Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FDG – PET / CT u syndromu Li - Fraumeni Karol Bolčák 1 Lenka Foretová 2 1 Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie 2 Oddělení epidemiologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FDG – PET / CT u syndromu Li - Fraumeni Karol Bolčák 1 Lenka Foretová 2 1 Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie 2 Oddělení epidemiologie."— Transkript prezentace:

1 FDG – PET / CT u syndromu Li - Fraumeni Karol Bolčák 1 Lenka Foretová 2 1 Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie 2 Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů XLVII. DNM 2010 Havlíčkův Brod

2 Definice Syndrom Li-Fraumeni je vzácné autozomálně dominantní onemocnění způsobené zárodečnou mutací tumor supresorového genu TP53 (vzácně dalších genů, např. CHEK2) Poprvé charakterizován v r.1969

3 Výskyt Incidence v populaci není přesně stanovena Pohlaví : vyšší pravděpodobnost vzniku maligních onemocnění u žen

4 Rizika pro nositele (1) Vznik maligních nádorů různého druhu a lokalizace (nádory prsu, mozku, endokrinního systému,sarkomy, tekuté nádory) Do 30 roku věku 50 % pravděpodobnost Do 60 roku věku 90 % pravděpodobnost Vznik maligních nádorů na více místech v průběhu života (duplicity, triplicity)

5 Rizika ( 2) U postižených jedním druhem nádoru výrazně vyšší pravděpodobnost vzniku dalšího nádoru Děti postižených rodičů mají 50% pravděpodobnost, že budou nositeli stejné mutace

6 Diagnostika Vyšetření rodiny –genetické testování Edukace - sledovat se - neignorovat varovné signály - samovyšetření - neriziková životospráva (kouření, dieta,…) Periodické prohlídky

7 Praktické konsekvence - úkol Najít a zavést do praxe vhodnou skrínigovou metodu umožňující : odhalit nádor ve včasném stadiu v rozsahu celého těla

8 Zobrazovací metody Mamografie – kontroverzní, problém odlišit malé léze v denzních prsech ? zvýšený vznik CA prsu následkem záření MR prsů – ženy 20-25 let USG břicha u dětí i dospělých CT – cíleně dle symptomů PET a PET / CT

9 Cíl práce - zjistit přínos začlenění FDG – PET / CT vyšetření do algorytmu vyšetřovacích metod z hlediska: Včasné diagnostiky nádorů a jejich metastáz u bezpříznakových jedinců Zjištění dalších nádorů u pacientů s nádorem v minulosti diagnostikovaným a léčeným

10 PET / CT - výhody Zobrazení celého těla a dle požadavků (i mozku) v rámci 1 vyšetření Spojení funkční a anatomické informace – vysoká senzitivita

11 Úroveň akumulace FDG v závislosti od druhu nádorů Melanom HG NHL HD Colorektál CA NSCLC CA jícnu CA hlava-krk HG sarkom Infiltr. dukt CA Nízce diff. CA ŠŽ Testikulární CA CA pankreatu Recid. ovarial. CA LG NHL Bronchovaskulár.CA CA čípku Renální CA VysokáStředníNízká Lobulární CA Mucinózní CA CA prostaty Primární ovariál. CA Diferencovaný CA ŠŽ

12 PET / CT metodika Připrava pacientů standardní Celotělové vyšetření na hybridním scanneru True.Point PET / CT Siemens Aplikovaná aktivita 370 FDG MBq i.v. Akumulační fáze 60.min. Akvizice v rozsahu proximální třetina stehen – baze lební ( dle potřeby celé končetiny+ protokol mozek) Iterativní rekonstrukce OSEM

13 Výsledky 12 pacientů 3 pozitivní nálezy: 1x CA žaludku (25%) 1x sarkom maxily 1x adenoCa plic

14 Ca žaludku – časný nález u ženy s ca prsu pravidelně sledované PET ročně

15 Sarkom pravé maxily – pozdní záchyt při prvním screeningovém vyšetření

16 AdenoCA plic – pozdní záchyt při prvním screeningovém vyšetření

17 Otázky je vyšetření FDG–PET/CT pro všechny pacienty s LFS dostupné ? kdy začít s vyšetřením FDG-PET/CT u bezpříznakových jedinců ? jak často vyšetření provádět? jaký protokol vyšetření je nejvýhodnější? jaká je radiační zátěž spojena s vyšetřením?

18 Je vyšetření FDG–PET/CT pro všechny pacienty s LFS dostupné v ČR dostupné ?

19 Kdy začít vyšetřování u bezpříznakových jedinců? Dětský organizmus je cca 3x senzitivnější na záření než dospělý Je předpoklad, že se PET / CT bude realizovat opakovaně a dávky záření se sčítávají Kompromis – začít cca ve 20 roku věku

20 Jak často vyšetření provádět? 1x ročně

21 Jaký protokol vyšetření je nejvýhodnější? Celotělové vyšetření LD CT HD CT s p.o. a i.v. kontrastem Protokol mozek

22 Jaká je radiační zátěž spojena s vyšetřením ? - dávka z radiofarmaka bez ohledu na rozsah vyšetření je konstantní – 7 mSv - dávka z CT - u LD CT cca 1 mSv - u HD CT až 18 mSv v závislosti od rozsahu CT Obě dávky se sčítají

23 Radiační zátěž Jaká radiační zátěž je pro pacienta s LFS akceptovatelná ? Dle Atomového zákona z hlediska lékařského ozáření není stanoven limit Rozhodující je přínos získané informace pro diagnostiku a management terapie

24 Radiační zátěž Z přírodního pozadí v ČR 2-3mSv / rok

25 Radiační zátěž Limity pro pracovníky v riziku ionizujícího záření: 50 mSv / rok nebo 20mSv / rok, s podmínkou, že součet dílčích dávek za 5 let nepřesáhne 100 mSv Jsou vyloučené deterministické účinky Stochastické účinky nepravděpodobné Je předpoklad, že nepřekročení limitů pro pracovníky nebude představovat vyšší riziko ani pro pacienty

26 Cena PET / CT – cca 34 000 Kc Hradí vyšetření pojišťovny ? ano

27 Závěr Začlenění PET / CT do algoritmu vyšetření pacientů s LFS může vzhledem k časné diagnostice nádorového růstu významným způsobem zlepšit jejich možnosti na dlouhodobější přežití

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FDG – PET / CT u syndromu Li - Fraumeni Karol Bolčák 1 Lenka Foretová 2 1 Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie 2 Oddělení epidemiologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google