Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRACOVÁVÁME KVANTITATIVNÍ DATA II. Mgr. Karla Hrbáčková Metodologie pedagogického výzkumu 2. 5. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRACOVÁVÁME KVANTITATIVNÍ DATA II. Mgr. Karla Hrbáčková Metodologie pedagogického výzkumu 2. 5. 2007."— Transkript prezentace:

1 ZPRACOVÁVÁME KVANTITATIVNÍ DATA II. Mgr. Karla Hrbáčková Metodologie pedagogického výzkumu 2. 5. 2007

2 Test významnosti pro metrická data Studentův t-test (rozhodujeme, zda dva soubory dat, získané měřením na dvou různých souborech objektů, mají stejný aritmetický průměr). Studentův t-test (rozhodujeme, zda dva soubory dat, získané měřením na dvou různých souborech objektů, mají stejný aritmetický průměr). Příklad: Zjistěte, zda dvě skupiny žáků mají stejnou úroveň vědomostí z fyziky (didaktický test, max.10 bodů). Příklad: Zjistěte, zda dvě skupiny žáků mají stejnou úroveň vědomostí z fyziky (didaktický test, max.10 bodů). H 0 : Mezi průměrným počtem bodů dosaženým ve skupině A a průměrným počtem bodů dosaženým ve skupině B není rozdíl. H 0 : Mezi průměrným počtem bodů dosaženým ve skupině A a průměrným počtem bodů dosaženým ve skupině B není rozdíl. H 1 : Mezi dosaženými průměry v obou skupinách jsou rozdíly. H 1 : Mezi dosaženými průměry v obou skupinách jsou rozdíly. Zvolená hladina významnosti α = 0,05. Zvolená hladina významnosti α = 0,05.

3 Výsledky žáků v testu z fyziky Žák č. počet bodů x i xi2xi2xi2xi2 811 910100 10864 11749 12525 13525 1439 1524 ∑ 40 ∑ 276 Žák č. počet bodů x i xi2xi2xi2xi2110100 2864 3981 4636 5749 6525 7416 ∑ 49 ∑ 371 Skupina ASkupina B r = 40:8 = 5r = 49:7 = 7

4 POSTUP Podle vzorečku vypočítáme kritérium t: r 1 – r 2 √ n 1. n 2 s = √s 2 r 1 – r 2 √ n 1. n 2 s = √s 2 s n 1 + n 2 s n 1 + n 2 Směrodatná odchylka s se vypočítá: 1 n 1 + n 2 – 2 n 1 + n 2 – 2 Dosadíme do vzorce 7 – 5 √ 7. 8 s 7 + 8 s 7 + 8 ∑(x 1i – r 1 ) 2 = ∑ x i 2 – r. ∑ x i = 371 – 7. 49 = 28 ∑(x 2i – r 2 ) 2 = ∑ x i 2 – r. ∑ x i = 276 – 5. 40 = 76 S 2 = 8, s = 2,828 t = 1, 366 Vypočítanou hodnotu t srovnáme s kritickou hodnotou Studentova t pro zvolenou hladinu významnosti a počet stupňů volnosti f = n 1 +n 2 -2 = 13. Kritická hodnota je t 0,05 (13) = 2,160. Protože vypočítaná hodnota je menší než kritická, přijímáme nulovou hypotézu, že mezi průměry z fyzikálního testu v obou skupinách nejsou statisticky významné rozdíly. t = ∑(x 1i – r 1 ) 2 + ∑(x 2i – r 2 ) 2 s 2 =

5 RELACE a KAUZALITA Pokud zjišťujeme vztah mezi dvěma proměnnými, nevíme, která z nich to zapříčiňuje. Pokud zjišťujeme vztah mezi dvěma proměnnými, nevíme, která z nich to zapříčiňuje. Př. vztah mezi způsobem výuky a vědomostmi v určitém předmětu na SŠ. Př. vztah mezi způsobem výuky a vědomostmi v určitém předmětu na SŠ. Př. vliv kooperativní výuky na růst vědomostí v určitém předmětu na SŠ. Př. vliv kooperativní výuky na růst vědomostí v určitém předmětu na SŠ. výborníprůměrnípodprůměrní∑ kooperativní483815101 hromadné456036141 ∑939851242

6 EXPERIMENT K určení vlivu jedné proměnné, musíme vyloučit působení jiných intervenujících proměnných. K určení vlivu jedné proměnné, musíme vyloučit působení jiných intervenujících proměnných. VP, hypotéza, respondenti, proměnné, organizace, vyhodnocení! VP, hypotéza, respondenti, proměnné, organizace, vyhodnocení! Zda jsou významné rozdíly mezi pre a post testem (test vědomostí max.10 b.) ve dvou (experimentální a kontrolní) skupinách. Zda jsou významné rozdíly mezi pre a post testem (test vědomostí max.10 b.) ve dvou (experimentální a kontrolní) skupinách. pretestpůsobeníposttest skupina A anop1ano skupina B anop2ano pretestposttestExperimentální37 Kontrolní skupina 45

7 PŘÍKLADY Rozdílná měření! Rozdílná měření! 1. případ: chí-kvadrát pro kontingenční tabulku (nominální data) 1. případ: chí-kvadrát pro kontingenční tabulku (nominální data) 2. případ: studentův t-test, případně analýza kovariance (intervalová data) 2. případ: studentův t-test, případně analýza kovariance (intervalová data) Rozhodněte, zda existuje souvislost mezi tím, zda jsou studenti vyučováni skupinově a tím, jakých studijních výsledků dosahují. Rozhodněte, zda existuje souvislost mezi tím, zda jsou studenti vyučováni skupinově a tím, jakých studijních výsledků dosahují. Rozhodněte, zda předložený experiment, který prováděl student PdF pro svou diplomovou práci je akceptovatelný. Případně navrhněte vhodnější postup, opravte chyby, kterých se student dopustil. Rozhodněte, zda předložený experiment, který prováděl student PdF pro svou diplomovou práci je akceptovatelný. Případně navrhněte vhodnější postup, opravte chyby, kterých se student dopustil.


Stáhnout ppt "ZPRACOVÁVÁME KVANTITATIVNÍ DATA II. Mgr. Karla Hrbáčková Metodologie pedagogického výzkumu 2. 5. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google