Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prediktivní a prognostická patologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prediktivní a prognostická patologie"— Transkript prezentace:

1 Prediktivní a prognostická patologie
Část II

2 Prediktivní a prognostická patologie
Úloha v diagnostice a léčbě Regulace buněčného cyklu – základní principy Metodiky a požadavky Interpretace výsledků Klinické aplikace (část II) Perspektivy (část II)

3 Zpřesnění diagnózy (viz. folie)
Histogeneze malignit Fenotypizace nádorů lymfoidní řady (WHO klasifikace)

4 Stanovení prognózy a predikce u maligních tumorů
Karcinom plic Karcinomy GIT Karcinomy mléčné žlázy Nádory CNS Genitourinární karcinomy Hematologické malignity Ostatní

5 Karcinom plic SCLC x NSCLC – jiná genetická cesta vývoje
Rozsáhlé delece krátkého raménka chromozomu 3 (90% SCLC, 50% NSCLC) Mutace RB, p53 Mutace RAS, MYC Delece CDK4I

6 GIT - kolorektální karcinom
„model of colorectal tumorigenesis“ (Vogelstein) – vícestupňový proces Alterace MYC, RAS, p53 MCC (mutated in colorectal cancer) DCC (deleted in colorectal cancer) APC mutace (adenomatous polyposis) Defekty opravných mechanizmů (chybné párování) – microsatellite instability (replication error –RER), protilátka HMSH1 Genetické změny u familiárních forem kolorektálního karcinomu APC HNPCC (hereditary nonpolyposis colon cancer)

7 GIT - kolorektální karcinom

8 GIT – karcinom žaludku

9 GIT - ostatní MYC, RAS Mutace genů kódujících růstové faktory a jejich receptory (PDGF, EGF, TGF, EGFR,…) p53 (jícen, játra), cyklin D (jícen) Onkogenní viry!! (EBV, HBV)

10 Karcinomy mléčné žlázy
Mutace RAS, MYC Mutace p53 Amplifikace HER2/neu (c-erbB-2) Mutace BRCA1,2 Stanovení BCL-2 Stanovení estrogenových a progesteronových receptorů Stanovení proliferační aktivity

11 Karcinomy mléčné žlázy kancerogeneze
Normální žlazka Hyperplasie Dysplasie (atypická lobulární/duktální hyperplasie) Adenom Karcinom lobulární x duktální sporadický x hereditární low grade – mid grade – high grade

12 Karcinomy mléčné žlázy p53
Sporadické formy ca.mammy Prognostický indikátor ? Indikátor odpovědi na terapii

13 Karcinomy mléčné žlázy Amplifikace HER2/neu (c-erbB-2)
Detekce pomocí IHS, FISH HercepTest Herceptin – součást terapie (chemoterapie, hormonální terapie, terapie pomocí monoklonálních protilátek)

14 Karcinomy mléčné žlázy Amplifikace HER2/neu (c-erbB-2)
Typ ER/PR HER Grade Treatment A + - Low grade Hormonal B High grade Chemotherapy Herceptin AB Various O No prediction

15 Karcinomy mléčné žlázy Amplifikace HER2/neu (c-erbB-2)

16 Karcinomy mléčné žlázy Mutace BRCA1,2, stanovení BCL-2
BRCA 1, 2 – „care taker of genome“ Mutace – role v rozvoji nádorů (presymptomatic testing), prognostický indikátor ? BCL-2 – anti-apoptotický protein Stanovení BCL-2 – vyšší exprese – lepší prognóza

17 Karcinomy mléčné žlázy Stanovení progesteronových a estrogenových receptorů, stanovení proliferační aktivity – algoritmus (folie)

18 Nádory CNS Reaktivní glióza X low grade astrocytom P53
Low grade astrocytom X sekundární high grade astrocytom (glioblastom) Ki 67 Primární glioblastom X sekundární glioblastom molekulární genetika

19 Nádory CNS

20 Nádory močového a pohlavní systému
Karcinom čípku děložního HPV typizace (ISH) – 16, 18, 31, 33, 35 Karcinom močového měchýře mutace EGFR mutace p53 DNA ploidie Karcinom prostaty Cyrokeratin basálních membrán - chybí ER/PR status PSA pozn. – in vitro studie na liniích (DU 45, LNCaP, P3)

21 Genitourinární nádory Karcinom prostaty Ck-V

22 Hematologické malignity
CD typizace (viz.folie) Detekce chromozomálních translokací Stanovení proteinů buněčného cyklu a apoptózy (BCL-2: folikulární lymfom x folikulární hyperplasie) Identifikace nových chomozomálních a genových poruch (FISH, knock-out myši,…) Testovaní in vitro citlivosti na cytostatika

23 Hematologické malignity Detekce chromozomálních translokací – BCR/ABL u CML

24 Hematologické malignity Identifikace nových chomozomálních a genových poruch

25 Hematologické malignity Identifikace nových chomozomálních a genových poruch

26 Ostatní aplikace Léčba pomocí monoklonálních protilátek (folie)
Nádory dětského věku Wilmsův tumor (gen WT1) Ewingův sarkom Neuroblastom (cytogenetika) Leukemie (cytogenetika) Familární nádory NF1, NF2 (NF1,2 geny) MEN 1, 2 (cytogenetika – chromozom 10, 11)

27 Ostatní aplikace cytogenetický profil dětského pacietnta s EWS – familární forma

28 Ostatní aplikace Detekce virů Detekce infekčních agens
Soudní lékařství

29 Problémy Metodické vhodný model dostupnost materiálu Interpretace
existence regulačních „sítí“ komplementární diagnostika nebo metoda volby? Etické „vlastnictví“ genetického materiálu právní validita a dopad informace resp. výsledků molekulárně biologických/patologických vyšetření (prescreening, prenatální diagnostika)

30 Prediktivní a prognostická patologie
Úloha v diagnostice a léčbě Regulace buněčného cyklu – základní principy Metodiky a požadavky Interpretace výsledků Klinické aplikace (část II) Perspektivy (část II)

31 Perspektivy Tissue arrays DNA arrays Mikrodisekce Genová terapie


Stáhnout ppt "Prediktivní a prognostická patologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google