Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezioborová spolupráce v pneumoonkologii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezioborová spolupráce v pneumoonkologii"— Transkript prezentace:

1 Mezioborová spolupráce v pneumoonkologii
Votruba, Petruželka,Stříteský, Dundr

2 Současný stav Pneumoonkologickým centrem je pracoviště, na kterém pracuje pneumolog s atestací z klinické onkologie, pracoviště má specializovaná pneumologická lůžka, okamžitou dostupnost intenzivní pneumologické péče, pracoviště intervenční bronchologie se zázemím hrudní chirurgie, dostatečné diagnostické zázemí k přesnému stanovení diagnózy včetně molekulární diagnostiky, je schopno sledovat, hodnotit a předkládat výsledky nákladné léčby. Nádory plic a průdušek Skřičková 2011 Všeobecná FN Praha FN Motol, Praha FN Na Bulovce, Praha Fakultní Thomayerova nemocnice FN Plzeň FN Hradec Králové FN Olomouc FN Ostrava-Poruba FN Brno MOÚ Brno Funkční jednotky s prokázanou efektivitou v léčbě bronchogenního karcinomu i ostatních nádorových chorob postihující hrudní oblast

3 Mezioborová spolupráce v léčbě pacientů s plicní rakovinou
Zvyšující se náročnost a individualizace léčby Složitější diagnostika (lokalizační i tkáňová) Nároky na efektivitu managementu Pacienti často přijímaní v akutních stavech Zvyšování nároků na hrudní chirurgii

4 Centralizace pneumoonkologické péče- moderní koncept
Celoevropský koncept vycházející ze středoevropské iniciativy vedené prof. Pirkerem - Vídeň Potvrzuje význam pneumoonkologie v konceptu komplexních center, které jsou páteřní strukturou onkologické péče v ČR

5 Nutné součásti komplexního pneumoonkologického centra
Klinika (oddělení) ftizeologie a pneumologie s ambulantní a lůžkovou částí a akutním příjmem pro pacienty centra Klinika (oddělení) klinické onkologie a radioterapie s ambulantní a lůžkovou částí včetně stacionáře pro aplikaci chemoterapie a cílené biologické léčby a lůžkovou částí s akutním příjmem pro pacienty centra. Radioterapie jako součást centra musí zajištovat příslušné megavoltážní techniky pro radikální ozařování nitrohrudních nádorů. Klinika ARO s akutním příjmem pro pacienta centra Klinika (oddělení) oddělení hrudní chirurgie s ambulantní a lůžkovou částí a akutním příjmem pro pacienty centra Klinika (oddělení) zobrazovacích metod s PET/CT a CT vyhrazeném pro pacienty centra Ústav (oddělení) patologie s akreditovanou laboratoří molekulární biologie zajišťujícím kompletní portfolio vyšetření pro nitrohrudní nádory Oddělení /ambulanci pro odvykání kouření Oddělení /ambulanci preventivní onkologie (zahrnuje genetické poradenství) Oddělení klinické farmacie Oddělení pro organizaci klinických studií Portové centrum Oddělení /ambulanci pro léčbu bolesti

6 Ostatní kritéria Pneumoonkologické centrum by mělo mít k dispozici:
Organizační diagram řešení akutních komplikací s definovanou povinnou akutní péčí pneumologické kliniky (oddělení), onkologické kliniky (oddělení), kliniky (oddělení) ARO a kliniky (oddělení) hrudní chirurgie Pracovní postupy povinných stagingových vyšetření včetně časových limitů pro jejich provedení Pracovní postupy následného sledování (follow up) po ukončení primární léčby Protokoly evidence a sledování komplikací léčby Pracovní postupy chemoterapie a cílené biologické léčbě aktualizované každých 6 měsíců Pracovní postupy radioterapie a radiochemoterapie aktualizované každých 6 měsíců Koncept časné integrace paliativní péče Pracovní postup pro provádění geriatrického vyšetření Definice multidisciplinárních týmů s jmenovitým uvedením odborníků včetně časového rozvrhu a zajištěné dokumentaristiky: Chirurgicko-pneumologicko-onkologický strategický indikační tým pro primární léčbu, léčbu recidiv a metastáz nádorů mimohrudní primární lokalizace Pneumo-onkologický tým pro indikaci farmakoterapie Paliativní tým

7 Vědecko - výzkumná činnost
Centrum se musí prokazatelně podílet na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání včetně řešení vědecko-výzkumných projektů Centrum musí doložit zajištění provádění klinických studií fáze II-III, žádoucí je doklad o plánovaném rozšíření na klinické studie fáze I

8 Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra
1. Počet pacientů zahajující léčbu v hodnoceném období – celkem a dle klinického stádia 2. Celkový počet radikálně odoperovaných pacientů dle diagnóz 3. Průměrná doba hospitalizace dle diagnóz a stádií onemocnění 4. Průměrná doba prvního diagnostického úkonu v centru do stanovení histologické diagnózy 5. Počet správně a uceleně nahlášených záznamů do NOR ČR: zhoubné nádory se zahájenou primární léčbou na centru v hodnoceném období s nahlášeným klinickým stádiem a histologickou /cytologickou verifikací 6. Poměř pacientů s cytologickou/histologickou verifikací tumoru 7. Pacienti zahajující primární léčbu nádoru v hodnoceném období : doba do zahájení protinádorové léčby od prvního kontaktu s centrem z důvodu zhoubného nádoru 8. 5- leté přežití dle diagnóz a stádií onemocnění


Stáhnout ppt "Mezioborová spolupráce v pneumoonkologii"

Podobné prezentace


Reklamy Google