Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biostatistika 6. přednáška Aneta Hybšová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biostatistika 6. přednáška Aneta Hybšová"— Transkript prezentace:

1 Biostatistika 6. přednáška Aneta Hybšová email: kurz.biostatistika@gmail.com

2 Náplň kurzu 1. Úvod do biostatistiky. Význam biostatistiky v biologii a v učitelství. Biostatistický znak, náhodná veličina. 2. Analýza jednorozměrných biostatistických dat, četnosti, střední hodnota, charakteristiky variability, grafické zobrazení. Grafy, tabulky. 3. Vícerozměrná biostatistická data. Základní a výběrový soubor v biostatistice. 4. Testování hypotéz v biostatistice, vybrané parametrické a neparametrické testy, testovací kritérium, kritická hodnota. T-testy, F-test, Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův test, znaménkový test. 5. Měření závislosti mezi kvantitativními a kvalitativními proměnnými (jednoduchá a vícenásobná regresní a korelační analýza, jednorozměrná analýza rozptylu, analýzy v kontingenčních tabulkách). Pearsonův koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace. 6. Obecný postup analýzy biostatistických dat. Prezentace biostatických výstupů. 7. Úvod do vícerozměrných metod. Analýza rozptylu, Analýza kovariance, Analýza hlavních komponent, Faktorová analýza, Shluková analýza, Diskriminační analýza. 2

3 Příklad na doma  Celkem bylo sledováno 54 semenáčků o stejné výchozí velikosti na sekané louce a 68 semenáčků na pasené louce. Za měsíc zbylo 12 semenáčků na sekané louce a 8 semenáčků na pasené louce.  Liší se přežívání semenáčků zkoumané trávy na louce sekané a pasené? 3

4 Testování hypotéz pro ordinální proměnné  lze použít metody pro nominální data  lepší je využít metody pro ordinální data 1. Znaménkový test 2. Wilcoxonův test 3. Mann-Whitney test 4. Kolmogor-Smirnov test 5. Kriskal-Wallis test 6. Spearmanova koralace

5 1. Znaménkový test  dvě opakovaná měření na týchž objektech  2 pozorování tvoří páry + pokud je druhé měření větší - pokud je druhé měření menší  nevýhoda - málo citlivý test

6 Znaménkový test – příklad U skupiny 15 dětí byla měřena frekvence oka při volné hře a následně při sledování napínavého filmu.  Rozhodněte, zda je při sledování napínavého filmu frekvence mrkání vyšší než v klidové situaci.

7 Znaménkový test – příklad H0: Mezi frekvencí mrkání oka v klidové situaci a při sledování napínavého filmu není rozdíl. H1: Mezi frekvencí mrkání oka v klidové situaci a při sledování napínavého filmu je rozdíl.

8 Znaménkový test – příklad mrkánív kliduu filmuzměna 11011+ 2810+ 398- 41514- 51213+ 6 15+ 71113+ 81412- 91011+ 101113+ 111214+ 121314+ 131716- 141619+ 151215+ 11 krát + 4 krát – tabelovaná hodnota počtu znamének 3 (z tabulek) H0 přijímáme pokud je méně četná obměna větší než tabelovaná hodnota 4 znaménka jsou statisticky nevýznamný rozdíl

9 Wilcoxonův test  obdoba znaménkového testu  porovnávání opakovaných měření  citlivější na drobné odchylky než znaménkový test

10 Wilcoxonův test - příklad  průměrné pořadí  7 jedniček (1+2+3+4+5+6+7)/7 = 4  6 dvojek  2 trojky (14+15)/2=14,5  dle znaménka do dvou sloupců, které sečteme  menší součet = TK = 22,5  H0 přijímáme pokud je TK větší než KH  H0 zamítáme mrkánív kliduu filmudiferenceprůměrné pořadí 110114 2810-210,5 39814 4151414 512134 61315-210,5 71113-210,5 81412210,5 910114 101113-210,5 111214-210,5 1213144 13171614 141619-314,5 151215-314,5

11 Mann-Whitney test  U – test  velmi vydatný neparametrický test  mají dva výběry rozdělení četností  založený na pořadí  do 30 pozorování v každé skupině

12 Mann-Whitney test Porovnejte dvě skupiny žáků, u kterých byly zaznamenány tyto výsledky v testu: sk A: 5 7 12 13 15 n 1 =5 sk B: 6 9 11 14 16 18 n 2 =6 Existuje mezi skupinami statisticky významný rozdíl?

13 Mann-Whitney test sk A: 5 7 12 13 15 n 1 =5 sk B: 6 9 11 14 16 18 n 2 =6 U 1 = n 1* n 2 + n 1 *(n 1 +1)/2 – R 1 = 30+5*6/2 – 26 = 19 U 2 = n 1* n 2 + n 2 *(n 2 +1)/2 – R 2 = 30+6*7/2-40 = 11 TK = min( U 1, U 2 ) porovná se s kritickou hodnotou TK = 11 KH = 3 - nezamítáme nulovou hypotézu hodnota 567911121314151618 pořadí 1234567891011 skupina ABABBAABABB


Stáhnout ppt "Biostatistika 6. přednáška Aneta Hybšová"

Podobné prezentace


Reklamy Google