Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Heterogenita nádorové buněčné populace v diagnostice a léčení PGS - onkologie Aleš Rejthar I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Heterogenita nádorové buněčné populace v diagnostice a léčení PGS - onkologie Aleš Rejthar I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně."— Transkript prezentace:

1 Heterogenita nádorové buněčné populace v diagnostice a léčení PGS - onkologie Aleš Rejthar I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně

2 Východisko a definice Východisko a definice RejA Nádor má monoklonální původ ale jeho buňky se přesto liší v řadě znaků. Pokud fenotypické odlišnosti nádorových buněk mají charakter rozdílu znaků stabilních buněčných linií - jsou tedy v daných podmínkách stálé při přenosu na následující generace, jedná se o jev zvaný nádorová heterogenita.

3 Heterogenita nádoru - schéma RejA

4 Heterogenita není !!! RejA variabilita nádorů dvou jedinců způsobená věkem nebo hormonálním laděním rozdílnosti mezi nádory dané typem tkáně či buňky ze které vznikly rozdíly buněk jednoho nádoru dané vaskularizací, stromální reakcí a viabilitou rozdíly buněk jednoho nádoru závislé na fázi buněčného cyklu (množství DNK, chemosenzitivita, kvantita specifických Ag)

5 Prokázaný výskyt heterogenity RejA karyotyp, množství DNK, proliferační linie tvorba úspěšného metastazujícího klonu kvalitativní expresivita transplantačních nádorových antigenů citlivost vůči jednotlivým modalitám chemoterapie citlivost vůči chemoterapii a nezávisle vůči radioterapii obecně.

6 Vznik heterogenity RejA nádor podléhá vývojovým i diferenciačním změnám jako většina eukaryontních organizmů, ty jsou však spojeny s alterací genové exprese. genetická nestabilita provázená snížením schopnosti DNK „opravy” (DNA repair). fuze stromálních a nádorových buněk, poskytují možnost rekombinací obou genotypů. epigenetické změny v regulaci exprese genů metylací a acetylací.

7 Biologický význam heterogenity RejA je vlastností a podmínkou progresivního nádorového růstu, který směřuje k jisté autonomii progrese nádoru pokračuje nezvyklými cestami a nikoliv pouze podle fixního programu změny v šíři heterogenity dává interpopulační selekce uvnitř nádoru omezení šíře heterogenity nádorové tkáně způsobují selekční tlaky dané nutricí, obranou hostitele a terapeutickými zásahy

8 Chirurgie a heterogenita RejA

9 Chemoterapie a heterogenita RejA

10 Primární nádor Metastáza Vztah nádoru a hostitele: Heterogenita - estrogenní receptor RejA

11 Primární nádor Metastáza Vztah nádoru a hostitele: Heterogenita - progesteronový receptor RejA

12 Primární nádor Metastáza Vztah nádoru a hostitele: Heterogenita - Her-2/neu RejA

13 Klonální heterogenita - Her-2/neu a steroidní receptory v ca prsu RejA Her-2 / estrogenový receptor Her-2 / progesteronový receptor

14 Klonální evoluce - Her-2/neu a estrogenový receptor v ca prsu RejA Ojedinělé buňky oba + Divergence klonů Klony samostatně

15 Amplifikace genu versus protein Her-2 Amplifikace genu versus protein Her-2 RejA

16 Klinický závěr heterogenity RejA Nádor je komplexní systém klonů s různou mírou exprese jednotlivých znaků a s různou růstovou aktivitou buněk exprimujících sledované znaky a nikoliv pouhý součet vlastností jednotlivých buněk. Odpověď na vnější tlaky organizmu i léčení je potom mnohotvárná a pružná. Nová diverze klonů po neúplné léčbě, kdy došlo ke klonálnímu zjednodušení, podmiňuje svým složením účinnost dalšího léčebného zásahu.

17 Nádorové markery RejA Definice: Nádorové markery jsou biologické nebo molekulární vlastnosti nádorové tkáně, odlišující ji od normální tkáně a jejich reakcí

18 Nádorové markery podle způsobu průkazu RejA

19 Klinické příklady použití markerů RejA

20 Biochemické nádorové markery RejA

21 Děkuji za pozornost I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně


Stáhnout ppt "Heterogenita nádorové buněčné populace v diagnostice a léčení PGS - onkologie Aleš Rejthar I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google