Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nejlepší dostupné techniky v energetice Ing. Jiří Švachula, CSc EKONOX s.r.o. Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nejlepší dostupné techniky v energetice Ing. Jiří Švachula, CSc EKONOX s.r.o. Pardubice."— Transkript prezentace:

1 1 Nejlepší dostupné techniky v energetice Ing. Jiří Švachula, CSc EKONOX s.r.o. Pardubice

2 2 •Stav podávání žádostí o integrované povolení v kategorii 1.1. k 22.4.2005 •BREF pro velká spalovací zařízení a porovnání nejlepších dostupných technik OBSAH

3 3 ZAŘÍZENÍ KATEGORIE 1.1 v ČR •Celkový počet zařízení :127 (z toho 9 nových zařízení) •Počet podaných integrovaných povolení : 23 •Počet žádostí s vyjádřením OZO : 14 •Počet vydaných integrovaných povolení : 13 •Počet žádostí o změnu IP : 1 ------------------------------------------------------------------------------- Průměrná doba pro vyřízení žádosti : 6-13 měsíců

4 4 ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI  Konzultovat zařazení do kategorie s krajským úřadem i Agenturou integrované prevence, případně ČIŽP.  Vstoupit do kontaktu s krajským úřadem již v době zpracování žádosti.  Stanovit rozsah zpracování žádosti – identifikovat zařízení a související jednotky a činnosti. Zahájení prací na žádosti

5 5 ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI Zpracování žádosti  Dávat přednost uvádění údajů za poslední 3 roky, případně zdůvodnit rozhodnutí uvést informace pouze za poslední kalendářní rok.  Při využití BREFů uvádět odkazy na kapitoly, nezapomenout na možnost využít horizontální referenční dokumenty, odborné studie a informace pracovních skupin.

6 6 BREF PRO KATEGORII 1.1. 1. Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants ( March 2001) 2. Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants ( March 2003) Final Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants ( November 2005) – www.ippc.czwww.ippc.cz

7 7 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí tuhých znečišťujících látek Výkon (MWt) Emise TZL (mg/Nm 3 ) Pevná paliva Emise TZL (mg/Nm 3 ) Biomasa Emise TZL (mg/Nm 3 ) Kapalná paliva BAT 50 - 100 5 – 20 (NZ) 5 – 30 (EZ) 5 – 20 (NZ) 5 – 30 (EZ) 5 – 20 (NZ) 5 – 30 (EZ) ESP, FF 100 - 300 5 – 20 (NZ) 5 – 25 (EZ) 5 – 20 (NZ) 5 – 20 (EZ) 5 – 20 (NZ) 5 – 25 (EZ) ESP, FF v kombinaci s odsířením Vysvětlivky :TZL – tuhé znečišťující látky NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení ESP – elektrostatický odlučovač FF – tkaninový filtr

8 8 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidu siřičitého Výkon (MWt) Emise SO 2 (mg/Nm 3 ) Pevná paliva Emise SO 2 (mg/Nm 3 ) Kapalná paliva BAT 50 – 100200 – 400 NZ, EZ 150 – 400 NZ, EZ (FBC) 100 – 350 NZ, EZNízkosirné palivo Polosuché či mokré odsíření 100 - 300100 – 200 NZ 100 – 250 EZ 100 – 200 NZ 100 – 250 EZ Nízkosirné palivo Polosuché či mokré odsíření Nad 30020–150/200 NZ, EZ 100 – 200 NZ, EZ (CFBC/PFCB) 50 – 150 NZ 50 – 200 EZ Nízkosirné palivo Polosuché či mokré odsíření Vysvětlivky :NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení FBC, CFBC, PFBC – fluidní spalování

9 9 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – pevná paliva Výkon (MWt) Technika spalováníEmise NO x (mg/Nm 3 ) BAT 50 – 100Spalování na roštu200 – 300 NZ, EZPm nebo SNCR 50 – 100Spalování práškového paliva 90 – 300 NZ, EZPm v kombinaci s SNCR nebo SCR 50 – 100CFBC, PFBC200 – 300 NZ, EZKombinace Pm Vysvětlivky :NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení FBC, CFBC, PFBC – fluidní spalování Pm – primární metody SNCR – selektivní nekatal. redukce SCR – selektivní katal. redukce

10 10 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – pevná paliva Výkon (MWt) Technika spalováníEmise NO x (mg/Nm 3 ) BAT 100 – 300Spalování práškového paliva 90 – 200 NZ, EZPm v kombinaci s SCR 100 – 300BFBC,CFBC, PFBC100 – 200 NZ, EZKombinace Pm a SNCR Vysvětlivky :NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení FBC, CFBC, PFBC – fluidní spalování Pm – primární metody SNCR – selektivní nekatal. redukce SCR – selektivní katal. redukce

11 11 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – pevná paliva Výkon (MWt) Technika spalováníEmise NO x (mg/Nm 3 ) BAT nad 300Spalování práškového paliva 90 – 150 NZ 90 – 200 EZ Pm v kombinaci s SCR nad 300BFBC,CFBC, PFBC50 – 150 NZ 50 - 200 EZ Kombinace Pm Vysvětlivky :NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení FBC, CFBC, PFBC – fluidní spalování Pm – primární metody SNCR – selektivní nekatal. redukce SCR – selektivní katal. redukce

12 12 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – kapalná paliva Výkon (MWt) Emise NO x (mg/Nm 3 ) BAT 50 – 100150 – 300 NZ 150 – 450 EZ Kombinace Pm a SCR 100 – 30050 – 150 NZ 50 – 250 EZ Kombinace Pm a SCR nad 30050 – 100 NZ 50 – 150 EZ Kombinace Pm a SCR Vysvětlivky :NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení Pm – primární metody SCR – selektivní katalytická redukce

13 13 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – plynná paliva Typ zařízeníEmise NO x (mg/Nm 3 ) Emise CO (mg/Nm 3 ) BAT Plynové turbíny 20 – 50 NZ 50 – 90 EZ 5 – 100 NZ 30 – 100 EZ Nízkoemisní hořáky, SCR Injektáž vodní páry, SCR Spalovací motory 20 – 75 NZ 20 – 100 EZ 30 – 100 NZ 30 – 100 EZ Nedokonalé spalování nebo SCR Primární metody Plynové kotle50 – 100 NZ, EZ30 – 100 NZ, EZNízkoemisní hořáky nebo SCR/SNCR Vysvětlivky :NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení SCR – selektivní katalytická redukce SNCR – selektivní nekatalytická redukce

14 14 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí TZL – porovnání BREF- pevná paliva BREF1 March 2001 (mg/m 3 ) BREF2 March 2003 (mg/m 3 ) BREF3 March 2005 (mg/m 3 ) Výkon neudán 20 – 30 NZ 30 – 200 EZ 50 – 100 MW 10 – 20 NZ, RZ 50 – 100 MW 5 – 20 (NZ) 5 – 30 (EZ) 100 – 300 MW 5 – 15 NZ, RZ 100 – 300 MW 5 – 20 (NZ) 5 – 25 (EZ) nad 300 MW 5 – 10 NZ, RZ nad 300 MW neudány Vysvětlivky :NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení RZ – rekonstruovaná zařízení

15 15 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí SO 2 – porovnání BREF- pevná paliva BREF1 March 2001 (mg/m 3 ) BREF2 March 2003 (mg/m 3 ) BREF3 March 2005 (mg/m 3 ) Výkon neudán 140 – 400 NZ 200 – 450 EZ 50 – 100 MW 200 – 300 NZ, RZ 150 – 300 NZ, RZ (fluidní sp.) 50 – 100 MW 200 – 400 NZ, EZ 150 – 400 NZ, EZ (fluidní sp.) 100 – 300 MW 100 – 200 NZ, 100-250 RZ 100 – 200 NZ, 150 – 250 RZ (fluidní sp.) 100 – 300 MW 100 – 200 NZ 100 – 250 EZ nad 300 MW 20 – 100 NZ, 50-150 RZ 100 – 200 NZ, RZ (fluidní sp.) nad 300 MW 20–150/200 NZ, EZ 100 – 200 NZ, EZ (fluidní sp.) Vysvětlivky :NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení RZ – rekonstruovaná zařízení

16 16 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí NO x – porovnání BREF- pevná paliva BREF1 March 2001 (mg/m 3 ) BREF2 March 2003 (mg/m 3 ) BREF3 March 2005 (mg/m 3 ) Výkon neudán 170 – 500 NZ 200 – 900 EZ 50 – 100 MW 200 – 300 NZ, RZ 200 – 300 NZ, RZ (fluidní sp.) 50 – 100 MW 90 – 300 NZ, EZ 200 – 300 NZ, EZ (fluidní sp.) 100 – 300 MW 100 – 200 NZ, RZ 100 – 200 NZ, RZ (fluidní sp.) 100 – 300 MW 90 – 200 NZ 100 – 200 EZ nad 300 MW 100 - 200 NZ, 50-150 RZ 100 – 200 NZ, RZ (fluidní sp.) nad 300 MW 90–150/200 NZ, EZ 50 – 200 NZ, EZ (fluidní sp.) Vysvětlivky :NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení RZ – rekonstruovaná zařízení

17 17 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Porovnání s BAT •1. Použití nízkoodpadové technologie. •2. Použití látek méně nebezpečných. •3. Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu. •4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku. •5. Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretaci. •6. Charakter, účinky a množství příslušných emisí. •7. Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu. •8. Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky. •9. Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost. •10. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum. •11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí. •12. Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi.

18 18 •Co lze očekávat při zpracování, podání a projednávání žádosti o integrované povolení ☻Zpracování žádosti -Nelze dohledat dokumenty - územní rozhodnutí, stavební a kolaudační rozhodnutí -Některá rozhodnutí jsou již neplatná, chybí povolení k nakládání s některými odpady -Časová náročnost zpracování -Odborná náročnost zpracování -Navržení neúplných závazných podmínek provozu zařízení ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

19 19 •Co lze očekávat při zpracování, podání a projednávání žádosti o integrované povolení ☻ Podání žádosti -Vrácení žádosti o IP pro formální nedostatky - chybějící bilanční údaje (tři roky) - právoplatná rozhodnutí - nezařazení souvisejících zařízení -Přerušení řízení x stavební povolení ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

20 20 •Co lze očekávat při zpracování, podání a projednávání žádosti o integrované povolení ☺ Projednávání žádosti -Zpřísňování emisních limitů do ovzduší (AIP, KÚ, ČIŽP) -Zpřísňování emisních limitů do vod (Povodí) -Zvýšení četnosti měření emisí a měření nových ukazatelů (Povodí) -Požadavky na dodatečné studie (rozptylové, hlukové) ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

21 21 Kontakt : EKONOX s.r.o. Bělehradská 458, 530 09 Pardubice tel. / fax : 466 415 799 mobil 602 408 487 e-mail : info@ekonox.cz http : www.ekonox.cz


Stáhnout ppt "1 Nejlepší dostupné techniky v energetice Ing. Jiří Švachula, CSc EKONOX s.r.o. Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google