Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní podklad programů pro tlumení výskytu salmonel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní podklad programů pro tlumení výskytu salmonel"— Transkript prezentace:

1 Legislativní podklad programů pro tlumení výskytu salmonel
Petr Šatrán SVS ČR, Praha

2 ve stanovisku o zoonózách přijatém dne 12
ve stanovisku o zoonózách přijatém dne 12. dubna 2000 považuje Vědecký výbor pro veterinární opatření týkající se veřejného zdraví opatření pro tlumení zoonotických infekcí z potravin v té době platná za nedostačující. Dále se domnívá, že epidemiologické údaje, které členské státy shromažďují, jsou neúplné a ne zcela srovnatelné. V důsledku toho Výbor doporučil zlepšit postupy sledování a uvedl možnosti řízení rizik. Mezi prioritami pro veřejné zdraví Výboru figurují zejména bakterie Salmonella spp., Campylobacter spp., verotoxigenická Escherichia coli (VTEC), Listeria monocytogenes, Cryptosporidium spp., Echinococcus granulosus/multilocularis a Trichinella spiralis;

3 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/99/ES o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS Účelem této směrnice je zajistit, aby byly zoonózy, jejich původci a s nimi spojená antimikrobiální odolnost řádně sledovány a aby ohniska zoonóz vyvolaných přítomností jejich původců v potravinách byla podrobena řádnému epidemiologickému šetření, které by umožnilo sběr informací nutných pro zhodnocení relevantních trendů a zdrojů na úrovni Společenství. Tato směrnice upravuje: a) sledování zoonóz a jejich původců; b) sledování s tím související antimikrobiální odolnosti; c) epidemiologické šetření ohnisek choroby v souvislosti s výskytem jejich původců v potravinách, a d) výměnu informací týkajících se zoonóz a jejich původců.

4

5 Koordinované programy sledování podle článku 5
Při stanovení koordinovaného programu sledování musí být definovány alespoň tyto charakteristiky: – jeho účel a jeho trvání – jeho zeměpisná plocha nebo region – zoonózy a/nebo dotyční původci zoonóz – typ vzorků a další požadované údaje – minimální programy odebírání vzorků – typ metody laboratorního testování – úkoly příslušných orgánů – prostředky, jež mají být přiděleny – předpokládané náklady a způsob jejich financování, a – způsob a časový plán oznamování výsledků Pokud se stanoví koordinovaný program sledování, učiní se zvláštní odkaz na zoonózy a jejich původce v populacích zvířat uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2160/2003.

6 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2160/2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci a) přijetí cílů zaměřených na snížení výskytu určitých zoonóz v populacích zvířat: i) na úrovni primární produkce; a ii) v případě potřeby u dotyčné zoonózy nebo původce zoonózy, na jiných stupních potravního řetězce, zahrnujícího též potraviny a krmivo schválení zvláštních programů pro tlumení vypracovaných členskými státy a hospodářskými subjekty v potravinářském a krmivářském průmyslu přijetí zvláštních pravidel týkajících se některých tlumících metod používaných pro snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz d) přijetí pravidel týkajících se obchodu uvnitř Společenství a dovozu některých zvířat a produktů z nich pocházejících ze třetích zemí.

7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2160/2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci Toto nařízení se nepoužije na primární produkci: pro soukromé domácí užití; nebo b) kdy producent dodává malá množství primárního produktu přímo konečnému spotřebiteli nebo místním maloobchodům, které přímo dodávají primární produkty konečnému spotřebiteli.

8 Cíle Společenství směřující ke snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz
Cíle uvedené obsahují přinejmenším: 1. číselné vyjádření: i) maximálního procenta epizootologických jednotek, které zůstávají pozitivní; a/nebo ii) minimálního procenta snížení počtu epizootologických jednotek, které zůstávají pozitivní; b) nejzazší termín, do kterého musí být cíle dosaženo; c) definici epizootologických jednotek uvedených v písmenu ; 2. definici testovacích programů nezbytných pro ověření toho, zda bylo cíle dosaženo Cíl Společenství stanovený pro reprodukční hejna ptáků Gallus gallus se týká pěti nejčastějších sérotypů salmonel u salmonelóz lidí. Cíle Společenství stanovené pro nosnice, brojlery, krocany a krůty se týkají salmonel Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium.

9 Reprodukční hejna ptáků (Gallus gallus) Nosnice Brojleři
Zoonózy a původci zoonóz, pro které se cíle Společenství směřující ke snížení jejich výskytu stanoví podle článku 4 Nařízení č. 2160/2003/ES Reprodukční hejna ptáků (Gallus gallus) S. enteritidis, S. typhimrium, S. wrichov, S. hadar, S. infantis Nosnice S. enteritidis a S. typhimurium Brojleři S. enteritidis a S. typhimurium Krocani a krůty S. enteritidis a S. typhimurium Stáda jatečných prasat Stáda plemených prasat S. enteritidis a S. typhimurium

10 Postup při stanovení jednotlivých cílů SCIENTIFIC – INDEPENDENT - TRANSPARENT
EK – žádost EFSA o technickou specifikaci provedení studie EFSA – technická specifikace provedení studie EK – RK o provedení studie a finančním příspěvku ČS – provedení studie a předání výsledků EK EK – primární zpracování dat a předání EFSA EFSA – analýza získaných údajů ve 2 zprávách EK – na základě výsledků studie stanovení cíle (NK)

11 Základní studie v EU Salmonella u nosnic produkujících konzumní vejce
1. Říjen 2004 – 30. Září 2005 RK 2004/665/ES ( ,- €) Salmonella u brojlerů 1. Říjen 2005 – 30. Září 2006 RK 2005/636/ES ( ,- €) Salmonella u výkrmových prasat 1. Říjen 2006 – 30. Září 2007 RK 2006/668/ES ( ,- €) Salmonella u krůt 1. Říjen 2006 – 30. Září 2007 RK 2006/662/ES ( ,- €) Campylobacter v hejnech brojlerů a Campylobacter a Salmonella v jatečně opracovaných brojlerech RK 1. Leden 2008 – 31. Prosinec 2008 RK 2007/516/ES ( ,- €) Salmonella + MRSA v reprodukčních chovech prasat 1. Leden 2008 – 31. Prosinec 2008 RK 2008/55/ES ( ,- €) Celkem schváleno na studie ,- €

12 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1177/2006 ze dne 1
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže Vakcinace Inaktivované x živé atenuované vakcíny (markrové) Programy očkování proti Salmonella enteritidis pro snížení šíření a kontaminace vajec se použijí alespoň během odchovu u všech nosnic nejpozději od 1. ledna 2008 v členských státech, pokud neprokázaly prevalenci nižší než 10 % na základě výsledků základní studie Použití ATB nesmí se použít k tlumení výskytu salmonel

13 Nařízení Komise (ES) č. 1003/2005, kterým se provádí nařízení (ES) č
Nařízení Komise (ES) č. 1003/2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství, zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 V reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus snížit maximální procento reprodukčních hejn dospělé drůbeže tvořených nejméně 250 ptáky, která zůstávají pozitivní, na 1 % nebo méně do 31. prosince 2009

14 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2006, 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství, zaměřený na snížení prevalence určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus Cíl Společenství podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 týkající se snížení prevalence Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u dospělých nosnic Gallus Gallus (dále jen „cíl Společenství“) se stanoví takto: a) Roční minimální procento snížení pozitivních hejn dospělých nosnic je ve výši nejméně: i) 10 %, pokud v předchozím roce byla prevalence nižší než 10 %, ii) 20 %, pokud v předchozím roce byla prevalence mezi 10 až 19 %, iii) 30 %, pokud v předchozím roce byla prevalence mezi 20 až 39 %, iv) 40 %, pokud v předchozím roce byla prevalence 40 % nebo více, nebo b) snížení maximálního procenta na 2 % nebo méně; v členských státech, které mají méně než 50 hejn dospělých nosnic, však nesmí zůstat pozitivní více než jedno dospělé hejno. První cíl by měl být dosažen v roce 2008

15 Salmonella Enteritidis-Typhimurium: Cíl - nosnice
Strict new targets Today’s Regulation setting targets for Salmonella reduction in laying hens is part of the overall EU strategy to reduce food borne diseases and is line with a timetable for drawing up Salmonella reduction targets for different animal species, which was set out in the Zoonoses Regulation 2160/2003 (see IP/03/1306). The targets were drawn up on the basis of the recent European Food Safety Authority (EFSA) report, which found Salmonella levels in laying hens to range between 0% and 79% across the EU. Member State experts have already endorsed the reduction targets in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health. Under the Regulation, the following annual percentage reduction targets are set for Salmonella in laying hens: 10% reduction if the prevalence of Salmonella in the preceding year was below 10% 20% if the prevalence of Salmonella in the preceding year was 10-19% 30% if the prevalence of Salmonella in the preceding year was 20-39% 40% if the prevalence of Salmonella in the preceding year was over 40% The ultimate target is to achieve a reduction in Salmonella levels to 2% or less. By setting incremental percentage reductions, the aim is to ensure particularly rapid progress in those Member States with a higher incidence of Salmonella in laying hens. The Regulation also sets out requirements for sampling and testing for Salmonella in laying hens, as well as the procedures for reporting results, in order to ensure that progress on reaching the set targets can be properly monitored. The Regulation adopted today will apply from 1 August 2006, and national authorities will have 6 months from that date to submit national control programmes to the Commission for approval and for EU funding. Similar targets have already been set at EU level for breeding hens[2] and the European Commission will bring forward separate targets to reduce Salmonella in broiler hens, turkeys and certain types of pigs in the coming years. From 1 January 2008, all Member States with Salmonella prevalence above 10% will have to vaccinate their laying hens against Salmonella, in order to reduce the spread of the disease and the contamination of eggs. Data for evaluation: 2007, 2008 and 2009. Cíl: -40% Cíl: 2% Cíl: -30% Cíl: -10% Cíl: -20%

16 Nařízení Komise (ES) č. 1237/2007 ze dne 23
Nařízení Komise (ES) č. 1237/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o uvádění na trh vajec pocházejících z hejn nosnic infikovaných salmonelou Vejce z chovů s pozitivním výsledkem vyšetření na SE nebo ST (prostředí) nebudou smět být uvolněna do tržní sítě platnost od Vejce z chovu, který byl dohledán v rámci epidemiologického šetření jako zdroj infekce nesmí být uvolněna do sítě, bez ohledu na sérotyp platnost od

17 Při pozitivním nálezu SE nebo ST jsou vejce určena k tepelnému ošetření
Aby byly vyloučeny počáteční falešně pozitivní výsledky, může příslušný orgán zrušit omezení, pokud není přítomnost salmonel potvrzena tímto vyšetřením: V chovu je proveden úřední odběr vzorků: - odběrové schéma jako u základní studie 5 + 2 - odběr 300 ks ptáků na vyšetření orgánů - vyšetření vajec (směsný vzorek 40 vajec skořápka + obsah)

18 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 646/2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů Cílem Společenství podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 zaměřeným na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů (dále jen „cíl Společenství“) je snížit do 31. prosince 2011 maximální procento hejn brojlerů, která zůstávají pozitivní na Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium, na nejvýše 1%.

19 Salmonella Enteritidis – Typhimurium: brojleři
The observed flock prevalence of Salmonella spp. varied widely amongst MSs from 0% to 68.2%. The weighted prevalence of Salmonella spp. in broiler flocks within the EU was estimated to be 23.7%. The weighted flock prevalence of S. Enteritidis and/or S. Typhimurium was 11.0%. Cíl: 1%

20 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 646/2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů Odběr vzorků chovatelem a KVS V průběhu 3 týdnů před přesunem na jatka Úřední vzorky u 10% hospodářství s více jak 5000 ptáky Dva páry stíracích manžet Výsledek se zaznamenává do veterinárního osvědčení, zdravotního potvrzení na jatka (informace o potravinovém řetězci)

21


Stáhnout ppt "Legislativní podklad programů pro tlumení výskytu salmonel"

Podobné prezentace


Reklamy Google