Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědičné nádory prsu BRCA a non-BRCA Puchmajerová Alena Ústav biologie a lékařské genetiky LF2 UK a FN v Motole Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědičné nádory prsu BRCA a non-BRCA Puchmajerová Alena Ústav biologie a lékařské genetiky LF2 UK a FN v Motole Praha."— Transkript prezentace:

1 Dědičné nádory prsu BRCA a non-BRCA Puchmajerová Alena Ústav biologie a lékařské genetiky LF2 UK a FN v Motole alena.puchmajerova@lfmotol.cuni.cz Praha 26.3.2011 Podpořeno VZ FNM 00064203

2 Ca prsu BRCA a non-BRCA Riziko ca prsu v ČR: 6-7%

3 Etiologie ca prsu

4 Familiární ca prsu-etiologie Významný modifikující faktor rizika ca prsu u BRCA pozitivních je radiace

5 Radiace a ca prsu •Významný modifikující efekt u BRCA pozitivních •Čím vyšší je kombinovaná dávka, tím vyšší je riziko •Čím nižší je věk expozice, tím je vyšší riziko -největší riziko při expozici v mladém věku -největší riziko při expozici v mladém věku -při expozici nad 50 let je riziko minimální -při expozici nad 50 let je riziko minimální

6 Geny odpovědné za ca prsu BRCA1HBOC Karcinom prsu, ovaria, kolorekta, prostaty BRCA2HBOC Karcinom prsu, ovaria, kolorekta, prostaty, žluč.cest, žaludku, slinivky, melanom TP53LFS Sarkomy, hematologické malignity, karcinom prsu, nádory nadledvin, tumory CNS (chorioidálního plexu) ATMAT Hematologické malignity, karcinom prsu STK11PJS Karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom pankreatu, karcinom žaludku, pigmentace na rtech CDH1HDGC Difusní ca žaludku, ca colon, lobulární ca prsu PTENCS Karcinomy štítné žlázy (ne medulární), karcinom prsu, další karcinom (plic, GIT), hamartomy kůže CHEK2 Nízko penetrující gen, zvyšuje riziko ca prsu 2-4x, vyšší riziko ca štítné žlázy, plic, ovaria, prostaty, mozku, osteosarkomy GenSyndrom Nádorová onemocnění

7 HBOC HBOC •Etiologie: -geny BRCA1 a BRCA2 -gen BRCAX → RAD51C?? –nově objevený gen u rodin s ca prsu a ovaria, BRCA negativních. Patogenní mutace nalezena u 1.3% německých rodin s ca prsu a/nebo ovaria. Věk výskytu ca prsu a ovaria je nižší než u BRCA pozitivních. Histopatologické rysy jsou podobné jako u BRCA2 podmíněných ca prsu

8 Rizika ca u nosiče/ky mutace genu BRCA1 Ca prsu do 40 let 19% Ca prsu do 70 let až 85% Metachronní ca prsu 37-52% Ca ovarií 26-80% Maligní melanom RR=2.58 Kolorektální ca RR=4.11 Ca prostaty RR=3.33

9 Rizika ca u nosiče/ky mutace genu BRCA2 Ca prsu 50-90% Ca ovarií 27% Ca žlučníku a žl. cest RR=4.97 Ca pankreatu RR=3.51 Ca žaludku RR=2.59 Ca prostaty RR=4.65 Maligní melanom RR=2.58 Kolorektální ca RR=4.11 Ca prsu u muže 6%

10 HBOC -histopatologie •Ca prsu u nosiček mutací BRCA genů je odlišný od non-BRCA familiárních ca prsu •BRCA1 karcinomy většinou: nezralé, high grade, vysoce proliferativní, Triple negativní (ER-, PR-, HER2-) u 65-80% ca (jen u 10% ca bez BRCA), s expresí bazálních markerů jako je bazální keratin (známka horší prognosy), P-cadherin, epidermální growth factor receptor, často prokázána p53 mutace. •Medulární ca prsu -10% BRCA1+, -1-2% ostatních ca prsu •BRCA2 karcinomy jen sporadicky nezralé, spíše ER+, PR+ •BRCA1 a BRCA2 karcinomy, málokdy exprese HER2 •Studie ukazují, že že dědičné karcinomy s negativitou BRCA1/2 jsou heterogenní, fenotypově podobné BRCA2 tumorům •Asociace lobulárního karcinomu prsu s CDH1 germinální mutací •Patologické a molekulární vlastnosti dědičných ca prsu mohou napomoci specifické léčbě a ovlivňují proces mutačního screeningu

11 Kriteria výběru a management v rodinách s vysokým rizikem ca prsu a/nebo ovaria •Mutační screening genů BRCA1/2 má význam, pokud pravděpodobnost záchytu mutace je větší než 20%. •Různé metody výpočtu této pravděpodobnosti (Manchester skorovací systém, počítačové programy jako jsou BRCAPRO, Tyrer-Cusick, BRODICEA •Různé metody pro výpočet rizika ca prsu v rodinách s ca prsu, manuální Clausovy tabulky, různé počítačové programy (viz. výše) •Další –individuální kriteria –medulární ca prsu, tripple negativita ca prsu

12 Indikace k vyšetření BRCA genů -familiární formy -alespoň 3 přímí příbuzní (včetně probanda) s diagnosou karcinomu prsu a/ nebo ovaria (bilaterální karcinom je brán jako dva nádory), bez ohledu na věk -2 příbuzní (včetně probanda) prvního stupně (nebo druhého stupně paternálně) s karcinomem prsu a/ nebo ovaria, z nichž alespoň jeden byl dg. pod 50 let věku

13 Indikace k vyšetření BRCA genů -sporadické formy -pacientka s bilaterálnim ca prsu nebo ovaria s první diagnozou pod 50 let věku nebo pacientka s ca prsu a ovaria v jakémkoliv věku -sporadický výskyt unilaterálního karcinomu prsu nebo ovaria ve věku pod 35 let -muž s karcinomem prsu -medulární a atypický medulární karcinom prsu (dle laboratoře, vhodné do 50 let) -karcinom prsu s negativitou estrogenových a progesteronových receptorů a HER2 –tzv. tripple negativní (dle labor. vhodné do 50 let)

14 Indikace k vyšetření BRCA genů -Testováni je indikováno genetikem po genetickém poradenství a podepsání informovaného souhlasu. -Prediktivní vyšetření je indikováno po dosažení plnoletosti. -Prenatálni diagnostika není indikována. -Preimplantační diagnostika není prozatím rutinně prováděna -je však možná CAVE! Hormonální stimulace při IVF

15 HBOC T.J. +44 ca prsu a ovarií BRCA1+ *1984 BRCA1+ +43 ca ovaria +65 ca žaludku +27 ca plic +69 ca prostaty

16 HBOC J.P. +69 let ca plic *1953, ca prsu v 53 letech BRCA1+ *1943, ca ovaria v 54 letech *1948, ca moč.měch. * 1977 BRCA1+ * 1978 BRCA1+

17 Schéma sledování zdravých žen- nosiček mutací genů BRCA1/2 Vyšetření Od věku Frekvence Samovyšetřování prsů 21 1x měsíčně Klinické vyšetření prsů 21 1x za 6 měsíců UZ prsů 21 1x za 6 měsíců Mamografie30-40 1x za rok MRI prsů 21 1x za rok UZ břicha+TVUZ 21 1x za 6 měsíců Ca mar. CA 125, CEA, CA 15.3 21 1x za 6-12 měs. Hemokult40 1x za rok Kolonoskopie45 1x za 3 roky Kožní vyšetření 21 1x za rok Zvážení preventivní adnexektomie a mastektomie

18 Schéma sledování zdravých mužů- nosičů mutací genů BRCA1/2 Vyšetření Od věku Frekvence Samovyšetření prsů 20 1x měsíčně Hemokult40 1x ročně CEA,CA 19.9, PSA, vPSA 45 1x ročně Kolonoskopie45 1x za 3-5 let Vyšetření per rektum 45 1x ročně UZ břicha 45 1x ročně Kožní vyšetření 21 1x ročně

19 Li-Fraumeni syndrom •Hereditární predispozice k onemocnění širokým spektrem nádorů •Gen odpovědný za LFS –tumor- supresorový gen TP53

20 Li-Fraumeni syndrom •Nádory typické pro LFS: -sarkomy (měkkých tkání, kostí) -sarkomy (měkkých tkání, kostí) -nádory prsu (časný nástup) -nádory prsu (časný nástup) -nádory mozku -nádory mozku -leukémie -leukémie U dětí: -adrenokortikální nádory -adrenokortikální nádory -rhabdomyosarkomy -rhabdomyosarkomy -nádory chorioidálního plexu -nádory chorioidálního plexu

21 Li-Fraumeni –indikační kriteria pro testování TP53 LFS-sy Li-Fraumeni (nález mutace 70%) •proband: sarkom (pod 45 let) •příb. 1. st: nádor (pod 45 let) •příb. 1. nebo 2.st nádor (pod 45 let) nebo sarkom kdykoliv LFL-sy Li-Fraumeni-like (nález mutace 20-25%) •proband: dětský nádor,sarkom,n.mozku,ADC tu (pod 45 let) •příb. 1. nebo 2.st: sarkom,n.prsu,n.mozku,ADC tu, leukemie kdykoliv •příb. 1. nebo 2.st: nádor (pod 60 let)

22 Rodokmen LFS č.1 4 2 3 +4 roky adrenokortikální ca, TP53+ +6 měs., ca choriod. plexu, TP53+ Ca prsu ve 26 letech, TP53+ 2x CRC 40-50 let +ca? 14 let +41 let ca jícnu +39 let, ca plic +60 let, ca?

23 Rodokmen LFS č.2 Ve 2.5 letech ca nadledvin, TP53+ *1972, zdráv, TP53+ +69 let meningeom +30 let, ca prsu +40 let, ca ovaria +28 let, ca prsu

24 Dispenzarizace osob s prokázanou mutací genu TP53 •Celkové vyšetření, KO, TK, vyš. moče •Fyzikální vyšetření, UZ břicha •Kompletní neurologické vyšetření •Vyšetření stolice na OK •U žen sledování prsou a gynekologické vyšetření jako u BRCA+ •U mužů vyšetření varlat Prediktivní vyšetření lze již v dětském věku, prenatální vyšetření či preimplantační dg. jsou možné

25 Peutz-Jeghers syndrom •Vzácný AD dědičný syndrom hereditární nádorové predispozice •Incidence: 1 ze 120 000 •Etiologie: mutace genu STK11

26 Peutz-Jeghers syndrom -klinický obraz mukokutánní pigmentace -periorálně, bukální sliznice, -periorálně, bukální sliznice, -tmavě hnědé nebo modré -tmavě hnědé nebo modré hamartomatozní polypy GIT vysoké riziko malignity: -kumulativní riziko ca do 70 let 81% -kumulativní riziko ca do 70 let 81% -kumulativní riziko ca GIT 66% -kumulativní riziko ca GIT 66% -riziko ca prsu u žen do 60 let 32% -riziko ca prsu u žen do 60 let 32% -gonadální tumory -gonadální tumory -ženy ca ovarií a vejcovodů, děložní hrdlo -muži ca varlat ze Sertoliho buněk

27 Peutz-Jeghers syndrom -doporučení pro pacienty Ženy: •od puberty samovyšetřování prsou 1x měsíčně, od 20 let pravidelné vyšetřování prsou klinikem, UZ 1x ročně, od 35 let mamografie 1x za 2 roky •od dospělosti pravidelné gynekologické vyšetření 1x za 6- 12 měsíců, od 20 let včetně UZ malé pánve a cervikální cytologie 1x ročně •zvážit po ukončení reprodukce i preventivní hysterektomii a adnexektomii Muži: •Od 10 let 1x ročně vyšetření varlat Obě pohlaví –sledování GIT

28 Cowden syndrom •Klinický obraz: hamartomatozní polypy v dutině ústní, GIT verukozní kožní léze na obličeji a končetinách fibroadenomy prsu makrocefalie vysoké riziko ca Etiologie: mutace v PTEN genu

29 Cowden syndrom Riziko ca: prsu 25-50%, prům. okolo 40 let, multifokální a bilaterální ca riziko ca prsu u mužů štítné žlázy 10% endometria 5-10%

30 Hereditární difusní ca žaludku (HDGC) AD dědičná nádorová predispozice k difusnímu karcinomu žaludku Etiologie: mutace CDH1 genu riziko ca žaludku muži 67% -ženy 83%, vyšší riziko CRC -ženy 83%, vyšší riziko CRC lobulární ca prsu u žen –riziko 39%

31 Schéma a význam klinicko- genetického vyšetření Primární záchyt specialistou Klinicko-genetické vyšetření hereditární forma familiární výskyt rizika pro příbuzné, (doporučení preventivního sledování) molekulárně-genetické vyšetření germinální mutace prokázána neprokázána prediktivní testování osob v riziku preventivní sledování

32 HBOC -2004 +40 let ca ovarií 40 let gyn.ca, +42 let ca prsu +36 let ca prsu 43 let ca ovaria BRCA1+ 59 let ca ovaria +63 let

33 HBOC -2010 +40 let ca ovarií 40 let gyn.ca, +42 let ca prsu +36 let ca prsu 43 let ca ovaria BRCA1+ 59 let ca ovaria +63 let BRCA1+BRCA1- BRCA1+ 27 let ca prsu BRCA1+ 43 let ca prsu

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dědičné nádory prsu BRCA a non-BRCA Puchmajerová Alena Ústav biologie a lékařské genetiky LF2 UK a FN v Motole Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google