Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika výskytu emisí SO 2 a TOC ve vzdušině při výpalu slínku v režimu využívání běžných cementářských paliv a v režimu spoluspalování druhotných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika výskytu emisí SO 2 a TOC ve vzdušině při výpalu slínku v režimu využívání běžných cementářských paliv a v režimu spoluspalování druhotných."— Transkript prezentace:

1 Problematika výskytu emisí SO 2 a TOC ve vzdušině při výpalu slínku v režimu využívání běžných cementářských paliv a v režimu spoluspalování druhotných paliv a odpadů Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.

2 Vývoj využívání alternativních paliv při výrobě cementu v ČR Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

3 Organický uhlík z paliv palivo je tvořeno převážně uhlíkatými organickými látkami primární spalovací zóna –přes 2000 o C, přebytek kyslíku –prakticky dokonalá oxidace organických látek nedokonalé spalování indikováno výrazným zvýšením CO Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

4 Síra z paliv silně alkalická povaha slinovací zóny oxidační atmosféra zoxiduje prakticky všechny sirníky na SO 2 největší adsorpční schopnost má materiál opouštějící kalcinační stupeň Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

5 Teplotní poměry v pecním systému hlavní hořák –teplota plamene 2100 o C –délka palmene až 15 m –doba zdržení 2 – 5 sekund kalcinátor –teplota nad 850 o C –doba zdržení 5,2 – 5,8 sekundy vše za přebytku vzduchu Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

6 Teplotní průběhy ve výměníku Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008 surovina

7 Organické látky ze suroviny uvolňují se od 400 o C do 600 o C protiproudně unášeny do chladnější části teplota není dostatečná pro jejich rozložení obvyklé koncentrace, vyjádřené jako TOC 10 – 100 mg.m -3, výjmečně až 500 mg.m -3 Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

8 Síra ze suroviny obvykle jako pyritická nebo jako organická síra po uvolnění teplota nedostačuje k adsorpci – nedostatek kalcinovaného podílu suroviny 30 % i více síry může přejít do emisí částečné snížení koncentrace v surovinové mlýnici Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

9 Legislativa EU Směrnice 2000/76/EC Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

10 Legislativa EU Směrnice 2000/76/EC Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

11 Legislativa ČR NV č.354/2002 Sb. Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

12 Legislativa ČR NV č.354/2002 Sb. Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

13 Využívání výjimek pro SO 2 a TOC v zemích EU údaje v BREF statistiky CEMBUREAU časté je zohledňování obsahu S v surovině využívání výjimek pro SO 2 i TOC poměrně obvyklé Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

14 Praktické ověření emisní sledování a porovnání režimů 1.spoluspalování odpadů nebo spalování alternativních paliv jako simulace spoluspalování odpadů podobných fyzikálních a chemických vlastností 2.využívání pouze základních cementářských paliv (dnes typicky mleté uhlí) Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

15 Doplňkové ověření kvality spalovacího procesu pravidelné odběry pro stanovení organických látek typu BTEX ∑ benzenu, etylbenzenu, toluenu a xylenu obvykle vznikají jako produkty spalovacích procesů jejich množství závisí na kvalitě spalování výrazné zvýšení jejich množství u jednoho z režimů může signalizovat horší spalování v rámci tohoto režimu Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

16 Organizace zkoušky co nejvíce podobná surovina v obou režimech pokud možno stejný výkon pece v obou režimech minimální délka jednoho režimu 6 hodin, optimální je 24 hodin časový prostor pro ustavení nové rovnováhy mezi režimy Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

17 Získané typické výsledky Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

18 Získané typické výsledky Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

19 Získané typické výsledky - bilance SO 2 TOC hypotetická emise mg.m -3 1000 - 35001000 - 1500 skutečná emise mg.m -3 10 - 30030 - 60 skutečná emise v % hypotetické emise 5 -100,5 - 5 % podíl BTEX v TOC-5 - 15 Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008 bez vlivu použitého paliva – rozdíly mezi režimy v rámci běžného kolísání ustáleného provozu a rozptylu měřených hodnot

20 Zjištěné závěry chod emisí SO 2 a TOC je v přímé korelaci na obsahu jmenovaných látek v surovině emise TOC bezprostředně reagují na změny v dávkování suroviny, vztah mezi emisí SO 2 a dávkovanou surovinou je poněkud volnější veškerá získaná zjištění nemají žádnou jednoznačnou vazbu na spalované palivo Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

21 Zjištěné závěry měřené emise SO 2 a TOC se pohybují pod hodnotami, danými emisním limitem pro cementářskou pec (NV č. 615/2006 Sb.) měřené emise SO 2 a TOC prakticky ve všech případech překračují emisní limity podle NV č. 354/2002 Sb. pro spoluspalování odpadů v cementářské peci Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

22 Zjištěné závěry udělení výjimek pro emise SO 2 a TOC v souladu s přílohou č. 2 NV č. 354/2002 Sb. je pro cementářské suroviny, zpracovávané v cementárnách ČR plně opodstatněné jejich výše musí být dána konkrétním složením suroviny a musí zohledňovat i budoucí těžbu na základě geologického průzkumu ložiska Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008

23 Děkuji za pozornost jungmann@vumo.cz www.vumo.cz Vápno, cement, ekologie 20. 5. 2008


Stáhnout ppt "Problematika výskytu emisí SO 2 a TOC ve vzdušině při výpalu slínku v režimu využívání běžných cementářských paliv a v režimu spoluspalování druhotných."

Podobné prezentace


Reklamy Google