Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRACOVÁVÁME KVANTITATIVNÍ DATA II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRACOVÁVÁME KVANTITATIVNÍ DATA II."— Transkript prezentace:

1 ZPRACOVÁVÁME KVANTITATIVNÍ DATA II.
Mgr. Karla Hrbáčková Metodologie pedagogického výzkumu

2 Test významnosti pro metrická data
Studentův t-test (rozhodujeme, zda dva soubory dat, získané měřením na dvou různých souborech objektů, mají stejný aritmetický průměr). Příklad: Zjistěte, zda dvě skupiny žáků mají stejnou úroveň vědomostí z fyziky (didaktický test, max.10 bodů). H0: Mezi průměrným počtem bodů dosaženým ve skupině A a průměrným počtem bodů dosaženým ve skupině B není rozdíl. H1: Mezi dosaženými průměry v obou skupinách jsou rozdíly. Zvolená hladina významnosti α = 0,05.

3 Výsledky žáků v testu z fyziky
Skupina A Skupina B Žák č. počet bodů xi xi2 1 10 100 2 8 64 3 9 81 4 6 36 5 7 49 25 16 ∑ 49 ∑ 371 Žák č. počet bodů xi xi2 8 1 9 10 100 64 11 7 49 12 5 25 13 14 3 15 2 4 ∑ 40 ∑ 276 r = 49:7 = 7 r = 40:8 = 5

4 POSTUP Podle vzorečku vypočítáme kritérium t:
r1 – r2 √ n1 . n s = √s2 s n1 + n2 Směrodatná odchylka s se vypočítá: 1 n1 + n2 – 2 Dosadíme do vzorce – 5 √ s ∑(x1i – r1)2 = ∑ xi2 – r . ∑ xi = 371 – = 28 ∑(x2i – r2)2 = ∑ xi2 – r . ∑ xi = 276 – = 76 S2 = 8, s = 2, t = 1, 366 Vypočítanou hodnotu t srovnáme s kritickou hodnotou Studentova t pro zvolenou hladinu významnosti a počet stupňů volnosti f = n1+n2 -2 = 13. Kritická hodnota je t0,05(13) = 2,160. Protože vypočítaná hodnota je menší než kritická, přijímáme nulovou hypotézu, že mezi průměry z fyzikálního testu v obou skupinách nejsou statisticky významné rozdíly. t = s2 = ∑(x1i – r1)2 + ∑(x2i – r2)2

5 RELACE a KAUZALITA Pokud zjišťujeme vztah mezi dvěma proměnnými, nevíme, která z nich to zapříčiňuje. Př. vztah mezi způsobem výuky a vědomostmi v určitém předmětu na SŠ. Př. vliv kooperativní výuky na růst vědomostí v určitém předmětu na SŠ. výborní průměrní podprůměrní kooperativní 48 38 15 101 hromadné 45 60 36 141 93 98 51 242

6 EXPERIMENT pretest působení posttest skupina A ano p1 skupina B p2 K určení vlivu jedné proměnné, musíme vyloučit působení jiných intervenujících proměnných. VP, hypotéza, respondenti, proměnné, organizace, vyhodnocení! Zda jsou významné rozdíly mezi pre a post testem (test vědomostí max.10 b.) ve dvou (experimentální a kontrolní) skupinách. pretest posttest Experimentální 3 7 Kontrolní skupina 4 5

7 PŘÍKLADY Rozdílná měření!
1. případ: chí-kvadrát pro kontingenční tabulku (nominální data) 2. případ: studentův t-test, případně analýza kovariance (intervalová data) Rozhodněte, zda existuje souvislost mezi tím, zda jsou studenti vyučováni skupinově a tím, jakých studijních výsledků dosahují. Rozhodněte, zda předložený experiment, který prováděl student PdF pro svou diplomovou práci je akceptovatelný. Případně navrhněte vhodnější postup, opravte chyby, kterých se student dopustil.


Stáhnout ppt "ZPRACOVÁVÁME KVANTITATIVNÍ DATA II."

Podobné prezentace


Reklamy Google