Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecný postup při testování souborů 1)  2 – test (GNR ?) Parametrické t. Neparametrické t. 2) Grubbsův test +- (Vyloučení extrémních hodnot:)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecný postup při testování souborů 1)  2 – test (GNR ?) Parametrické t. Neparametrické t. 2) Grubbsův test +- (Vyloučení extrémních hodnot:)"— Transkript prezentace:

1 Obecný postup při testování souborů 1)  2 – test (GNR ?) Parametrické t. Neparametrické t. 2) Grubbsův test +- (Vyloučení extrémních hodnot:)

2 A) GNR – Grubbsův test x 1 ………………...x n Pokud  x n vyloučíme Pokud  x n nevyloučíme (x n patří do VS a musíme vypočítat nový a )

3 Obecný postup při testování souborů 1)  2 – test (GNR ?) Parametrické t. Neparametrické t. 2) Grubbsův test Dixonův test +- (Vyloučení extrémních hodnot:)

4 (variační řada: x 1 …………x n  R = x n – x 1 ) B) Neznámé r. – Dixonův test pokud Q 1(n) > Q krit.  x 1(n) vyloučíme pokud Q 1(n)  Q krit.  x 1(n) nevyloučíme

5

6 Obecný postup při testování souborů 1)  2 – test (GNR ?) Parametrické t. Neparametrické t. 2) Grubbsův test Dixonův test 3) F- test 3) F- test (  1 2 =  2 2 ?) 4) t- test 4) t- test (  1 =  2 ?) +-

7 Neparametrické testy

8 Charakteristika: - testování souborů s neznámým rozdělením (nelze charakterizovat pomocí  a  ) - hypotéza se týká shody rozdělení četností (H 0 : 2 soubory mají stejný tvar křivky rozdělení) - výpočty vycházejí z pořadových čísel naměřených hodnot souboru („pořadové testy“)

9 - mohou být použity i u dat, která nemají přesný číselný význam (ve skutečnosti jsou jen pořadím - „ordinální znaky“) -výpočty jsou obvykle značně jednodušší (používají se i u dat s GNR – orientační hodnocení) - přesnost a rozlišovací schopnost (síla testu) je nižší než u parametrických testů (mezi testovanými soubory musí být velký rozdíl, aby byl statisticky průkazný)

10 Mann-Whitneyův pořadový test (nepárový – 1.VS x 2.VS) (A) 1.VS(n 1 ): x 1, x 2, x 3, x 4,……………….x n1 (B) 2.VS(n 2 ): y 1, y 2, y 3, y 4,……………….y n2 Směsný : y 2, x 1, x 7, y 5, x 3, y 1, x 2, x 4, y 3 …………. výběr n = n 1 + n 2 Pořadí: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ………………n. V případě stejných hodnot ve směsném výběru  průměrné pořadí (např. y 2 =x 1  obě hodnoty budou mít pořadí 1,5)

11 V případě platnosti H 0 : střídání hodnot x i a y i ve směsném výběru  zhruba stejný součet pořadových čísel pro hodnoty X a Y. R A -  pořadových čísel hodnot veličiny X R B -  pořadových čísel hodnot veličiny Y Platí, že součet všech pořadí = součet číslic od 1 do n: (u velkých souborů - usnadnění výpočtu: součet jen R A, R B odvodíme)

12 Vypočteme testovací parametry: (usnadnění výpočtu: U A +U B = n 1.n 2 )

13 Testovací kritérium: U = min.(U A, U B ) Je-li U  U ( , n1,n2)  zamítáme H 0 o shodnosti rozdělení veličiny X a Y (pokusný zásah byl účinný – soubory A a B se liší) Je-li U  U ( , n1,n2)  platí H 0 o shodnosti rozdělení veličiny X a Y (pokusný zásah byl neúčinný – soubory A a B se neliší)

14

15 Příklad: Byl sledován vliv vit.B 12 na zvyšování hmotnosti u selat – zjistěte účinnost :

16 (A – standardní krmná směs, B – přídavek vit. B 12 )

17 Závěr: Závěr: vitamín B 12 zvyšuje statisticky vysoce významně hmotnostní přírůstky u selat.

18 Wilcoxonův test (párový pokus: 2 měření 1VS) před P (X): před P (X): x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6,..………….x n po P (X´): po P (X´): x 1 ´, x 2 ´, x 3 ´, x 4 ´, x 5 ´, x 6 ´ ….……….x n ´ rozdíly X-X´: + z 1, -z 2, + z 3, -z 4, -z 5, + z 6 ….…0…….z n seřazení:  + z 3  <  + z 1  <  -z 5  <  -z 4  <  + z 6  <  -z 2  ………. pořadí: 1. 2. 3. 4. 5. 6. …….…n. (průměrné pořadí u stejných rozdílů)

19 V případě platnosti H 0 : (ideálně: všechny rozdíly =0) rozdíly jsou rozloženy symetricky kolem 0 (stejný počet + a – rozdílů)  součet =0. W + -  pořadových čísel kladných rozdílů W - -  pořadových čísel záporných rozdílů n = počet nenulových rozdílů

20 Testovací kritérium: W = min.(W +, W - ) Je-li W  W ( , n)  zamítáme H 0 o shodnosti rozdělení veličiny X a X´ (pokusný zásah byl účinný – hodnoty před Pokusem a po Pokusu se liší) Je-li W  W ( , n)  platí H 0 o shodnosti rozdělení veličiny X a X´ (pokusný zásah byl neúčinný – hodnoty před Pokusem a po Pokusu se neliší)

21 Příklad: Zhodnoťte výsledky testu streptok. nákazy po ošetření 2 preparáty (A, B). Zjistěte rozdíl v účinnosti :

22 Skup.A – aplikace preparátu A Skup.B – aplikace preparátu B

23 Znaménkový test (párový pokus) pro veličiny, které nelze měřit – stačí rozhodnutí, zda pokus. zásah A zapůsobil více (méně) než B. použití – k orientačnímu hodnocení předběžných pokusů (např. v mikrobiologii). n párových pokusných jednotek : A: 1 2 3 4……………………n B: 1´ 2´ 3´ 4´…………….….….n´ rozdíly: + + - + - + 0 - (vizuelně)

24 Mohou nastat 3 případy: A > B (+) A < B (- ) A = B (0) - vyřazujeme z dalšího hodnocení V případě platnosti H 0 (A a B se shodují v působení) : Počet + = počet – (ideálně: všechny rozdíly =0) m + -  kladných rozdílů m - -  záporných rozdílů n = počet nenulových rozdílů

25 Testovací kritérium: m = min.( m +, m - ) Je-li m  m ( , n)  zamítáme H 0 o shodnosti působení pokusných zásahů A a B Je-li m  m ( , n)  platí H 0 o shodnosti působení pokusných zásahů A a B

26 Příklad: Od n=15 pacientů byly odebrány vzorky. Na první ½ každého odběru byl aplikován FA a na druhou Penicilín. Po kultivaci byl sledován počet bakterií v 1. a 2.polovině. Zjistěte rozdíl v účinnosti :

27 n=15 vzorků První ½ každého odběru - aplikace FA Druhá ½ každého odběru - aplikace penicilínu

28


Stáhnout ppt "Obecný postup při testování souborů 1)  2 – test (GNR ?) Parametrické t. Neparametrické t. 2) Grubbsův test +- (Vyloučení extrémních hodnot:)"

Podobné prezentace


Reklamy Google