Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testování parametrických hypotéz Jednovýběrové a dvouvýběrové testy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testování parametrických hypotéz Jednovýběrové a dvouvýběrové testy."— Transkript prezentace:

1 Testování parametrických hypotéz Jednovýběrové a dvouvýběrové testy

2 Parametrické hypotézy Hypotézy o parametrech populace Testy: • Jednovýběrové testy o střední hodnotě, rozptylu, relativní četnosti, mediánu • Dvouvýběrové testy o rozdílu středních hodnot, rozptylů, relativních četností a mediánů • ANOVA, Kruskall-Wallisův test (testy o shodě více než dvou středních hodnot, resp. mediánů)

3 Testy • Parametrické testy – testy, které lze použít pouze pro výběry z určitého typu rozdělení (nejčastěji normálního) • Neparametrické testy – použití těchto testů není vázáno na výběry z určitého typu rozdělení (většinou je tato výhoda kompenzována ztrátou na síle testu)

4 Jednovýběrové testy

5 Test hypotézy o střední hodnotě A.) Známe rozptyl σ 2 Předpoklady testu: parametrický test (normalita) Testová statistika:

6 Test hypotézy o střední hodnotě B.) Neznáme rozptyl σ 2 Předpoklady testu: parametrický test (normalita) Testová statistika:

7 Příklady Litschmannová M., Statistika I. – cvičení, Testování param. hypotéz: Testování param. hypotéz: 11.1 – 11.4

8 Test hypotézy o rozptylu Předpoklady testu: parametrický test (normalita) Testová statistika: Poznámka: Při čistém testu významnosti nelze volit oboustrannou alternativní hypotézu.

9 Příklady Litschmannová M., Statistika I. – cvičení, Testování param. Hypotéz: Testování param. Hypotéz: 11.5

10 Test hypotézy o relativní četnosti Předpoklady testu: ---- Testová statistika:

11 Příklady Litschmannová M., Statistika I. – cvičení, Testování param. hypotéz: Testování param. hypotéz: 11.6

12 Test hypotézy o mediánu A.) Sign-rank test (Wilcoxonův test) Předpoklady testu: --- Testová statistika: Poznámka:

13 Test hypotézy o mediánu B.) Znaménkový test Předpoklady testu: --- Testová statistika: Y … počet pozorování v náhodném výběru o rozsahu n, které překročí hypotetický medián

14 Příklady Litschmannová M., Statistika I. – cvičení, Testování param. hypotéz: Testování param. hypotéz: 11.7

15 Dvouvýběrové testy

16 Test o shodě dvou rozptylů Předpoklady testu: nezávisle výběry z norm. populací Testová statistika: Poznámka: Při čistém testu významnosti nelze použít oboustrannou alternativu

17 Testy o shodě dvou středních hodnot A.) Známe σ 1, σ 2 Předpoklady testu: nezávisle výběry z norm. populací Testové kritérium:

18 Testy o shodě dvou středních hodnot B.) Neznáme σ 1, σ 2 Předpoklady testu: nezávisle výběry z norm. populací, σ 1 =σ 2 Testové kritérium:

19 Příklady Litschmannová M., Statistika I. – cvičení, Testování param. hypotéz: Testování param. hypotéz: 11.8

20 Test o shodě dvou relativních četností Předpoklady testu: nezávisle výběry z populací Testová statistika:

21 Příklady Litschmannová M., Statistika I. – cvičení, Testování param. hypotéz: Testování param. hypotéz: 11.9

22 Test o shodě dvou mediánů Mannův-Whitneyův test Předpoklady testu: nezávisle výběry z populací Testová statistika:

23 Párové testy Dvouvýběrové testy určené pro závislé populace

24 Párové testy • Vytvoříme jednu datovou hodnotu pro každý měřený objekt - touto hodnotou bude rozdíl získaných dvou pozorování pro daný i-tý měřený objekt. • Dané rozdíly pak mohou být použity pro jednovýběrové testy o tom, zda sledovaný parametr je nula.

25 Příklady Litschmannová M., Statistika I. – cvičení, Testování param. hypotéz: Testování param. hypotéz: 11.10


Stáhnout ppt "Testování parametrických hypotéz Jednovýběrové a dvouvýběrové testy."

Podobné prezentace


Reklamy Google