH moči (xi) a hladinou K+ iontů (mmol.l-1) v krevním séru (yi). Existuje závislost těchto ukazatelů?  Zjištěné údaje jsou shrnuty do následující tabulky: pořadí diference na druhou spearmanův koeficient pacient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PH moči 5,92 6,9 6,05 6,8 6,1 6,5 7,2 6,12 k+ ionty 4,8 4,9 4,2 4,3 4,5 4,7

11 Výsledek KH - rSp(0,05,10)  = 0,564 korelační koeficient je statisticky významný 

12 Procvičování – př1 Výsledky didaktického testu jsou znázorněny v tabulce. určete průměrnou známku žáků vytvořte vhodný graf vyjádřete úspěšnost testu percentuálně a graficky znázorněte

13 Procvičování – př2 Odhadněte, která z těchto příčin úmrtí je nejčastější: dopravní nehoda vražda sebevražda Zjistěte kolik se v ČR stalo vražd a sebevražd a kolik lidí zemřelo na následky dopravních nehod v letech Porovnejte graficky a interpretujte

14

15 Zajímavosti o sebevraždách

16 Kde hledat informace primární a sekundární data czso.cz Eurostat
portal.mpsv.cz Centrum pro otázky životního prostředí Cenia ÚIV – Ministerstvo školství

17 Testík 


Stáhnout ppt "Biostatistika 7. přednáška"

Podobné prezentace


Reklamy Google