Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investice do ekologizace průmyslu workshop MSK, Ostrava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investice do ekologizace průmyslu workshop MSK, Ostrava"— Transkript prezentace:

1

2 Investice do ekologizace průmyslu workshop MSK, Ostrava 28.08.2012
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a investiční stavby k ochraně ovzduší Ing. Miroslav Pietrosz Investice do ekologizace průmyslu workshop MSK, Ostrava

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ
Tradice 173 let od zahájení provozu v roce 1839 Integrovaný hutní podnik Jediná česká huť s domácím kapitálem Produkce cca 2,5 mil. tun oceli/rok Největší výrobce dlouhých válcovaných výrobků v ČR Asi zaměstnanců Počet ZZO - 86 v areálu TŽ a 26 v dalších provozovnách TŽ Od roku 2001 zaveden EMS, nyní dle EN ISO 14001:2004

4 TŽ A DÍLČÍ OBLASTI OŽP Ochrana ovzduší a ozonové vrstvy
Vodní hospodářství a ochrana čistoty vod Nakládání s odpady, vedlejšími produkty a zpětný odběr výrobků Nakládání s obaly CHL a CHS, implementace REACH Staré ekologické zátěže Ekologická újma a další

5 TŽ A IPPC Integrovaná povolení KÚ MSK pro 8 zařízení
koksovna, aglomerace, vysoké pece, konvertory, elektroocelárna, hrubé válcovny, jemné válcovny, mořírna trub Aplikace BAT (nejlepší dostupné techniky) soulad s BREF (referenční dokument pro výrobu železa a oceli) Plnění závazných podmínek integrovaných povolení roční zprávy pro KÚ MSK o vyhodnocení plnění protokoly z přezkumů IP prováděných KÚ MSK protokoly z kontrol ČIŽP OI Ostrava Plnění emisních limitů vč. emisních stropů měření a monitorování jednorázová autorizovaná měření emisí nezávislými laboratořemi kontinuální měření emisí 8 ZZO ověřovaná autorizovaným měřením

6 EMISE DO OVZDUŠÍ [t/rok]
SO2 – pokles o 92 % oproti roku 1980 Tuhé – pokles o 93 % oproti roku 1980

7 INVESTICE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nejvýznamnější investicemi do životního prostředí v posledních letech Odprášení aglomerace č mil. Kč Odsíření koksárenského plynu 528 mil. Kč Rekonstrukce odprášení skipových jam mil. Kč Odprášení výklopníků č. 5 až č mil. Kč Akce s dopadem na životní prostředí Modernizace koksárenské baterie č mil. Kč Odsiřování surového železa mil. Kč Od roku 1996 investovaly TŽ zhruba 5,5 mld. Kč do ochrany životního prostředí. V těchto investicích hodláme pokračovat.

8 ODPRÁŠENÍ AGLOMERACE Č. 1

9 ODPRÁŠENÍ AGLOMERACE Č. 1
Parametry odprašovacích zařízení: Odprášení spalin 2 spékacích pásů EO + látkové filtry (2. stupeň čištění) ventilátory 2x2 MW (frekvenční měniče na 1,2 MW) spaliny 2x m3/hod. 8 skříní, každá 9x12x18 m Odprášení přesypů látkové filtry ventilátor 350 kW, 6 kV (klapa) vzdušina 2x m3/hod. Dosažený efekt Snížení TZL ze 100 pod 50 mg/m3

10 ODSÍŘENÍ KOKSOVNY

11 ODPRÁŠENÍ VÝKLOPNÍKŮ Č. 5 AŽ 8

12 VČERA

13 DNES

14 CHYSTANÉ INVESTICE Odprášení uzlů a odprášení spalin na aglomeraci č. 2 Sekundární odprášení haly KKO Rekonstrukce odsávání odléváren vysokých pecí Celkové náklady 2,2 mld. Kč Další připravované akce Odprášení rozpalování šrotu Odprášení výklopníků č. 3 a 4 Stacionární vysavače prachu Snížení fugitivních emisí (rudiště, drticí linky strusky, VEP…)

15 ZÁVĚRY Všechny hlavní agregáty mají vydaná integrovaná povolení a jsou provozovány podle BAT Dle kontrol ČIŽP a KÚ MSK plníme závazné podmínky provozu zařízení stanovené v integrovaných povolení Průběžně a koncepčně se věnujeme ochraně ŽP, vč. ochrany ovzduší, s cílem minimalizace dopadů činnosti hutě na okolí V období inverze, kdy dochází pouze k regulaci průmyslu, který je zodpovědný za zhruba třetinu znečištění ovzduší, realizujeme přijatá opatření, vč. omezení výroby Máme připravené k realizaci projekty na snížení emisí TZL, jako příspěvek ke zlepšení imisní zátěže regionu, na které jsme žádali o dotace v rámci 36. výzvy a též využijeme 38. výzvy z OP ŽP

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Investice do ekologizace průmyslu workshop MSK, Ostrava"

Podobné prezentace


Reklamy Google