Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plemenářská práce v chovu prasat Plemenářská práce Zootechnicko - organizační a ekonomické opatření vedoucí k všestrannému zvyšování užitkovosti hospodářských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plemenářská práce v chovu prasat Plemenářská práce Zootechnicko - organizační a ekonomické opatření vedoucí k všestrannému zvyšování užitkovosti hospodářských."— Transkript prezentace:

1

2 Plemenářská práce v chovu prasat

3 Plemenářská práce Zootechnicko - organizační a ekonomické opatření vedoucí k všestrannému zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat.

4 Dílčí části plemenářské práce I. Komponenty plemenářské práce výběr (selekce) kontrola užitkovosti a dědičnosti bonitace připařovací výběr II. Metody plemenitby zootechnické členění čistokrevná plemenitba křížení genetické členění metody využívající podobnost rodičů a potomků metody využívající heterózní efekt III. Plemenářské programy selekční programy hybridizační programy

5 I. Komponenty plemenářské práce výběr (selekce)výběr (selekce) kontrola užitkovosti a dědičnosti bonitace připařovací výběr II. Metody plemenitby zootechnické členění čistokrevná plemenitba křížení genetické členění metody využívající podobnost rodičů a potomků metody využívající heterózní efekt III. Plemenářské programy selekční programy hybridizační programy

6 Selekce - výběr Základním procesem zušlechťování zvířat. Je umožněna proměnlivostí znaků a vlastností. Základním efektem selekce je změna genových frekvencí. Předpoklady úspěchu selekce: Velký počet zvířat. Velká plodnost. Ranost. Velká proměnlivost selektovaných znaků. Soulad podmínek prostředí. Kvalifikace pracovníka. Úroveň selekčního programu.

7 Druhy selekce: Přírodní. Umělá. Negativní. Pozitivní. Hromadná. Skupinová.

8 1. Tandemová. 2. Dle nezávislých výběrových úrovní. 3. Dle selekčních indexů (simultánní). Metody selekce: I. Na jeden znak: 1. Direkcionální. 2. Stabilizační. 3. Disruptivní. II. Na více znaků:

9 I. Komponenty plemenářské práce výběr (selekce) kontrola užitkovosti a dědičnostikontrola užitkovosti a dědičnosti bonitace připařovací výběr II. Metody plemenitby zootechnické členění čistokrevná plemenitba křížení genetické členění metody využívající podobnost rodičů a potomků metody využívající heterózní efekt III. Plemenářské programy selekční programy hybridizační programy

10 Kontrola užitkovosti a dědičnosti Zjišťují velikost užitkovosti u selektovaných vlastností a stanoví plemennou hodnotu. KU zjišťujeme fenotypovou hodnotu zvířete a zpětně odhadujeme genotypovou hodnotu zvířete. Dnes pomocí animal modelu (AM) a BLUP : zahrnuje širokou populaci, očišťuje od různých vlivů.

11 I. Komponenty plemenářské práce výběr (selekce) kontrola užitkovosti a dědičnosti bonitacebonitace připařovací výběr II. Metody plemenitby zootechnické členění čistokrevná plemenitba křížení genetické členění metody využívající podobnost rodičů a potomků metody využívající heterózní efekt III. Plemenářské programy selekční programy hybridizační programy

12 Bonitace Cílem je hodnocení zvířat a úrovně chovu. 1. Klasifikace zvířat a stanovení PH na základě: - stanovení TKZ, - hodnocení zvířete pomocí modelů. 2. Zhodnocení podmínek chovu. 3. Stanovení individuálního připařovacího plánu. Provádí výběrová komise

13 I. Komponenty plemenářské práce výběr (selekce) kontrola užitkovosti a dědičnosti bonitace připařovací výběrpřipařovací výběr II. Metody plemenitby zootechnické členění čistokrevná plemenitba křížení genetické členění metody využívající podobnost rodičů a potomků metody využívající heterózní efekt III. Plemenářské programy selekční programy hybridizační programy

14 Připařovací výběr Volba dvojice zvířat k páření. Výběr se provádí dle podobnosti zvířat: homogenní (při tvorbě chovných linií), heterogenní (při korekci některé vlastnosti).

15 I. Komponenty plemenářské práce výběr (selekce) kontrola užitkovosti a dědičnosti bonitace připařovací výběr II. Metody plemenitby zootechnické členěnízootechnické členění čistokrevná plemenitba křížení genetické členění metody využívající podobnost rodičů a potomků metody využívající heterózní efekt III. Plemenářské programy selekční programy hybridizační programy

16

17 Zootechnické členění metod plemenitby 1. Náhodné páření. 2. Liniová plemenitba, rodinová. 3. Meziliniová plemenitba. 4. Osvěžení krve. 5. Příbuzenská plemenitba: úzká, střední, vzdálená. A. Čistokrevná plemenitba

18 Zootechnické členění metod plemenitby B. Křížení 1. Užitkové Diskontinuitní Kontinuitní Jednoduché. Tří a více plemenné. Zpětné. Střídavé. Rotační. 2. Pozměňovací Zušlechťovací Kombinační Převodné Přilití krve. Meliorační. 3. Mezidruhové

19 Jednoduché křížení - nevýhoda - vysoký počet rodičovské populace, F 1 generace je určena pro produkční účely.

20 Tříplemenné křížení - na kříženky F 1 se připařují plemeníci třetího plemene (F 1 generace  Hybridi + kanci třetího plemene  šlechtěni na maso = základ HP).

21 Pokračování tříplemenného křížení - na F 2 generaci se připařuje čtvrté plemeno.

22 Čtyřplemenné křížení - kříží se 2 plemena (A,B) + 2 plemena (C,D) mezi sebou  pak F 1 generaci (F AB ) a (F CD ) mezi sebou.

23 Zpětné křížení - na vybrané kříženky F 1 generace se zpětně připařují plemeníci jedné z výchozích rodičovských forem.

24 Střídavé křížení - křížením 2 plemen získáme kříženky F 1 generace, zpětně je páříme s plemeníkem původního mateřského plemene - střídavě se připařují čistokrevní plemeníci obou výchozích plemen.

25 Rotační křížení Rotační křížení - využívá se tří a více plemen - kříženky F 1 a dalších generací se využívají k chovu, připařují se čistokrevnými plemeníky výchozích plemen - v přesném sledu se střídají.

26 Přilití krve

27 Meliorační křížení

28 I. Komponenty plemenářské práce výběr (selekce) kontrola užitkovosti a dědičnosti bonitace připařovací výběr II. Metody plemenitby zootechnické členění čistokrevná plemenitba křížení genetické členěnígenetické členění metody využívající podobnost rodičů a potomků metody využívající heterózní efekt III. Plemenářské programy selekční programy hybridizační programy

29 Genetické členění A. Metody využívající podobnosti rodičů a potomků 1. Příbuzenská plemenitba. 2. Liniová plemenitba. 3. Pozměňovací křížení. B. Metody využívající HE se selekcí na kombinovatelnost 1. Křížení linií. 2. Opakovaná selekce (Rekurentní selekce). 3. Opakovaná reciproká selekce (Reciproká rekurentní selekce). C. Metody využívající HE bez selekce na kombinovatelnost 1. Jednoduché a víceplemenné křížení. 2. Střídavé a rotační křížení. 3. Mezidruhové křížení.

30 Produkce hybridů pomocí inbredních linií

31 Rekurentní selekce

32 Reciproká rekurentní selekce

33 I. Komponenty plemenářské práce výběr (selekce) kontrola užitkovosti a dědičnosti bonitace připařovací výběr II. Metody plemenitby zootechnické členění čistokrevná plemenitba křížení genetické členění metody využívající podobnost rodičů a potomků metody využívající heterózní efekt III. Plemenářské programy selekční programy hybridizační programy

34 Selekční programy Plemenářsko - organizační opatření v podmínkách velké populace zvířat za účelem maximálního vzestupu produkce. Dvě strany programu: Biologická - maximalizace genetického zisku.Biologická - maximalizace genetického zisku. Ekonomická - na podkladě ziskových funkcí seEkonomická - na podkladě ziskových funkcí se provádí optimalizace programu. provádí optimalizace programu.

35 I. Komponenty plemenářské práce výběr (selekce) kontrola užitkovosti a dědičnosti bonitace připařovací výběr II. Metody plemenitby zootechnické členění čistokrevná plemenitba křížení genetické členění metody využívající podobnost rodičů a potomků metody využívající heterózní efekt III. Plemenářské programy selekční programy hybridizační programy

36 Hybridizační programy Jsou plemenářské plány ve kterých dominuje : - efekt křížení - heterozní efekt, - efekt selekce není významný. - efekt selekce není významný. Cíl: vytvořit optimální jatečný produkt odpovídající vytvořit optimální jatečný produkt odpovídající požadavkům spotřebitelů, zpracovatelů a požadavkům spotřebitelů, zpracovatelů a producentů. producentů.

37 Vztah heteroze a dědivosti :


Stáhnout ppt "Plemenářská práce v chovu prasat Plemenářská práce Zootechnicko - organizační a ekonomické opatření vedoucí k všestrannému zvyšování užitkovosti hospodářských."

Podobné prezentace


Reklamy Google