Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 Kvalita prověřená časem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a investiční stavby k ochraně ovzduší Ing. Miroslav Pietrosz Investice do ekologizace průmyslu workshop.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 Kvalita prověřená časem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a investiční stavby k ochraně ovzduší Ing. Miroslav Pietrosz Investice do ekologizace průmyslu workshop."— Transkript prezentace:

1

2 2 Kvalita prověřená časem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a investiční stavby k ochraně ovzduší Ing. Miroslav Pietrosz Investice do ekologizace průmyslu workshop MSK, Ostrava 28.08.2012

3 3 Kvalita prověřená časem ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ  Tradice 173 let od zahájení provozu v roce 1839  Integrovaný hutní podnik  Jediná česká huť s domácím kapitálem  Produkce cca 2,5 mil. tun oceli/rok  Největší výrobce dlouhých válcovaných výrobků v ČR  Asi 5 900 zaměstnanců  Počet ZZO - 86 v areálu TŽ a 26 v dalších provozovnách TŽ  Od roku 2001 zaveden EMS, nyní dle EN ISO 14001:2004

4 4 Kvalita prověřená časem TŽ A DÍLČÍ OBLASTI OŽP  Ochrana ovzduší a ozonové vrstvy  Vodní hospodářství a ochrana čistoty vod  Nakládání s odpady, vedlejšími produkty a zpětný odběr výrobků  Nakládání s obaly  CHL a CHS, implementace REACH  Staré ekologické zátěže  Ekologická újma  a další

5 5 Kvalita prověřená časem TŽ A IPPC  Integrovaná povolení KÚ MSK pro 8 zařízení  koksovna, aglomerace, vysoké pece, konvertory, elektroocelárna, hrubé válcovny, jemné válcovny, mořírna trub  Aplikace BAT (nejlepší dostupné techniky)  soulad s BREF (referenční dokument pro výrobu železa a oceli)  Plnění závazných podmínek integrovaných povolení  roční zprávy pro KÚ MSK o vyhodnocení plnění  protokoly z přezkumů IP prováděných KÚ MSK  protokoly z kontrol ČIŽP OI Ostrava  Plnění emisních limitů vč. emisních stropů  měření a monitorování  jednorázová autorizovaná měření emisí nezávislými laboratořemi  kontinuální měření emisí 8 ZZO ověřovaná autorizovaným měřením

6 6 Kvalita prověřená časem EMISE DO OVZDUŠÍ [t/rok] SO 2 – pokles o 92 % oproti roku 1980 Tuhé – pokles o 93 % oproti roku 1980

7 7 Kvalita prověřená časem INVESTICE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  Nejvýznamnější investicemi do životního prostředí v posledních letech  Odprášení aglomerace č. 1657 mil. Kč  Odsíření koksárenského plynu528 mil. Kč  Rekonstrukce odprášení skipových jam 51 mil. Kč  Odprášení výklopníků č. 5 až č. 8 41 mil. Kč  Akce s dopadem na životní prostředí  Modernizace koksárenské baterie č. 12 1 580 mil. Kč  Odsiřování surového železa 48 mil. Kč Od roku 1996 investovaly TŽ zhruba 5,5 mld. Kč do ochrany životního prostředí. V těchto investicích hodláme pokračovat.

8 8 Kvalita prověřená časem ODPRÁŠENÍ AGLOMERACE Č. 1

9 9 Kvalita prověřená časem ODPRÁŠENÍ AGLOMERACE Č. 1  Parametry odprašovacích zařízení:  Odprášení spalin 2 spékacích pásů  EO + látkové filtry (2. stupeň čištění)  ventilátory 2x2 MW (frekvenční měniče na 1,2 MW)  spaliny 2x450 000 m3/hod.  8 skříní, každá 9x12x18 m  Odprášení přesypů  látkové filtry  ventilátor 350 kW, 6 kV (klapa)  vzdušina 2x120 000 m3/hod.  Dosažený efekt  Snížení TZL ze 100 pod 50 mg/m 3

10 10 Kvalita prověřená časem ODSÍŘENÍ KOKSOVNY

11 11 Kvalita prověřená časem ODPRÁŠENÍ VÝKLOPNÍKŮ Č. 5 AŽ 8

12 12 Kvalita prověřená časem VČERA

13 13 Kvalita prověřená časem DNES

14 14 Kvalita prověřená časem CHYSTANÉ INVESTICE  Odprášení uzlů a odprášení spalin na aglomeraci č. 2  Sekundární odprášení haly KKO  Rekonstrukce odsávání odléváren vysokých pecí  Celkové náklady 2,2 mld. Kč  Další připravované akce  Odprášení rozpalování šrotu  Odprášení výklopníků č. 3 a 4  Stacionární vysavače prachu  Snížení fugitivních emisí (rudiště, drticí linky strusky, VEP…)

15 15 Kvalita prověřená časem ZÁVĚRY  Všechny hlavní agregáty mají vydaná integrovaná povolení a jsou provozovány podle BAT  Dle kontrol ČIŽP a KÚ MSK plníme závazné podmínky provozu zařízení stanovené v integrovaných povolení  Průběžně a koncepčně se věnujeme ochraně ŽP, vč. ochrany ovzduší, s cílem minimalizace dopadů činnosti hutě na okolí  V období inverze, kdy dochází pouze k regulaci průmyslu, který je zodpovědný za zhruba třetinu znečištění ovzduší, realizujeme přijatá opatření, vč. omezení výroby  Máme připravené k realizaci projekty na snížení emisí TZL, jako příspěvek ke zlepšení imisní zátěže regionu, na které jsme žádali o dotace v rámci 36. výzvy a též využijeme 38. výzvy z OP ŽP

16 16 Kvalita prověřená časem DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "2 Kvalita prověřená časem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a investiční stavby k ochraně ovzduší Ing. Miroslav Pietrosz Investice do ekologizace průmyslu workshop."

Podobné prezentace


Reklamy Google