Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM VLIVU KVALITY A OPOTŘEBENÍ MOTOROVÝCH OLEJŮ NA MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ EMISÍ ŠKODLIVIN VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH Z HLEDISKA SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A JEJICH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM VLIVU KVALITY A OPOTŘEBENÍ MOTOROVÝCH OLEJŮ NA MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ EMISÍ ŠKODLIVIN VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH Z HLEDISKA SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A JEJICH."— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM VLIVU KVALITY A OPOTŘEBENÍ MOTOROVÝCH OLEJŮ NA MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ EMISÍ ŠKODLIVIN VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH Z HLEDISKA SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A JEJICH TECHNICKÉHO STAVU V PROVOZU 1F44G/038/150 Ústav silniční a městské dopravy a.s. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Odpovědný řešitel: Ing. Petr Říha

2 CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU Projekt je založen na dlouhodobém provozu zkušebních automobilů v reálných podmínkách a na komplexním měření emisí v předem stanovených intervalech tak, aby měření zachycovalo vliv reálné degradace motorového oleje s prodlouženým intervalem výměny na emise škodlivin ve výfukových plynech zkušebních vozidel. Globálním cílem projektu je experimentálně objasnit vztahy mezi množstvím standardních (CO, C X H Y, NO X ) a zejména standardně nesle- dovaných organických složek emisí (VOC, aldehydy, polyaromáty) v režimu zkoušky typu I dle metodiky EHK 83 a:  složením motorového oleje,  stavem opotřebení motorového oleje daného proběhem vozidla,  stavem opotřebení motoru a katalyzátoru výfukových plynů po proběhu vozidla 80 ÷ 100 tis. km v reálném silničním provozu

3 ÚKOLY ŘEŠENÉ V R. 2005 Dílčí cíl DC002: Stanovení vlivu provozu syntetického motorového oleje pro dlouhodobé výměnné intervaly („longlife“, specifikace VW 503.00/506.00/506.01) a stupně jeho opotřebení na emise výfukových plynů při proběhu cca 30 000 km na každém ze dvou zkušebních automobilů Aktivita A501: Stanovení vlivu provozu syntetického oleje na množství a složení výfukových emisí

4 POUŽITÝ POSTUP ŘEŠENÍ  předepsaný způsob provozu zkušebních vozidel (Š Fabia 1.2 HTP Combi, Š Octavia 1.8 T) včetně diagnostiky sledovaných parametrů v intervalech násobků proběhu cca 5 a 10 tis. km,  sledování parametrů testovaných motorových olejů ve zkušebním provozu, v intervalech násobků proběhu zkušebních vozidel cca 2,5 tis. km od naplnění olejů do motorů  měření standardních (SS) a nestandardních (NS) složek výfukových emisí v testu (zkouška typu I dle předpisu EHK 83.05B) při proběhu testovaných olejů cca 0, 15 a 30 tis. km, včetně kontrolních měření SS emisí v testu při proběhu cca 5, 10, 20 a 25 tis. km Dílčí etapa projektu byla řešena v souladu se zadáním, všechny práce proběhly bez problémů dle stanoveného harmonogramu

5 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY – EMISNÍ ČÁST (1) STANDARDNÍ EMISE – Š OCTAVIA 1.8 T

6 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY – EMISNÍ ČÁST (2) STANDARDNÍ EMISE – Š FABIA 1.2 HTP COMBI

7 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY – EMISNÍ ČÁST (3) NESTANDARDNÍ EMISE AROMÁTY C 6 -C 11 FORMALDEHYD POLYAROMÁTY

8 TESTOVANÉ MOTOROVÉ OLEJE: Š Octavia 1.8 T  Fuchs Titan Supersyn SL (VW 503.01) Š Fabia 1.2 HTP Combi  Fuchs Titan Supersyn SL Longlife II Plus (VW 503.00/506.00/506.01) SLEDOVANÉ PARAMETRY: •spotřeba oleje •viskozita •oxidační stabilita •nitrace oleje •kyselost a alkalita olejů (TAN a TBN) •karbonizační zbytek DOSAŽENÉ VÝSLEDKY – OLEJOVÁ ČÁST (1)

9 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY – OLEJOVÁ ČÁST (2) Sledování úbytku antioxidační kapacity Sledování nárůstu koncentrace produktů oxidačních reakcí

10 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY – ZÁVĚRY (1)  Zjištěná měrná spotřeba testovaných syntetických motorových olejů, v intervalu jejich proběhu cca 30 tis. km od naplnění do výměny, je u obou zkušebních vozidel velmi nízká: Š Octavia 1.8 T : cca 4,83 g/100 km Š Fabia 1.2 HTP Combi : cca 2,56 g/100 km  Oba motorové oleje, použité v motorech 1.8T a 1.2 HTP testovaných automobilů, byly po 30 tis. km do takové míry degradované, že sledované parametry (oxidace oleje, kyselost a korozívní působení, karbonizující látky) byly v obou případech již za hranicí přípustnosti. Z hlediska těchto parametrů lze přiměřený interval výměny použitých olejů za daných provozních podmínek odhadnout na max. 15-20 tis. km.

11 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY – ZÁVĚRY (2)  Opotřebení motorového oleje se neprojevilo na množství a složení organických látek (těkavých uhlovodíků, aldehydů a PAU) stanovených detailní analýzou vzorků odebraných z výfukových plynů v průběhu standardního testu EHK 83. Toto konstatování platí pro oba sledované vozy, resp. jejich pohonné jednotky a proběh cca 30 tis. km  Emise standardních složek výfukových plynů (CO, C X H Y, NO X ) změřené při proběhu zkušebních vozidel cca 35 tis. km od uvedení do provozu se pohybují na očekávaných hodnotách kolem 50 % limitů. Předpokládaný vliv degradace syntetického motorového oleje v provozu na tyto asložky nebyl prokázán, s ohledem na relativně malý proběh zkušebních vozidel a tím i malou spotřebu motorového oleje, výborný technický stav motoru a jeho emisního systému. Vliv stárnutí katalyzátoru se projevil pouze mírnou tendencí nárůstu standardních složek emisí, což koresponduje s jeho relativně malým proběhem

12 PLÁN PRACÍ PRO R. 2006 Dílčí cíl DC003: Stanovení vlivu doby provozu syntetického motorového oleje se sníženým obsahem síry a fosforu pro motory splňující emisní limity EURO 4 a stupně jeho opotřebení na emise výfukových plynů při předpokládaném proběhu cca 30 000 km na dvou zkušebních automobilech Datum zahájení dílčího cíle: 01. 01. 2006 Datum dosažení dílčího cíle: 31. 12. 2006 Aktivita A601: Stanovení vlivu provozu syntetického oleje s nízkým obsahem síry a fosforu pro motory splňující emisní limity EURO 4 na množství a složení výfukových emisí při předpokládaném proběhu 30 tis. km TESTOVANÝ MOTOROVÝ OLEJ:Fuchs GT 1 (SAE 5W/30) ZKUŠEBNÍ VOZIDLA:Š Octavia 1.8 T Š Fabia 1.2 HTP Combi

13 PUBLIKACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PROJEKTU Černý J., Mašek P.: Lifetime of Long Life Motor Oils for VW Engines Mezinárodní konference ADDITIVES 2005, Dublin, Irsko, 5.-7.4.2005 (poster) Pospíšil M., Šebor G., Maxa D., Šimáček P., Blažek J., Říha P., Florjánek F., Vavřina J: Problematika stanovení nízkých koncentrací organických polutantů v emisích výfukových plynů při testu EHK 83.05B XXXVI. mez. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol KOKA 2005, ČVUT Praha (přednáška)


Stáhnout ppt "VÝZKUM VLIVU KVALITY A OPOTŘEBENÍ MOTOROVÝCH OLEJŮ NA MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ EMISÍ ŠKODLIVIN VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH Z HLEDISKA SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A JEJICH."

Podobné prezentace


Reklamy Google