Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval: Ing. Tomáš Kotyza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval: Ing. Tomáš Kotyza"— Transkript prezentace:

1 Zpracoval: Ing. Tomáš Kotyza
Informace o stavu integrovaných povolení u významných průmyslových podniků na území města Ostravy Zpracoval: Ing. Tomáš Kotyza Datum:

2 Obsah Kde najít informace o integrovaných povolení ?
Priority a integrovaná povolení Příklady zařízení a stanovené podmínky

3 Informace o IPPC z webu http://iszp. kr-moravskoslezsky

4 Informace o IPPC z webu http://iszp. kr-moravskoslezsky

5 Informace o IPPC z webu http://iszp. kr-moravskoslezsky

6 Informace o IPPC z webu http://iszp. kr-moravskoslezsky

7 Informace o IPPC z webu http://iszp. kr-moravskoslezsky

8 Informace o IPPC http://iszp. kr-moravskoslezsky

9 Informace o IPPC http://iszp. kr-moravskoslezsky

10 Zařízení spadající pod IPPC na území města Ostravy

11 Priority integrovaného povolení
Ovzduší Odpady Voda Hluk Energetická náročnost Nejvíce problematickou složkou v kraji je ovzduší (nejširší oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší v republice)

12 Priority - Integrovaná povolení – snížení emisí prachu u TOP zdrojů
Snížení emisí tuhých látek o cca 700 tun Snížení emisí tuhých látek o cca 1000 tun

13 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Celkem vydáno 7 integrovaných povolení: Závod 2 - Servis – Slévárny žel. kovů nad 20 t/denně Závod 4 - Energetika – spalovací zařízení nad 50 MWt (nový provozovatel ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.) Závod 10 - Koksovna – koksovací pece Závod 12 - Vysoké pece – výroba surového železa a pražení kovové rudy Závod 13 - Ocelárna – výroba oceli Závod 14 - Válcovny - válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t oceli/hod Závod 16 - Minihuť pásová - válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t oceli/hod (nový provozovatel)

14 ArcelorMittal Ostrava situace

15 ArcelorMittal Ostrava závod 12 – Vysoké Pece
Opatření na snížení emisí TZL a PAH (historie – současnost) do roku 1996/97 pouze mechanické odlučovače - výstupní koncentrace TZL cca 400 mg/m3 – 800 kg/hod od roku 1997 instalace elektrostatických odlučovačů - povolené limity 100 mg/m3 – 200 kg/hod od jsou platné zákonem stanovené limity (rekonstrukce EO) 50 mg/m3 – 100 kg/hod od jsou integrovaným povolením sníženy oproti národní legislativě limity na 20 mg/m3 – 40 kg/hod (nutnost instalace tkaninových filtrů) Mezi roky 1997 – 2012 tak dojde ke snížení emisí TZL z 800 kg/hod na 40 kg/hod t.j. o 95 %

16 ArcelorMittal Ostrava závod 12 – Vysoké Pece
Opatření na snížení emisí TZL a PAH Stanovení emisních stropů pro výrobu aglomerátu: TZL z 850 na 450 t/rok (od ) SO2 z 2500 na 2000 t/rok (od ) NOx 1200 t/rok (od ) Stanovení emisních limitů a specifických podmínek provozu pro nejprašnejší provozy spékacích pásů: TZL ze 100 na 50 (od ) na 20 mg/m3 (od ) dávkování Ca(OH)2 pro snížení oxidu síry a aktivního koksu pro snížení PCDD/F ve spalinách na aglomerace sever (od ) Stanovení povinnosti pravidelného úklidu komunikací: min. 1xtýdně mimo déšť a pokud bude sněhová přikrývka (od )

17 ArcelorMittal Ostrava závod 12 – Vysoké Pece
Provozovatel se 2x odvolal První odvolání MŽP vrátilo na krajský úřad k novému projednání Druhé odvolání MŽP zamítlo a potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu Vysoká efektivita snížení primárních emisí PM10 (TZL) a POP´s (PCDD/F a PAH) Vysoké investiční a provozní náklady

18 ArcelorMittal Ostrava závod 12 – Vysoké Pece
Současnost a budoucnost V současné době veden přezkum integrovaného povolení a hledání dalších opatření k minimalizaci emisí TZL a POP´s na technologických uzlech provozů výroby aglomerátu a surového železa. Primární emise již ošetřeny, zaměřujeme se na minimalizaci fugitivních emisí (např. z chlazení aglomerátu)

19 ArcelorMittal Energy Ostrava
Energetika : Stanovení emisních stropů: TZL z 150 na 135 t/rok (od ) SO2 z 4700 na 2000 t/rok (od ) NOx z 3500 na 2000 t/rok (od ) Stanovení emisních limitů a specifických podmínek provozu u uhelných kotlů: TZL ze 50 na 30 mg/m3, roční průměr 20 mg/m3 (od ) SO2 z 1700 na 200 mg/m3 (od ) NOx z 500 na 200 mg/m3 (od )

20 ArcelorMittal Energy Ostrava
Energetika Menší efektivita snížení primárních emisí PM10 (TZL) Větší efektivita snížení sekundárních emisí PM10 (SO2 a NOx) Souvislost s modernizací ocelárny

21 ArcelorMittal Ostrava závod 13 – Ocelárna
Opatření na snížení emisí TZL a PAH Stanovení emisních stropů: u pecních agregátů dojde v roce 2019 ke snížení TZL o 30 % oproti současnosti Stanovení specifických podmínek provozu: Od omezení použití otevírání coltů (střecha haly ocelárny). Při nezbytném otevření coltů snížení dmýchání kyslíkem. Stanovení povinnosti pravidelného úklidu komunikací: 1xtýdně mimo déšť a pokud bude sněhová přikrývka (od )

22 ArcelorMittal Ostrava závod 13 – Ocelárna
Současnost a budoucnost V současné době veden přezkum integrovaného povolení a hledání dalších opatření k minimalizaci emisí TZL a POP´s na ocelárně. Zaměřujeme se na minimalizaci fugitivních emisí z haly ocelárny, tzv. červené dýmy

23 ArcelorMittal Ostrava závod 10 – Koksovna
Opatření na snížení emisí TZL a PAH Stanovení emisních stropů: TZL z 590 na 295 t/rok (od ) SO2 z 280 na 115 t/rok (od ) NOx z 600 na 330 t/rok (od ) Stanovení povinnosti pravidelného úklidu komunikací: 1xtýdně mimo déšť a pokud bude sněhová přikrývka (od )

24 ArcelorMittal Ostrava závod 10 – Koksovna
Současnost a budoucnost V současné době veden přezkum integrovaného povolení a hledání dalších opatření k minimalizaci emisí TZL a POP´s na koksovně. Zaměřujeme se na minimalizaci fugitivních emisí při procesu koksování a hašení.

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zpracoval: Ing. Tomáš Kotyza"

Podobné prezentace


Reklamy Google