Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o stavu integrovaných povolení u významných průmyslových podniků na území města Ostravy Zpracoval: Ing. Tomáš Kotyza Datum: 6. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o stavu integrovaných povolení u významných průmyslových podniků na území města Ostravy Zpracoval: Ing. Tomáš Kotyza Datum: 6. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Informace o stavu integrovaných povolení u významných průmyslových podniků na území města Ostravy Zpracoval: Ing. Tomáš Kotyza Datum: 6. 4. 2011

2 Obsah 1.Kde najít informace o integrovaných povolení ? 2.Priority a integrovaná povolení 3.Příklady zařízení a stanovené podmínky

3 Informace o IPPC z webu http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/ippc/default.htm

4

5

6

7

8 Informace o IPPC http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/ippc/default.htm

9

10 Zařízení spadající pod IPPC na území města Ostravy

11 •Ovzduší •Odpady •Voda •Hluk •Energetická náročnost •Nejvíce problematickou složkou v kraji je ovzduší (nejširší oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší v republice) Priority integrovaného povolení

12 Priority - Integrovaná povolení – snížení emisí prachu u TOP zdrojů Snížení emisí tuhých látek o cca 700 tun Snížení emisí tuhých látek o cca 1000 tun

13 ArcelorMittal Ostrava a.s. Celkem vydáno 7 integrovaných povolení: •Závod 2 - Servis – Slévárny žel. kovů nad 20 t/denně •Závod 4 - Energetika – spalovací zařízení nad 50 MWt (nový provozovatel ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.) •Závod 10 - Koksovna – koksovací pece •Závod 12 - Vysoké pece – výroba surového železa a pražení kovové rudy •Závod 13 - Ocelárna – výroba oceli •Závod 14 - Válcovny - válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t oceli/hod •Závod 16 - Minihuť pásová - válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t oceli/hod (nový provozovatel)

14 ArcelorMittal Ostrava situace

15 ArcelorMittal Ostrava závod 12 – Vysoké Pece Opatření na snížení emisí TZL a PAH (historie – současnost) •do roku 1996/97 pouze mechanické odlučovače - výstupní koncentrace TZL cca 400 mg/m 3 – 800 kg/hod •od roku 1997 instalace elektrostatických odlučovačů - povolené limity 100 mg/m 3 – 200 kg/hod •od 1.1.2010 jsou platné zákonem stanovené limity (rekonstrukce EO) 50 mg/m 3 – 100 kg/hod •od 1.1.2012 jsou integrovaným povolením sníženy oproti národní legislativě limity na 20 mg/m 3 – 40 kg/hod (nutnost instalace tkaninových filtrů) •Mezi roky 1997 – 2012 tak dojde ke snížení emisí TZL z 800 kg/hod na 40 kg/hod t.j. o 95 %

16 Opatření na snížení emisí TZL a PAH Stanovení emisních stropů pro výrobu aglomerátu:  TZL z 850 na 450 t/rok (od 1.1.2012)  SO 2 z 2500 na 2000 t/rok (od 1.1.2012)  NO x 1200 t/rok (od 1.1.2008) Stanovení emisních limitů a specifických podmínek provozu pro nejprašnejší provozy spékacích pásů:  TZL ze 100 na 50 (od 1.1.2010) na 20 mg/m 3 (od 1.1.2012)  dávkování Ca(OH) 2 pro snížení oxidu síry a aktivního koksu pro snížení PCDD/F ve spalinách na aglomerace sever (od 1.1.2012) Stanovení povinnosti pravidelného úklidu komunikací:  min. 1xtýdně mimo déšť a pokud bude sněhová přikrývka (od 8.3.2010) ArcelorMittal Ostrava závod 12 – Vysoké Pece

17  Provozovatel se 2x odvolal  První odvolání MŽP vrátilo na krajský úřad k novému projednání  Druhé odvolání MŽP zamítlo a potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu  Vysoká efektivita snížení primárních emisí PM10 (TZL) a POP´s (PCDD/F a PAH)  Vysoké investiční a provozní náklady ArcelorMittal Ostrava závod 12 – Vysoké Pece

18 Současnost a budoucnost  V současné době veden přezkum integrovaného povolení a hledání dalších opatření k minimalizaci emisí TZL a POP´s na technologických uzlech provozů výroby aglomerátu a surového železa.  Primární emise již ošetřeny, zaměřujeme se na minimalizaci fugitivních emisí (např. z chlazení aglomerátu) ArcelorMittal Ostrava závod 12 – Vysoké Pece

19 ArcelorMittal Energy Ostrava  Energetika : Stanovení emisních stropů:  TZL z 150 na 135 t/rok (od 1.1.2014)  SO 2 z 4700 na 2000 t/rok (od 1.1.2014)  NO x z 3500 na 2000 t/rok (od 1.1.2014) Stanovení emisních limitů a specifických podmínek provozu u uhelných kotlů:  TZL ze 50 na 30 mg/m 3, roční průměr 20 mg/m 3 (od 1.1.2014)  SO 2 z 1700 na 200 mg/m 3 (od 1.1.2014)  NOx z 500 na 200 mg/m 3 (od 1.1.2014)

20 ArcelorMittal Energy Ostrava  Energetika  Menší efektivita snížení primárních emisí PM10 (TZL)  Větší efektivita snížení sekundárních emisí PM10 (SO 2 a NOx)  Souvislost s modernizací ocelárny

21 Opatření na snížení emisí TZL a PAH Stanovení emisních stropů:  u pecních agregátů dojde v roce 2019 ke snížení TZL o 30 % oproti současnosti Stanovení specifických podmínek provozu:  Od 1.4.2009 omezení použití otevírání coltů (střecha haly ocelárny). Při nezbytném otevření coltů snížení dmýchání kyslíkem. Stanovení povinnosti pravidelného úklidu komunikací:  1xtýdně mimo déšť a pokud bude sněhová přikrývka (od 19.3.2010) ArcelorMittal Ostrava závod 13 – Ocelárna

22 Současnost a budoucnost  V současné době veden přezkum integrovaného povolení a hledání dalších opatření k minimalizaci emisí TZL a POP´s na ocelárně.  Zaměřujeme se na minimalizaci fugitivních emisí z haly ocelárny, tzv. červené dýmy ArcelorMittal Ostrava závod 13 – Ocelárna

23 Opatření na snížení emisí TZL a PAH Stanovení emisních stropů:  TZL z 590 na 295 t/rok (od 1.1.2009)  SO 2 z 280 na 115 t/rok (od 1.1.2009)  NO x z 600 na 330 t/rok (od 1.1.2009) Stanovení povinnosti pravidelného úklidu komunikací:  1xtýdně mimo déšť a pokud bude sněhová přikrývka (od 14.7.2010) ArcelorMittal Ostrava závod 10 – Koksovna

24 Současnost a budoucnost  V současné době veden přezkum integrovaného povolení a hledání dalších opatření k minimalizaci emisí TZL a POP´s na koksovně.  Zaměřujeme se na minimalizaci fugitivních emisí při procesu koksování a hašení. ArcelorMittal Ostrava závod 10 – Koksovna

25 Děkuji za pozornost tomas.kotyza@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Informace o stavu integrovaných povolení u významných průmyslových podniků na území města Ostravy Zpracoval: Ing. Tomáš Kotyza Datum: 6. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google