Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michael Birrer Harvard Medical School, Boston, USA Zlepšení výsledků léčby žen s pokročilým karcinomem vaječníků: GOG-0218.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michael Birrer Harvard Medical School, Boston, USA Zlepšení výsledků léčby žen s pokročilým karcinomem vaječníků: GOG-0218."— Transkript prezentace:

1 Michael Birrer Harvard Medical School, Boston, USA Zlepšení výsledků léčby žen s pokročilým karcinomem vaječníků: GOG-0218

2 GOG-0218: východiska Ovariální karcinom (epitelový nádor vaječníků, primární nádor peritonea a nádor vejcovodů) jsou významným zdravotnickým problémem 1 Nádorová angiogeneze související s růstovým faktorem cévního endotelu (VEGF) přispívá k malignímu chování ovariálních nádorů 2,3 Avastin, monoklonální protilátka proti VEGF, inhibuje nádorovou angiogenezi Slibná aktivita při monoterapii ve studiích fáze II s rekurentním ovariálním karcinomem 4,5 Avastin byl registrován k léčba nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem a karcinomem plic Cílem studie GOG-0218 bylo zhodnotit význam přidání Avastinu ke standardní chemoterapii v primární léčbě ovariálního karcinomu 1. Jemal, et al. CA Cancer J Clin 2009; 2. Hollingsworth, et al. Am J Pathol 1995; 3. Burger, et al. J Clin Oncol 2007; 4. Burger, et al. J Clin Oncol 2007; 5. Cannistra, et al. J Clin Oncol 2007

3 Burger, et al. NEJM 2011 GOG-0218: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III Stratifikační faktory –GOG performance status –stádium / rozsah cytoredukce Placebo každé 3 týdny Av 15 mg/kg Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny Primární léčba: epitelový nádor vaječníků, primární nádor peritonea nebo nádor vejcovodů ●Stádium III optimální (makroskopicky) ●Stádium III suboptimální ●Stádium IV N=1 873 15 měsíců paklitaxel 175 mg/m 2 Karboplatina AUC6 paklitaxel 175 mg/m 2 Karboplatina AUC6 paklitaxel 175 mg/m 2 1:1:1 RANDOMIZACERANDOMIZACE I II III rameno

4 GOG-0218: klíčoví kritéria pro zařazení Burger, et al. NEJM 2011 Histologická diagnóza epitelového nádoru vaječníků, primárního nádoru peritonea nebo vejcovodů Po operaci s maximální cytoredukcí: stádium III optimální (makroskopické reziduální onemocnění ≤1 cm) nebo suboptimální (>1 cm), nebo stádium IV Bez předchozí chemoterapie 1–12 týdnů po primární operaci GOG PS 0–2 Bez anamnézy významných cévních příhod Bez známek obstrukce střeva vyžadující parenterální podporu Písemný informovaný souhlas

5 Změna vstupních kritérií Burger, et al. NEJM 2011 Stuart, et al. Int J Gynecol Cancer 2011 Původně: pacientky se suboptimální cytoredukcí (>1cm) Nově: též pacientky s optimální cytoredukcí (<1cm) Je důležité si uvědomit, že dle nových kritérií GCIG jde ve všech případech o pacientky se suboptimální cytoredukcí Jedná se tedy o populaci nemocných se špatnou prognózou

6 Statistické analýzy Burger, et al. NEJM 2011 Primární analýza: Porovnaní přežití bez progrese (PFS) (dle hodnocení řešiteli) v každém rameni s bevacizumabem oproti rameni kontrolnímu Progrese nemoci je stanovena dle RECIST nebo dle samotného vzestupu CA-125 Velikost vzorku 1800 plánována na základě: –90% síly detekovat poměr rizik (HR) pro přežití bez progrese ≤ 0,77 Sekundární analýza: Celkové přežití (OS), bezpečnost, kvalita života, korelativní laboratorní studie Primární cíl změněn z OS na PFS; tím umožněno odslepení léčby při progresi

7 Vstupní charakteristiky: ženy s pokročilým ovariálním karcinomem s residuálním nemocí *Stupeň 3 zahrnuje všechny světlebuněčné nádory Vzhledem k zaokrouhlování a kategorizaci nemusí součty dávat 100 % Burger, et al. NEJM 2011 Charakteritika, % CP + Pl  Pl (n=625) CP + Av15  Pl (n=625) CP + Av15  Av15 (n=623) Věky, roky, medián (rozptyl)60 (25–86)60 (24–88)60 (22–89) Rasa nebo etnická skupina, % Non-Hispánská bílá Asijská Non-Hispánská černá Hispánská Jiná nebo nespecifikovaná 84 7 4 3 2 83 6 5 2 84 6 4 2 GOG PS 0/1/2, %50/44/750/43/649/43/8 Stádium/rozsah cytoredukce, % III (makroskopicky ≤1 cm) III (>1 cm) IV 35 41 25 33 41 26 35 39 27 Histologický typ, % Serózní Endometroidní Světlebuněčný Mucinózní Jiný nebo nespecifikovaný 87 3 2 1 7 83 2 4 <1 10 84 4 3 1 7 Histopatologický stupeň, % 1/2/3* nespecifikovaný/neuvedený 6/16/71 7 4/14/74 7 3/16/74 8

8 progrese stanovena dle RECIST, celkové deteriorace nebo progrese CA-125 hraniční hodnota p = 0,0116 Souhrn údajů o produktu Avastin Roche, data on file Významné prodloužení přežití bez progrese (PFS) při přidání Avastinu k chemoterapii a následné monoterapii 0612182430364248 Pravděpodobnost přežití bez progrese 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Doba (měsíce) CP + Av15  Pl (rameno II) CP + Pl  Pl (rameno I) CP + Av15  Av15 (rameno III) I CP + Pl  Pl (n=625) Medián PFS (měsíce)10,6 Poměr rizik (stratifikovaná analýza) (95% interval spolehlivosti) p jednostranné (log rank) II CP + Av15  Pl (n=625) 11,6 0,89 (0,78–1,02) 0,0437* III CP + Av15  Av15 (n=623) 14,7 0,70 (0,61–0,81) <0,0001*

9 hraniční hodnota p = 0,0116 Data cut-off date: September 29, 2009 Avastin Summary of Product Characteristics; Roche, data on file Významné prodloužení přežití bez progrese (PFS) při hodnocení s cenzurou při progresi jen dle CA-125 nebo při zahájení léčby mimo protokol 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0612182430364248 PFS (months) Pravděpodobnosti přežití bez progrese CP + Pl  Pl CP + Av15  Av15 CP + Pl  Pl (n=625) CP + Av15  Av15 (n=623) Medián PFS (měsíce) 12,018,2 Poměr rizik (stratifikovaná analýza) (95% interval spolehlivosti) 0,62 (0,52–0,75) p jednostranné (log rank) <0,0001*

10 Burger, et al. NEJM 2011 GOG-0218: přežití bez progrese (PFS) v podskupinách Rizikový faktorPočet pacientek Poměr rizik (HR) pro Avastin (95% interval spolehlivosti) Stádium a velikost rezidua III, makroskopicky ≤1cm rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 423 434 0,780 0,618 III, >1cm rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 510 496 0,981 0,763 IV rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 317 318 0,923 0,698 Histologický typ Serózní rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 1,066 1,068 0,913 0,701 Jiný rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 184 180 0,893 0,713 Histopatologický stupeň 1 nebo 2 rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 232 235 1,039 0,578 3 rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 847 842 0,891 0,700 0,330,500,671,001,502,003,00 Avastin je lepšíKontrola je lepší

11 Burger, et al. NEJM 2011 Rizikový faktorPočet pacientek Poměr rizik (HR) pro Avastin (95% interval spolehlivosti) GOG performance status 0 rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 626 616 0,877 0,710 1 nebo 2 rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 624 632 0,961 0,690 Věk <60 let rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 616 630 0,976 0,680 60–69 let rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 414 408 0,892 0,763 ≥70 let rameno II vs rameno I rameno III vs rameno I 220 210 0,841 0,678 0,330,500,671,001,502,003,00 Avastin je lepšíKontrola je lepší GOG-0218: přežití bez progrese (PFS) v podskupinách

12 Souhrn informací o produktu Avastin GOG-0218: nezávislé hodnocení potvrdilo benefit přežití bez progrese Přežití bez progrese dle nezávislého hodnocení Přežití bez progrese dle hodnocení řešiteli (s cenzurou pro progresi jen dle CA 125 CP + Pl  Pl (n=625) CP + Av15  Av15 (n=623) CP + Pl  Pl (n=625) CP + Av15  Av15 (n=623) Medián (měsíce)13,119,11218,2 Rozdíl přežití bez progrese (PFS), (měsíce) 6,06,2 Poměr rizik, stratifikovaný (95% interval spolehlivosti) 0,62 (0,50–0,77) 0,62 (0,52–0,75)

13 Roche data on file GOG-0218: Celkové přežití (OS), konečné výsledky CP + Pl (n=625) CP + Av15  Pl (n=625) CP + Av15  Av15 (n=623) Úmrtí, n (%) 299 (47,8 %) 309 (49,4 %) 270 (43,3 %) Střední celkové přežití40,638,843,8 Poměr rizik (95% interval spolehlivosti) 1,065 (0,908–1,249) 0,879 (0,745–1,038) p0,21970,0641

14 progrese stanovena dle RECIST, celkové deteriorace nebo progrese CA-125 hraniční hodnota p = 0,0116 Souhrn údajů o produktu Avastin Roche, data on file 0612182430364248 Pravděpodobnost přežití bez progrese 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Doba (měsíce) CP + Av15  Pl (rameno II) CP + Pl  Pl (rameno I) CP + Av15  Av15 (rameno III) I CP + Pl  Pl (n=625) Medián PFS (měsíce)10,6 Poměr rizik (stratifikovaná analýza) (95% interval spolehlivosti) p jednostranné (log rank) II CP + Av15  Pl (n=625) 11,6 0,89 (0,78–1,02) 0,0437* III CP + Av15  Av15 (n=623) 14,7 0,70 (0,61–0,81) <0,0001* Přežití bez progrese (PFS) dle hodnocení řešiteli

15 Q Form= Study Follow-up Form; FUAT=Follow-Up Additional Treatments Form.Roche data on file GOG-0218: následná léčba CP + Pl  Pl (n=625) CP + Av15  Pl (n=625) CP + Av15  Av15 (n=623) Jakákoli léčba mimo protokolu (Q Form)78 %79 %73 % Chemoterapie74 % 70 % Jakákoli antiangiogenní léčba (FUAT)31 %30 %17 % Avastin28 % 15 %

16 * Perforace, píštěl, nekróza, netěsnost Burger et al. NEJM 2011 Vybrané nežádoucí příhody vniklé v období od 2. cyklu do 30 dnů po poslední léčbě 100 80 60 40 20 0 Pacientky (%) GI* příhody (stupeň ≥2) Hypertenze (stupeň ≥2) Proteinurie (stupeň ≥3) Bolest (stupeň ≥2) Neutropenie (stupeň ≥4) Žilní tromboembolie (všechny stupně) Arteriální tromboembolie (všechny stupně) Komplikace hojení Krvácení do CNS (všechny stupně) Krvácení mimo CNS (stupeň ≥3) Syndrom zadní reverzibilní leukoencefalopatie (všechny stupně) rameno I (CP + Pl → Pl; n=601) rameno II (CP + Av15 → Pl; n=607) rameno III (CP + Av15 → Av15; n=608) P<0,05 Febrilní neutropenie (všechny stupně)

17 GOG-0218: Závěry Studie GOG-0218 splnila primární cíl v primární léčbě pokročilého karcinomu vaječníků (epitelový nádor vaječníků, nádor vejcovodů nebo primární nádor peritonea) –Přežití bez progrese (PFS) při léčbě karboplatina/paklitaxel + Avastin  Avastin v monoterapii (rameno III) je významně lepší než při léčbě karboplatina/paklitaxel (rameno I) Vliv na celkové přežití může být maskován ukončením léčby nebo podáním Avastinu v další linii Léčba byla celkově dobře snášena. nežádoucí účinky byly podobné jako v předchozích studiích s Avastinem Režim karboplatina/paklitaxel + Avastin  Avastin v monoterapii může být považován za standardní možnost léčby

18 For the first time in 15 years


Stáhnout ppt "Michael Birrer Harvard Medical School, Boston, USA Zlepšení výsledků léčby žen s pokročilým karcinomem vaječníků: GOG-0218."

Podobné prezentace


Reklamy Google