Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senec, SK červen 2007 USCAP 2007 San Diego, CA. Co je nového v patologii prsu u.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senec, SK červen 2007 USCAP 2007 San Diego, CA. Co je nového v patologii prsu u."— Transkript prezentace:

1 Senec, SK červen 2007 USCAP 2007 San Diego, CA

2 Co je nového v patologii prsu u

3 Karcinom prsu - fenotyp a biologie  heterogenní skupina nádorů s odlišnou biologií, prognózou a léčebnými možnostmi  nejdůležitější prognostické / prediktivní faktory  stage (axilární LN)  resekční linie při konzervativním výkonu  velikost / grade tumoru  histologický typ  biologické parametry - ER/PR, Her2/neu, EGFR ?

4 Karcinom prsu - fenotyp a biologie cDNA microarray (imunohistochemie) rozčlenily podle profilů genové exprese 5 základních fenotypů karcinomu prsu s odlišnou biologií, prognózou a citlivostí k terapii  luminální (A, B) - ER +  „normal breast-like“  Her2/neu +  „basal-like“  „null-type“ tripple negative ( 3N )

5 Basal-like karcinom prsu - klinika  5 - 10% všech karcinomů (duktální typ)  agresívní a prognosticky nepříznivé  mnohem častější u hereditárních karcinomů  časné vzdálené metastázy - mozek, plíce  většinou rezistentní na běžné léčebné režimy

6 Basal-like karcinom prsu - histologie  high-grade duktální karcinomy (NOS) - 90%  metaplastické/skvamózní a medulární karcinomy  ER, PR, Her2/neu - negativní ( „3N“ tumory )  exprese HMW CK ( 5/6, 14 ), p53, EGFR, vim, c-kit  in situ složka „komedo typu“ má obdobný fenotyp !  nekróza, lymfoidní/hyalinní/myxoidní stroma, bazaloidní/eozinofilní/světlé bb., ohraničené léze

7 Karcinom prsu - geno/fenotyp luminal A Her 2/neu + tripple negative basal- like luminal B ER + familiární BRCA1 většina sporadických ! high grade IDC (NOS) (atypické) medularní metaplastické

8 Karcinom prsu - exprese CK a VIM Her 2/neu + tripple negative basal-like ER + LMW CK Vim HMW CK ?

9 Rakha EA et al.: Breast carcinoma with basal differentiation: proposal for pathology definition based on basal cytokeratin expression ( Histopathology 2007 )  BF určuje HMW CK (není omezen pouze na 3N tumory či expresi vim, p63, EGFR, myoepiteliálních markerů,..)  prognostická nepříznivost ER- u lézí s BF se stírá při zohlednění gradu - existence ER+ karcinomů s BF !  BF u ER+ tumorů (LN –) zkracuje DFS a OS bez ohledu na profil genové exprese ? : _____________________________________________

10 Epidermal growth factor receptor (EGFR)  transmembránový receptor s tyrosin kinázovou aktivitou; kódující gen - 7p (28 exonů)  aktivuje kaskádu nitrobuněčných signálních mechanizmů regulujících - růst, diferenciaci, motilitu, migraci, apoptózu, angiogenezu,..  genetická porucha EGFR se uplatňuje v onkogeneze některých tumorů - plíce, GIT, hlava/krk, glioblastom, mléčná žláza

11 Epidermal growth factor receptor (EGFR)  typ alterace EGFR  amplifikace (orgánově specifický )  bodové aktivující mutace  delece  prognostický a biologický význam - obecně agresívní nádory s rychlou generalizací ( kratší DFS a OS )  predikce odpovědi na „target“ terapii  protilátky - cetuximab (Erbitux)  malé molekuly - gefitinib (Iressa) ; erlotinib (Tarceva)

12 EGFR - aktuální diagnostická a klinická praxe  NSCC plic (aktivační bodové mutace EGFR - exon 18 a 21 )  agresivní tumory v pokročilém stadiu  efektivní terapie s inhibitory TK - gefitinib  glioblastom, karcinom kolon (overexprese/amplifikace EGFR)  efektivní terapie s EGFR protilátkou - cetuximab  odpověď na cetuximab v colon i bez exprese EGFR ?!  mléčná žláza  dosud jen klinické a experimentální studie  rozporuplné výsledky

13 EGFR - současné poznatky u karcinomu prsu  exprese EGFR u 15 - 45% basal-like karcinomů (nejčastěji u skvamózního a metaplastického ca)  exprese EGFR nekoreluje s typem genetické poruchy (mutace exonu 20 ; amplifikace není častá ( x Her2/neu)  mutace EGFR častěji u hereditárního ca (BRCA1)  mutace EGFR časté ve stromatu karcinomu  modifikace stromo-epiteliální interakce  důvod rozdílné citlivosti k inhibitorům TK ?

14 …často se jedná o dobře ohraničené léze, někdy s pseudokapsulou

15 Medulární karcinom jako varianta „basal-like“ fenotypu Reaktivní lymfoidní příměs je v „basal-like“ nádorech častá - zde napodobuje lymfoepiteliální karcinom

16 Solidní hnízda basaloidních bb. v dezmoplastickém stromatu Rozsáhlé mapovité nekrózy jsou pro „basal-like“ karcinom typické

17 Raritní projev paradoxní „sekreční“ aktivity Světlobuněčná přeměna nádorových bb. není vzácností

18 Častá je i exprese vimentinu Basal-like karcinomy jsou vesměs high-grade tumory s vysokou mitotickou aktivitou

19 High-grade in situ komponenta doprovázející invazívní karcinom Exprese HMW CK14 svědčící pro „basal-like“ fenotyp

20 Skvamózní diferenciace (metaplázie) v karcinomu je archetypem exprese EGFR Abortivní skvamózní diferenciace s obrovskými vícejadernými bb.

21 Metaplastický karcinom je prototypem „tripple negativního“ tumoru s myoepiteliálně/bazálním fenotypem a častou expresí EGFR

22 Exprese vykomolekulárních cytokeratinů (CK14, CK5/6) je pro basal-like karcinomy určující

23 Exprese (mutace) p53 je v „basal-like“ karcinomech častá Vysoká proliferační aktivita nádorových bb. je běžná (MIB1)

24 Rozdílná intenzita membránové exprese EGFR Míra exprese EGFR nekoreluje s typem genové alterace (amplifikace, mutace, delece,..)

25 Gefitinib Erlotinib mutace, delece,..) (amplifikace) (mutace, delece,..) (amplifikace) Cetuximab EGFR ligand TK proliferace apoptóza diferenciace.. exon 18-21 nucleus (protilátka) (malé molekuly)

26 Protilátky  kompetice o ligand s destrukcí receptoru   specifita  ireverzibilní efekt  nízká toxicita Inhibitory TK  reverzibilní, nespecifický blok TK domény (  jiné TK ! )  nemění koncentraci a dostupnost receptoru   toxicita (GIT, kůže) Farmakogenetika EGFR „target“ terapie (different target - different effect) overexprese EGFR postrádá prediktivní validitu overexprese EGFR postrádá prediktivní validitu overexprese EGFR nekoreluje s genovou alterací overexprese EGFR nekoreluje s genovou alterací

27 Take home message  basal-like karcinomy jsou agresívní tumory s rychlou progresí a život ohrožujícím metastázováním, - existuje DCIS prekurzor  prvotní skríning - tripple negativní high-grade léze s medullary-like morfologií  častý morfotyp BRCA1 hereditárního karcinomu  stále biologicky značně heterogenní skupina nádorů exprese/alterace EGFR - potenciální „target“ terapie

28


Stáhnout ppt "Senec, SK červen 2007 USCAP 2007 San Diego, CA. Co je nového v patologii prsu u."

Podobné prezentace


Reklamy Google