Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POPULAČNÍ GENETIKA 2 Genetické parametry kvalitativních znaků v populacích Prof. Ing. Václav Řehout, CSc. (bakalářské a magisterské studijní obory ZF,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POPULAČNÍ GENETIKA 2 Genetické parametry kvalitativních znaků v populacích Prof. Ing. Václav Řehout, CSc. (bakalářské a magisterské studijní obory ZF,"— Transkript prezentace:

1 POPULAČNÍ GENETIKA 2 Genetické parametry kvalitativních znaků v populacích Prof. Ing. Václav Řehout, CSc. (bakalářské a magisterské studijní obory ZF, PF a ZSF JU)

2 Genetika populací Kvalitativních znaků Kvalitativních znaků Kvantitativních znaků Kvantitativních znaků – rozdílný charakter znaků – rozdílné metody jejich genetické analýzy – rozdílné genetické parametry charakterizující obě skupiny znaků

3 Základy genetické analýzy kvalitativních znaků v populacích Cíl: stanovení genetických parametrů populací Jsou to zejména: Genové četnosti Genové četnosti Genotypové četnosti Genotypové četnosti Kvantifikace efektů selekce, migrace a mutací a genetického tlaku Kvantifikace efektů selekce, migrace a mutací a genetického tlaku

4 Základy genetické analýzy kvalitativních znaků v populacích Jsou to zejména: Stanovení heterozygotnosti/homozygotnosti aj. Stanovení heterozygotnosti/homozygotnosti aj. Stanovení genetických distancí mezi populacemi Stanovení genetických distancí mezi populacemi Stanovení genetické diverzity Stanovení genetické diverzity Konstrukce dendrogramů Konstrukce dendrogramů a další specifické parametry a další specifické parametry

5 Výpočty genetických parametrů kvalitativních znaků a) absolutní frekvence genotypů b) relativní frekvence genotypů skutečné c) absolutní frekvence genů d) relativní frekvence genů e) relativní frekvence genotypů teoretické

6 Model jednoho alelického páru a) absolutní frekvence genotypů AAAaaa DHR AAAaaa DHR D + H + R = N Stanovení absolutní frekvence genotypů = genotypizace - dle fenotypu - dle DNA diagnostiky

7 Příklad: Populace N = 10 genotypizací roztříděna na: D = 4 (počet homozygotů dom.) H = 5 (počet heterozygotů) R = 1 (počet homozygotů reces.)

8 Model jednoho alelického páru b) relativní frekvence genotypů skutečné d + h + r = 1 d = D N h = H N r = R N

9 Příklad: přepočtu absolutních frekvencí genotypů na relativní N = 10, D = 4, H = 5, R = 1 410 d = = 0,4 510 h = = 0,5 110 r = = 0,1 0,4 + 0,5 + 0,1 = 1 (100%)

10 Model jednoho alelického páru c) absolutní frekvence genů P + Q = 2N Aa P = 2D + H Q = 2R + H

11 Příklad: stanovení počtu genů daného znaku v populaci D = 4, H = 5, R = 1 P = 2 ∙ 4 + 5 = 13 Q = 2 ∙ 1 + 5 = 7 P + Q = 20 = 2N N = 10 velikost populace 2N = 20 počet genů (alel) P = počet dominantních genů Q = počet recesivních genů

12 p = p 2 q = q 2 Model jednoho alelického páru d) relativní frekvence genů p + q = 1 p =p =p =p = P 2N q =q =q =q =Q 2N2N2N2N 1. 2. 3. p = d + ½h q = r + ½h

13 Příklad: výpočtu relativních frekvencích genů skutečných 1.) p = = 0,65 q = = 0,35 2.) p = 0,4 + 0,25 = 0,65 q = 0,1 + 0,25 = 0,35 3.)p = √ 0,65 2 = 0,65 q = √ 0,35 2 = 0,35 0,65 + 0,35 = 1 720 1320

14 Kontinuita mezi generacemi P F1 F2... p 2 = 0,25 2pq=0,5 q 2 = 0,25 p 2 = 0,25 2pq=0,5 q 2 = 0,25 p = 0,5 q = 0,5 p = 0,5 p 2 = 0,25 pq = 0,25 q = 0,5 qp = 0,25 q 2 = 0,25 Σ = 1 Σ = 1 ♂ ♀ P F1 F1 F1 F1

15 Model jednoho alelického páru e)relativní frekvence genotypů teoretické p2p2p2p22pq q2q2q2q2 AAAaaa

16 Vícealelické lokusy a) absolutní f. genů: Model tříalelického lokusu (gen A,B,C) 6 genotypů AA BB CC AB AC BC P = 2AA + AB + AC(A) Q = 2BB + AB +BC(B) R = 2CC + AC + BC(C)

17 Vícealelické lokusy b) relativní f. genů: Model tříalelického lokusu (gen A,B,C) 6 genotypů AA BB CC AB AC BC p =p =p =p = P 2N2N2N2N q =q =q =q =Q 2N2N2N2N r =r =r =r =R 2N2N2N2N

18 Vícealelické lokusy c) relativní f. genotypů: Model tříalelického lokusu (gen A,B,C) 6 genotypů AA BB CC AB AC BC p 2 + q 2 + r 2 + 2pq + 2pr + 2qr AA BB CC AB AC BC AA BB CC AB AC BC (p + q + r) 2 (p + q + r) 2 = 1

19 Genetická struktura různých populací člověka v rámci jednoho genu (MN krevní skupiny)

20 Krevně skupinové systémy v populacích - AB0 SYSTÉM - AB0 SYSTÉM Evropská populace Příklady jiných populací A40 %60 % Eskymáci B11 % AB5 %40 % Korejci 044 %

21 Krevně skupinové systémy v populacích - Rh systém - Rh systém Evropská populace Africká populace Asijská populace Rh + 85%99%99,9% Rh - 15%1%0,1%

22 Příklad proto q Zadání: V dané populaci je frekvence vlohy pro černou barvu ovcí 0,1 recesivní dědičnost tedy q = 0,1 Analyzujte danou populaci.

23 PříkladŘešení: q=0,1 → p = 0,9 q + p = 1 q 2 = 0,01 2pq = 0,1. 0,9. 2 = 0,18 P 2 = 0,81 q2 + 2pq + p2 = 1 0,01 + 0,18 +0,81 = 1 Výpočty: Výsledek: Složení populace 1%18%81% černých bílých heterozygottů přenašečů bílých homozygotů


Stáhnout ppt "POPULAČNÍ GENETIKA 2 Genetické parametry kvalitativních znaků v populacích Prof. Ing. Václav Řehout, CSc. (bakalářské a magisterské studijní obory ZF,"

Podobné prezentace


Reklamy Google