Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.
Problematika výskytu emisí SO2 a TOC ve vzdušině při výpalu slínku v režimu využívání běžných cementářských paliv a v režimu spoluspalování druhotných paliv a odpadů Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.

2 Vývoj využívání alternativních paliv při výrobě cementu v ČR
Vápno, cement, ekologie

3 Organický uhlík z paliv
palivo je tvořeno převážně uhlíkatými organickými látkami primární spalovací zóna přes 2000 oC, přebytek kyslíku prakticky dokonalá oxidace organických látek nedokonalé spalování indikováno výrazným zvýšením CO Vápno, cement, ekologie

4 Síra z paliv silně alkalická povaha slinovací zóny
oxidační atmosféra zoxiduje prakticky všechny sirníky na SO2 největší adsorpční schopnost má materiál opouštějící kalcinační stupeň Vápno, cement, ekologie

5 Teplotní poměry v pecním systému
hlavní hořák teplota plamene 2100 oC délka palmene až 15 m doba zdržení 2 – 5 sekund kalcinátor teplota nad 850 oC doba zdržení 5,2 – 5,8 sekundy vše za přebytku vzduchu Vápno, cement, ekologie

6 Teplotní průběhy ve výměníku
surovina Vápno, cement, ekologie

7 Organické látky ze suroviny
uvolňují se od 400 oC do 600 oC protiproudně unášeny do chladnější části teplota není dostatečná pro jejich rozložení obvyklé koncentrace, vyjádřené jako TOC 10 – 100 mg.m-3, výjmečně až 500 mg.m-3 Vápno, cement, ekologie

8 Síra ze suroviny obvykle jako pyritická nebo jako organická síra
po uvolnění teplota nedostačuje k adsorpci – nedostatek kalcinovaného podílu suroviny 30 % i více síry může přejít do emisí částečné snížení koncentrace v surovinové mlýnici Vápno, cement, ekologie

9 Legislativa EU Směrnice 2000/76/EC
Vápno, cement, ekologie

10 Legislativa EU Směrnice 2000/76/EC
Vápno, cement, ekologie

11 Legislativa ČR NV č.354/2002 Sb. Vápno, cement, ekologie

12 Legislativa ČR NV č.354/2002 Sb. Vápno, cement, ekologie

13 Využívání výjimek pro SO2 a TOC v zemích EU
údaje v BREF statistiky CEMBUREAU časté je zohledňování obsahu S v surovině využívání výjimek pro SO2 i TOC poměrně obvyklé Vápno, cement, ekologie

14 Praktické ověření emisní sledování a porovnání režimů
spoluspalování odpadů nebo spalování alternativních paliv jako simulace spoluspalování odpadů podobných fyzikálních a chemických vlastností využívání pouze základních cementářských paliv (dnes typicky mleté uhlí) Vápno, cement, ekologie

15 Doplňkové ověření kvality spalovacího procesu
pravidelné odběry pro stanovení organických látek typu BTEX ∑ benzenu, etylbenzenu, toluenu a xylenu obvykle vznikají jako produkty spalovacích procesů jejich množství závisí na kvalitě spalování výrazné zvýšení jejich množství u jednoho z režimů může signalizovat horší spalování v rámci tohoto režimu Vápno, cement, ekologie

16 Organizace zkoušky co nejvíce podobná surovina v obou režimech
pokud možno stejný výkon pece v obou režimech minimální délka jednoho režimu 6 hodin, optimální je 24 hodin časový prostor pro ustavení nové rovnováhy mezi režimy Vápno, cement, ekologie

17 Získané typické výsledky
Vápno, cement, ekologie

18 Získané typické výsledky
Vápno, cement, ekologie

19 Získané typické výsledky - bilance
SO2 TOC hypotetická emise mg.m-3 skutečná emise skutečná emise v % hypotetické emise 5 -10 0,5 - 5 % podíl BTEX v TOC - 5 - 15 bez vlivu použitého paliva – rozdíly mezi režimy v rámci běžného kolísání ustáleného provozu a rozptylu měřených hodnot Vápno, cement, ekologie

20 Zjištěné závěry chod emisí SO2 a TOC je v přímé korelaci na obsahu jmenovaných látek v surovině emise TOC bezprostředně reagují na změny v dávkování suroviny, vztah mezi emisí SO2 a dávkovanou surovinou je poněkud volnější veškerá získaná zjištění nemají žádnou jednoznačnou vazbu na spalované palivo Vápno, cement, ekologie

21 Zjištěné závěry měřené emise SO2 a TOC se pohybují pod hodnotami, danými emisním limitem pro cementářskou pec (NV č. 615/2006 Sb.) měřené emise SO2 a TOC prakticky ve všech případech překračují emisní limity podle NV č. 354/2002 Sb pro spoluspalování odpadů v cementářské peci Vápno, cement, ekologie

22 Zjištěné závěry udělení výjimek pro emise SO2 a TOC v souladu s přílohou č NV č. 354/2002 Sb. je pro cementářské suroviny, zpracovávané v cementárnách ČR plně opodstatněné jejich výše musí být dána konkrétním složením suroviny a musí zohledňovat i budoucí těžbu na základě geologického průzkumu ložiska Vápno, cement, ekologie

23 jungmann@vumo.cz www.vumo.cz
Děkuji za pozornost Vápno, cement, ekologie


Stáhnout ppt "Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google