Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v onkologii ASCO 2009 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN a 1.LF UK Katedra klinické onkologie IPVZ Ústav radiační onkologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v onkologii ASCO 2009 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN a 1.LF UK Katedra klinické onkologie IPVZ Ústav radiační onkologie."— Transkript prezentace:

1 Novinky v onkologii ASCO 2009 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN a 1.LF UK Katedra klinické onkologie IPVZ Ústav radiační onkologie FNB a 1.LF.UK

2 2009 Konference americké společnosti klinické onkologie (ASCO) Orlando - 29.5 - 2.6. 2009 účast 30.000 onkologů ze 100 států účast 30.000 onkologů ze 100 států na naší planetě je diagnostikováno ročně 10 milionů nových onemocnění a 6 milionů na tuto nemoc zemře na naší planetě je diagnostikováno ročně 10 milionů nových onemocnění a 6 milionů na tuto nemoc zemře každých 8 minut přibude nový onkologický pacient každých 8 minut přibude nový onkologický pacient každý den tak této nemoci podlehne 80 lidí každý den tak této nemoci podlehne 80 lidí v roce 2030 lze očekávat trojnásobné zvýšení výskytu nádorových onemocnění na celém světě v roce 2030 lze očekávat trojnásobné zvýšení výskytu nádorových onemocnění na celém světě v budoucnost lze očekávat nedostatek onkologů v budoucnost lze očekávat nedostatek onkologů

3 Jednoznačně určen směr dalšího vývoje experimentální a klinické onkologie koncept personalizované (adresné) péče („Personalization of Cancer Care“) o každého nemocné se zhoubným nádorem koncept personalizované (adresné) péče („Personalization of Cancer Care“) o každého nemocné se zhoubným nádorem

4 Nový rozměr onkologické péče Individualizace léčby pro každého nemocného a pro každý nádor („léčba na míru“) na základě molekulární (genové) charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta Individualizace léčby pro každého nemocného a pro každý nádor („léčba na míru“) na základě molekulární (genové) charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta Personalizovaná (adresná) péče neznamená v minulosti proklamovaný výběr správné léčby, pro správného nemocného ve správnou dobu („ the right drug, for the right person, at the right time“), ale respektování osobnostní jedinečnosti každého nemocného ze všech pohledů. Personalizovaná (adresná) péče neznamená v minulosti proklamovaný výběr správné léčby, pro správného nemocného ve správnou dobu („ the right drug, for the right person, at the right time“), ale respektování osobnostní jedinečnosti každého nemocného ze všech pohledů.

5 personalizovaná (ve vztahu k jednotlivci jedinečná) péče v celém průběhu nádorového onemocnění –individualizovaný přístup v každém stadiu nádorové choroby –paliativní péče (cílem je zlepšení kvality života nevyléčitelných nemocných) má stejnou důležitost jako léčba kurativní (cílem je nemocného vyléčit) –předpokladem funkčního onkologického centra je plná integrace paliativní péče

6 Přístup k léčbě onkologicky nemocného - dříve

7 Přístup k léčbě onkologicky nemocného - nyní Molekulární profil nádoru

8 Klasická anatomie 16. století Molekulární anatomie 21. století

9 Dříve: Nemocní se stejnou diagnózou stejnou léčbou

10 Nyní: Nemocní se stejnou diagnózou z molekulárním pohledu

11 STANDARDNÍ LÉČBA predikovatelná účinnost & nízká toxicita JINÁ LÉČBA neúčinná standardní léčba nebo vysoká toxicita stejnou léčbou

12 Personalizovaná (ve vztahu k jednotlivci jedinečná) péče Individualizace léčby by měla vést v budoucnosti k drastické redukci nákladů na léčbu Individualizace léčby by měla vést v budoucnosti k drastické redukci nákladů na léčbu Výběr a zahájení léčby bez určení molekulárních biomarkerů nebude v budoucnosti možná Výběr a zahájení léčby bez určení molekulárních biomarkerů nebude v budoucnosti možná Budoucnost onkologické léčby je v ukončení necíleného podávání cílené léčby Budoucnost onkologické léčby je v ukončení necíleného podávání cílené léčby Pouze v zařízeních se zajištěnou molekulární diagnostikou bude možné správně vybrat léčbu Pouze v zařízeních se zajištěnou molekulární diagnostikou bude možné správně vybrat léčbu

13 ASCO novinky s očekávaným uplatněním v klinické praxi

14 Karcinom prsu PARP inhibitory – nová naděje pro nemocné s agresivní formou karcinomu prsu („triple negativní) Klinická studie s PARP inhibitorem BSI-201 (zamezuje opravě poškozené nádorové DNA) Klinická studie s PARP inhibitorem BSI-201 (zamezuje opravě poškozené nádorové DNA) prodloužení doby přežití nemocných s pokročilou chorobou ve srovnání s konvenční chemoterapií o téměř 4 měsíce (5,7měs vs 9,2 měsíce) prodloužení doby přežití nemocných s pokročilou chorobou ve srovnání s konvenční chemoterapií o téměř 4 měsíce (5,7měs vs 9,2 měsíce)

15 Výběr hormonální léčby na základě enzymové výbavy nemocné (cytochrom CYP2D6 ) Schopnost těla využívat tamoxifen v aktivní formě je vázána na enzym CYP2D6 Schopnost těla využívat tamoxifen v aktivní formě je vázána na enzym CYP2D6 Ženy, které postrádají dobře fungující aktivitu enzymu nejsou schopny metabolizovat tamoxifen na jeho aktivní formu, takže nezískají plný léčebný účinek léku. Ženy, které postrádají dobře fungující aktivitu enzymu nejsou schopny metabolizovat tamoxifen na jeho aktivní formu, takže nezískají plný léčebný účinek léku. Testem AmpliChip CYP450 se stanoví genotyp CYP2D6 pacientek a lze vybrat nemocné s plnou účinností léčby Testem AmpliChip CYP450 se stanoví genotyp CYP2D6 pacientek a lze vybrat nemocné s plnou účinností léčby Unikátní projekt 1.LF UK Unikátní projekt 1.LF UK

16 Karcinom tlustého střeva a konečníku

17 Předpověď účinnosti zajišťovací léčby u časných stadií onemocnění (st.II) 7 vybraných genů může předpovědět agresivitu onemocnění 7 vybraných genů může předpovědět agresivitu onemocnění

18 Výsledky zajišťovací léčby u časných stadií onemocnění nezlepší přidání cílené léčby zabraňující novotvorbě cév v nádoru Výsledky zajišťovací léčby u časných stadií onemocnění nezlepší přidání cílené léčby zabraňující novotvorbě cév v nádoru Klinická randomizovaná studie fáze III neprokázala zvýšení účinnosti zajišťovací léčby přidáním cíleného léku inhibujícího novotvorbu nádorových cév (bevacizumab), který je účinný u metastazujícího onemocnění Klinická randomizovaná studie fáze III neprokázala zvýšení účinnosti zajišťovací léčby přidáním cíleného léku inhibujícího novotvorbu nádorových cév (bevacizumab), který je účinný u metastazujícího onemocnění

19 Karcinomy žaludku – cílená léčba trastuzumabem zvyšuje účinnost chemoterapie Prodloužení přežití nemocných s pokročilým karcinomem žaludku po přidání antiHER cílené léčby trastuzumabem (účinná u karcinomu prsu !) z 11 měsíců na 13,5 Prodloužení přežití nemocných s pokročilým karcinomem žaludku po přidání antiHER cílené léčby trastuzumabem (účinná u karcinomu prsu !) z 11 měsíců na 13,5 Cílená léčba je funkční při známé terčové struktuře nezávisle na diagnóze Cílená léčba je funkční při známé terčové struktuře nezávisle na diagnóze Léčba účinná pouze u některých nádorů žaludku (35%) Léčba účinná pouze u některých nádorů žaludku (35%)

20 Maligní melanom – průlom v cílené léčbě ? Rozpoznání nových molekulární struktur (bRAF mutace) vede k vývoji nových unikátních cílených léků, které jak ukazují výsledky časné fáze klinických zkoušek, mají velmi slibný potenciál (PLX 4032), Rozpoznání nových molekulární struktur (bRAF mutace) vede k vývoji nových unikátních cílených léků, které jak ukazují výsledky časné fáze klinických zkoušek, mají velmi slibný potenciál (PLX 4032),

21 Karcinomy plic Není známa screeningová metoda Není známa screeningová metoda Slibné výsledky udržovací léčby Slibné výsledky udržovací léčby Klinická aplikace cílená léčby selektivními inhibitory tyrosinkinázy (erlotinib, gefitinib) se v budoucnu neobejde bez stanovení mutací příslušných genů, které podmiňují její účinnost Klinická aplikace cílená léčby selektivními inhibitory tyrosinkinázy (erlotinib, gefitinib) se v budoucnu neobejde bez stanovení mutací příslušných genů, které podmiňují její účinnost

22 Požadavky na nové léky Zvýšená účinnost Zvýšená účinnost Selektivní účinnost u molekulárně definovaného onemocnění Selektivní účinnost u molekulárně definovaného onemocnění Snížený výskyt nežádoucích účinků Snížený výskyt nežádoucích účinků Nižší cena Nižší cena

23


Stáhnout ppt "Novinky v onkologii ASCO 2009 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN a 1.LF UK Katedra klinické onkologie IPVZ Ústav radiační onkologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google