Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003"— Transkript prezentace:

1 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Karcinom prsu Jana Prausová Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

2 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Epidemiologie Nejčastější onemocnění zhoubným nádorem u žen 1999 diagnostikováno na světě nových případů Incidence roste o 1-2% za rok Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

3 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Epidemiologie V ČR v roce 1998 hlášeno nových případů tj. 87,5/ žen V ČR v roce 1998 zemřelo 1913 žen tj. 36,2/ Zlepšení screeningu a terapie Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

4 Etiologie – sporadická forma 75 – 85%
Hormonálně závislý nádor – vliv především estrogenů Indukce exprese růstových faktorů Aktivace stimulovaných stromálních buněk – produkce proteolytických enzymů a angiogenních faktorů Zdvojovací čas karcinomu prsu 20 – 300dní, nádor 1cm = 30 zdvojení = 2-17let Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

5 Etiologie – rizikové faktory
Expozice estrogenům – časná menarche - pozdní menopauza - nuliparita - pozdní věk první gravidity Exogenní estrogeny – 10 – 15 let podání = o 50% vyšší riziko Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

6 Etiologie - rizikové faktory
Cystické adenomy Duktální papilomy Ionizující záření Obezita Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

7 Etiologie - hereditární formy
Mutace genu BRCA-1, BRCA-2, autosomálně dominantně dědičné Vysoké riziko vzniku karcinomu prsu Často bilaterální postižení karcinomem prsu U mladých žen I karcinom vaječníků u BRCA-1 U mužů karcinom prostaty a kolorekta Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

8 Etiologie – hereditární formy
Genetické abnormity přítomny i u tzv. familiárního karcinomu prsu Možnost vzniku i dalších malignit Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

9 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Patologie Neinvazivní karcinomy - duktální karcinom in situ - lobulární karcinom in situ Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

10 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
DCIS Neproniká basální membránou Mikrokalcifikace Může přejít v invazivní formu Po menopauze Pagetův karcinom Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

11 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
LCIS Vychází z lobulů Nelze detekovat mamograficky Multicentrický Kontralaterálně v 10-20% Před menopauzou Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

12 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Invazivní karcinomy Infiltrující lobulární – 10%, multicentrický, ZHK Infiltrující duktální – nejčastější 75%, - tubulární 5% dobrá prognoza - medulární 7% - mladší ženy, ER- - mucinozní 3% - pomalu roste, velký - papilární 2% - multifokální, ER+ - komedonový – vysoký maligní potenciál Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

13 Inflamatorní karcinom
Nejagresivnější Rychlý růst Zánětlivý obraz (barva a charakter kůže, teplota, bolest) Bilaterální HER-2/neu + ER,PR – Časně meta Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

14 Biologické chování invazivních karcinomů
Lokální šíření, lymfatické, hematogenní Uzliny Plíce, játra, kosti, kůže, mozek, ovária Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

15 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Klinika Zcela náhodně zjištěné při vyšetření ZM Hmatná bulka Příznaky velmi nenápadné Systémové příznaky u disseminace Paraneoplastické projevy Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

16 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Diagnostika Klinické vyšetření Zobrazovací metody Bioptické vyšetření Biochemické vyšetření Hematologické vyšetření Zobrazovací metody pro systémový staging Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

17 Vyšetření histologické
Makroskopický popis Mikroskopický popis Stanovení hormonálních receptorů (imunohistochemicky a v cytosolu) Molekulárně – biologické : HER-2/neu, protein p53, počet buněk v S fázi, antigen Ki67 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

18 Prognostické a prediktivní faktory
Klinické stádium Počet uzlin Velikost nádoru Věk a vztah k menopauze Hormonální receptory Receptory pro HER-2/neu Mutace p 53, buňky v S fázi Histologie, Grading Angioinvaze (Minimální reziduální choroba ve dřeni) Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

19 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Terapie Chirurgická Radioterapie Chemoterapie Hormonoterapie Biologická léčba Symptomatická léčba Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

20 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Chirurgická léčba Biopsie, event. pod kontrolou sono, stereotaktická Peroperační biopsie Parciální ablace Modifikovaná radikální ablace Metastasektomie (plíce, játra, skelet) Spondylochirurgie Rekonstrukční chirurgie Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

21 Indikace pro parciální mastektomii
Velikost tumoru Histologický typ Prognostické faktory Poměr mezi velikostí tumoru a prsu Velikost prsu – vzhledem k radioterapii Věk Klinicky negativní uzliny Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

22 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Radioterapie Adjuvantní radioterapie po parciální mastektomii Adjuvantní radioterapie po modifikované radikální mastektomii (T větší než 5cm a více než 4 pozitivní uzliny) Paliativní radioterapie – neoadjuvantní Paliativní radioterapie metastatického postižení Paliativní radioterapie lokální recidivy Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

23 Adjuvantní radioterapie
Prs ze dvou tangenciálních polí + oblast axily a nadklíčku do 50Gy Boost na lůžko původního tumoru do 65 Gy brachyterapií nebo elektronovým svazkem Stěna hrudní + axila a nadklíček do 50Gy Do 6 měsíců od výkonu začít Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

24 Chemoterapie - adjuvantní
Adjuvantní = likvidace zbytkové nemoci především premenopauzální u nemocných s tumorem nad 1cm, pozitivními uzlinami postmenopauzální s negativními hormonálními receptory základ 4 – 6 cyklů kombinace CMF, AC, FAC Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

25 Chemoterapie adjuvantní
Rizikové nemocné pozitivní uzliny (více než 3) velikost tumoru (více než 5cm, fixace) premenopauza hormonální receptory neg. pozitivita HER-2 = 3+ anaplastický tumor, G3 angioinvaze, lymfangioinvaze Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

26 Adjuvantní chemoterapie u rizikových nemocných
Kombinovaná chemoterapie Antracykliny Taxany Sekvenční terapie Intenzifikační režimy Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

27 Adjuvantní chemoterapie u starších nemocných
Lokálně pokročilé onemocnění Rizikové pacientky Negativní hormonální receptory Věk – biologický Monoterapie – taxany, vinorelbin, capecitabin Event. Kombinovaná léčba Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

28 Neoadjuvantní chemoterapie
Operabilní, ale lokálně pokročilý tumor Inoperabilní Cílem – down staging Záchovný výkon Kombinace FAC, AT, sekvence Někdy nutná radioterapie neoadjuvantní Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

29 Paliativní chemoterapie
Kombinovaná chemoterapie Sekvenční režimy Intenzifikační režimy HD chemoterapie ?? U biologicky starších nemocných sekvenčně monoterapie Není žádný zlatý standardpaliativní chemoterapie Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

30 Základní podmínkou pozitivita hormonálních receptorů
Hormonální léčba Neoadjuvantní Adjuvantní Paliativní Základní podmínkou pozitivita hormonálních receptorů Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

31 Adjuvantní hormonoterapie u premenopauzálních žen
Ablativní léčba medikamentozní - jako doplněk chemoterapie samostatně u T1N0M0,G1,bez angioinvaze na dobu 2 let s antiestrogeny Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

32 Adjuvantní hormonoterapie
Standard = antiestrogeny u nerizikových postmenopauzálních receptory pozitivních - samostatně po ukončení adjuvantní chemoterapie u receptory pozitivních na dobu 5 let Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

33 Adjuvantní hormonoterapie
Inhibitory aromatáz u rizika tromboembolické choroby u rizika hyperplazie endometria Lék první volby anastrazol Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

34 Neoadjuvantní hormonoterapie
Ablativní – s chemoterapií, bez chemoterapie ? Kompetitivní – u menopauzálních Inhibiční v indikovaných případech u menopauzálních Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

35 Paliativní hormonoterapie
Ablativní – kastrace – radiační, chirurgická Kompetitivní – antiestrogeny ( SERM), čistý antiestrogen – fulvestran Inhibiční – inhibitory aromatáz Aditivní - megestrolacetát Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

36 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Biologická léčba Inhibice membránových receptorů protilátka proti HER-2/neu – trastuzumab podmínkou pozitivita FISH 3+ HER-2/neu samostatně nebo v kombinaci s chemoterapií – taxany, antracykliny - cetuximab – ve studiích Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

37 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Biologická léčba Inhibice signální transdukce inhibice tyrozinkinázy – Irressa Antiangiogenní terapie– thalidomid, bevacizumab, batistamat Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

38 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Komplikace terapie Algický syndrom Lymfedém Psychická zátěž Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

39 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Prevence Samovyšetření Mamografie a sonografie prsů Genetické vyšetření Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

40 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Jiné nádory prsu Sarkomy Lymfomy Metastázy jiných tumorů Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003

41 Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003
Karcinom prsu u mužů Minimální četnost Stejná diagnostika a terapie Horší průběh a prognóza vzhledem k histologickému nález Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003


Stáhnout ppt "Radioterapeuticko - onkologické odd. FN v Motole červen 2003"

Podobné prezentace


Reklamy Google