Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejlepší dostupné techniky v energetice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejlepší dostupné techniky v energetice"— Transkript prezentace:

1 Nejlepší dostupné techniky v energetice
Ing. Jiří Švachula, CSc EKONOX s.r.o. Pardubice

2 OBSAH Stav podávání žádostí o integrované povolení v kategorii 1.1. k BREF pro velká spalovací zařízení a porovnání nejlepších dostupných technik

3 ZAŘÍZENÍ KATEGORIE 1.1 v ČR
Celkový počet zařízení : 127 (z toho 9 nových zařízení) Počet podaných integrovaných povolení : 23 Počet žádostí s vyjádřením OZO : 14 Počet vydaných integrovaných povolení : 13 Počet žádostí o změnu IP : Průměrná doba pro vyřízení žádosti : měsíců

4 ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI Zahájení prací na žádosti Konzultovat zařazení do kategorie s krajským úřadem i Agenturou integrované prevence, případně ČIŽP. Vstoupit do kontaktu s krajským úřadem již v době zpracování žádosti. Stanovit rozsah zpracování žádosti – identifikovat zařízení a související jednotky a činnosti.

5 ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI Zpracování žádosti Dávat přednost uvádění údajů za poslední 3 roky, případně zdůvodnit rozhodnutí uvést informace pouze za poslední kalendářní rok. Při využití BREFů uvádět odkazy na kapitoly, nezapomenout na možnost využít horizontální referenční dokumenty, odborné studie a informace pracovních skupin.

6 BREF PRO KATEGORII 1.1. 1. Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants ( March 2001) 2. Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants ( March 2003) Final Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants ( November 2005) –

7 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí tuhých znečišťujících látek
Výkon (MWt) Emise TZL (mg/Nm3) Pevná paliva Biomasa Kapalná paliva BAT 5 – 20 (NZ) 5 – 30 (EZ) ESP, FF 5 – 25 (EZ) 5 – 20 (EZ) ESP, FF v kombinaci s odsířením Vysvětlivky : TZL – tuhé znečišťující látky NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení ESP – elektrostatický odlučovač FF – tkaninový filtr

8 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidu siřičitého
Výkon (MWt) Emise SO2 (mg/Nm3) Pevná paliva Kapalná paliva BAT 50 – 100 200 – 400 NZ, EZ 150 – 400 NZ, EZ (FBC) 100 – 350 NZ, EZ Nízkosirné palivo Polosuché či mokré odsíření 100 – 200 NZ 100 – 250 EZ Nad 300 20–150/200 NZ, EZ 100 – 200 NZ, EZ (CFBC/PFCB) 50 – 150 NZ 50 – 200 EZ Vysvětlivky : NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení FBC, CFBC, PFBC – fluidní spalování

9 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – pevná paliva
Výkon (MWt) Technika spalování Emise NOx (mg/Nm3) BAT 50 – 100 Spalování na roštu 200 – 300 NZ, EZ Pm nebo SNCR Spalování práškového paliva 90 – 300 NZ, EZ Pm v kombinaci s SNCR nebo SCR CFBC, PFBC Kombinace Pm Vysvětlivky : NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení FBC, CFBC, PFBC – fluidní spalování Pm – primární metody SNCR – selektivní nekatal. redukce SCR – selektivní katal. redukce

10 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – pevná paliva
Výkon (MWt) Technika spalování Emise NOx (mg/Nm3) BAT 100 – 300 Spalování práškového paliva 90 – 200 NZ, EZ Pm v kombinaci s SCR BFBC,CFBC, PFBC 100 – 200 NZ, EZ Kombinace Pm a SNCR Vysvětlivky : NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení FBC, CFBC, PFBC – fluidní spalování Pm – primární metody SNCR – selektivní nekatal. redukce SCR – selektivní katal. redukce

11 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – pevná paliva
Výkon (MWt) Technika spalování Emise NOx (mg/Nm3) BAT nad 300 Spalování práškového paliva 90 – 150 NZ 90 – 200 EZ Pm v kombinaci s SCR BFBC,CFBC, PFBC 50 – 150 NZ EZ Kombinace Pm Vysvětlivky : NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení FBC, CFBC, PFBC – fluidní spalování Pm – primární metody SNCR – selektivní nekatal. redukce SCR – selektivní katal. redukce

12 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – kapalná paliva
Výkon (MWt) Emise NOx (mg/Nm3) BAT 50 – 100 150 – 300 NZ 150 – 450 EZ Kombinace Pm a SCR 100 – 300 50 – 150 NZ 50 – 250 EZ nad 300 50 – 100 NZ 50 – 150 EZ Vysvětlivky : NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení Pm – primární metody SCR – selektivní katalytická redukce

13 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí oxidů dusíku – plynná paliva
Typ zařízení Emise NOx (mg/Nm3) Emise CO (mg/Nm3) BAT Plynové turbíny 20 – 50 NZ 50 – 90 EZ 5 – 100 NZ 30 – 100 EZ Nízkoemisní hořáky, SCR Injektáž vodní páry, SCR Spalovací motory 20 – 75 NZ 20 – 100 EZ 30 – 100 NZ Nedokonalé spalování nebo SCR Primární metody Plynové kotle 50 – 100 NZ, EZ 30 – 100 NZ, EZ Nízkoemisní hořáky nebo SCR/SNCR Vysvětlivky : NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení SCR – selektivní katalytická redukce SNCR – selektivní nekatalytická redukce

14 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí TZL – porovnání BREF- pevná paliva
March 2001 (mg/m3) BREF2 March 2003 BREF3 March 2005 Výkon neudán 20 – 30 NZ 30 – 200 EZ 50 – 100 MW 10 – 20 NZ, RZ 5 – 20 (NZ) 5 – 30 (EZ) 100 – 300 MW 5 – 15 NZ, RZ 5 – 25 (EZ) nad 300 MW 5 – 10 NZ, RZ neudány Vysvětlivky : NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení RZ – rekonstruovaná zařízení

15 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí SO2 – porovnání BREF- pevná paliva
March 2001 (mg/m3) BREF2 March 2003 BREF3 March 2005 Výkon neudán 140 – 400 NZ 200 – 450 EZ 50 – 100 MW 200 – 300 NZ, RZ 150 – 300 NZ, RZ (fluidní sp.) 200 – 400 NZ, EZ 150 – 400 NZ, EZ (fluidní sp.) 100 – 300 MW 100 – 200 NZ, RZ 100 – 200 NZ, 150 – 250 RZ (fluidní sp.) 100 – 200 NZ 100 – 250 EZ nad 300 MW 20 – 100 NZ, RZ 100 – 200 NZ, RZ (fluidní sp.) 20–150/200 NZ, EZ 100 – 200 NZ, EZ (fluidní sp.) Vysvětlivky : NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení RZ – rekonstruovaná zařízení

16 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Snižování emisí NOx – porovnání BREF- pevná paliva
March 2001 (mg/m3) BREF2 March 2003 BREF3 March 2005 Výkon neudán 170 – 500 NZ 200 – 900 EZ 50 – 100 MW 200 – 300 NZ, RZ 200 – 300 NZ, RZ (fluidní sp.) 90 – 300 NZ, EZ 200 – 300 NZ, EZ (fluidní sp.) 100 – 300 MW 100 – 200 NZ, RZ 100 – 200 NZ, RZ (fluidní sp.) 90 – 200 NZ 100 – 200 EZ nad 300 MW NZ, RZ 100 – 200 NZ, RZ (fluidní sp.) 90–150/200 NZ, EZ 50 – 200 NZ, EZ (fluidní sp.) Vysvětlivky : NZ – nové zařízení EZ – existující zařízení RZ – rekonstruovaná zařízení

17 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY BAT Porovnání s BAT
1. Použití nízkoodpadové technologie. 2. Použití látek méně nebezpečných. 3. Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu. 4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku. 5. Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretaci. 6. Charakter, účinky a množství příslušných emisí. 7. Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu. 8. Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky. 9. Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost. 10. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum. 11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí. 12. Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi.

18 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Co lze očekávat při zpracování, podání a projednávání žádosti o integrované povolení ☻Zpracování žádosti Nelze dohledat dokumenty - územní rozhodnutí, stavební a kolaudační rozhodnutí Některá rozhodnutí jsou již neplatná, chybí povolení k nakládání s některými odpady Časová náročnost zpracování Odborná náročnost zpracování Navržení neúplných závazných podmínek provozu zařízení

19 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Co lze očekávat při zpracování, podání a projednávání žádosti o integrované povolení ☻ Podání žádosti Vrácení žádosti o IP pro formální nedostatky - chybějící bilanční údaje (tři roky) - právoplatná rozhodnutí - nezařazení souvisejících zařízení Přerušení řízení x stavební povolení

20 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Co lze očekávat při zpracování, podání a projednávání žádosti o integrované povolení ☺ Projednávání žádosti Zpřísňování emisních limitů do ovzduší (AIP, KÚ, ČIŽP) Zpřísňování emisních limitů do vod (Povodí) Zvýšení četnosti měření emisí a měření nových ukazatelů (Povodí) Požadavky na dodatečné studie (rozptylové, hlukové)

21 Bělehradská 458, 530 09 Pardubice e-mail : info@ekonox.cz
Kontakt : EKONOX s.r.o. Bělehradská 458, Pardubice tel. / fax :  799 mobil http :


Stáhnout ppt "Nejlepší dostupné techniky v energetice"

Podobné prezentace


Reklamy Google