Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj emisí TZL (prachu) z AMO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj emisí TZL (prachu) z AMO"— Transkript prezentace:

0 ArcelorMittal Ostrava
Projekty společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. ke snížení emisí do ovzduší Ostrava, 6. dubna 2011

1 Vývoj emisí TZL (prachu) z AMO

2 Projekty na ochranu životního prostředí 2003 - 2010
218,2 mil. Kč 71,1 mil. Kč 527,2 mil. Kč 1814,3 mil. Kč

3 Probíhající projekty ke snížení emisí do ovzduší
Aglomerace Sever a Jih řešení problematiky spalin < 20mg/m3 => zajištění plnění emisního stropu pro TZL 450t/r snížení fugitivních emisí z chladících pásů Aglo Sever (do ) řešení emisí odsunových cest < 20mg/m3 (do ) Vysoké pece snížení emisí z pásového zavážení < 20mg/m3(do ) snížení fugitivních emisí z licích polí VP č. 3 a 4 (do )

4 Připravované projekty - EIA proces
Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a.s. Modernizace ocelárny Ekologizace teplárny – plynojem Ekologizace teplárny – Kotel K12 Ekologizace teplárny – Kotel K14 Komplexní změna zdrojů energie pro vysoké pece instalací PCI

5 Celková situace projektů
1 Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. 2 Modernizace ocelárny 3 Ekologizace teplárny – Plynojem 4 Ekologizace teplárny – Kotel K12 5 Ekologizace teplárny – Kotel K14 6 Komplexní změna zdrojů energie pro VP instalací PCI Hranice areálu Umístění projektů This year is very special for us, it is 60 years anniversary of the pant. We are preparing the number of events for the year and the Voluntary Agreement would be seen as one of the main part. It is very nice to celebrate the anniversary in the way of starting the real modernization of the plant. The picture which you see shows the transformation process from the dark past to the environmetaly friendy future. 5

6 Připravované projekty - EIA proces
Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a.s. Modernizace ocelárny Ekologizace teplárny – plynojem Ekologizace teplárny – Kotel K12 Ekologizace teplárny – Kotel K14 Komplexní změna zdrojů energie pro vysoké pece instalací PCI

7 EIA Projekty – Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a. s
Důvod realizace: Zvýšení odlévaného průřezu sochorů Zvýšení kvality oceli pro výrobu trubek Zachování celkové kapacity ZPO1, 2 a 3 Stávající Nová PP&ZPO1 – 1.1Mt/r → 1.4Mt/r + VD PP&ZPO2 – 1.5Mt/y → 1.2Mt/y PP&ZPO3 – 1.0Mt/y → 1.0Mt/y Celkem Mt/r → 3.6Mt/r 7 7

8 EIA Projekty – Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a. s
BAT technologie: Odprášení VD tkaninovými filtry => emise TZL< 20mg/m3 Bilance emisí do ovzduší: PM10: t/r ( ) B(a)P: - 84 g/r (+11 – 95) As: g/r (+50 – 516) Kompenzace: 90% požadovaných emisí TZL na Aglo Sever Odprášení vápenných cest (2. etapa) Schema vakuovací stanice Plánovaný termín realizace:

9 Připravované projekty - EIA proces
Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a.s. Modernizace ocelárny Ekologizace teplárny – plynojem Ekologizace teplárny – Kotel K12 Ekologizace teplárny – Kotel K14 Komplexní změna zdrojů energie pro vysoké pece instalací PCI

10 EIA Projekty – Modernizace ocelárny(1)
Důvod realizace: Náhrada tandemových pecí č. 2,4,6&8 konvertory č. 1&2 Snížení emisí do ovzduší Zachování stávající kapacity ocelárny: TP č.2,4,6&8 (stávající) 4x0.9Mt/r = 3.6Mt/r BOFs č.1&2 (nová) x1.8Mt/r = 3.6Mt/r 10 10

11 EIA Projekty – Modernizace ocelárny(2)
BAT technologie: Primární odprášení suchými EO => emise TZL< 20mg/m3 Sekundární odprášení tkaninovými filtry => emise TZL< 10mg/m3 Bilance emisí do ovzduší: TZL: t/r (90.6 → 20.1) B(a)P: g/r (279 → 66) As: kg/r (12.0 → 2.9) Plánovaný termín realizace: 2012 – 2015 (BOF č.1 v r. 2014)

12 Připravované projekty - EIA proces
Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a.s. Modernizace ocelárny Ekologizace teplárny – plynojem Ekologizace teplárny – Kotel K12 Ekologizace teplárny – Kotel K14 Komplexní změna zdrojů energie pro vysoké pece instalací PCI

13 EIA Projekty – Ekologizace teplárny
Důvody realizace: Zvýšení energetické účinnosti Snížení emisí do ovzduší Rozsah projektu: DeNOx a DeSOx kotlů K8-K11 Výstavba nového plynového kotle K12 (náhrada K1&2) Výstavba nového fluidního kotle K13 (náhrada K3,5,6&7) Výstavba nového plynojemu konvertorového plynu BAT technologie: EO nebo TF => emise popílku < 20mg/m3 DeNOx a DeSOx => emise SO2 a NOx < 200mg/m3 Bilance emisí do ovzduší: Popílek: - 5 t/r ( 140 → 135) SO2: t/r (4500→2000) NOx: t/r (3950→2000) Plánovaný termín realizace: 2011 – 2014 13 13

14 Připravované projekty - EIA proces
Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v AMO a.s. Modernizace ocelárny Ekologizace teplárny – plynojem Ekologizace teplárny – Kotel K12 Ekologizace teplárny – Kotel K14 Komplexní změna zdrojů energie pro vysoké pece instalací PCI

15 EIA Projekty – Komplexní změna zdrojů energie pro VP instalací PCI
Důvod realizace: Náhrada 264kt koksu uhlím na VP č.2,3&4 Kapacita: 100 kg/t surového železa – roční průměr (faktor ekvivalence 0.80) BAT technologie: PCI je dle BREF považováno za BAT technologii Odprášení zásobníků tkaninovými filtry => emise TZL< 20mg/m3 Bilance emisí do ovzduší: PM10: t/r ( →154.02) B(a)P: kg/r (120.54→101.09) Plánovaný termín realizace: 15 15

16 Přínosy realizovaných/připravovaných projektů
Přínosy projektů realizovaných/připravovaných ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Přínosy realizovaných/připravovaných projektů Škodlivina TZL(2007) Opatření Datum realizace Přínos TZL po realizaci Závod [t] 10 - Koksovna 315 Odstavení bloku C VKB11 z provozu 2009 50 225 Snížení emisí z hasících věží č.1a 6 dle legislativy EU (2016?) 40 12 - Vysoké pece 1 290 Snížení emisí ze spékacích pásů Aglomerace Sever a Jih pod 20 mg/m3 (plnění emisního stropu 450t/rok dle IP) 2011 536 579 Plnění EL 18 mg/m3 na SP Aglomerace Sever (kompenzace Kontilití) 2012 20 Snížení fugitivních emisí z chladících pásů 2015 nest. Instalace PCI 2013 35 Snížení emisí pásového zavážení pod 20mg/m3 120 Snížení fugitivních emisí z licích polí VP3 a VP4 13 - Ocelárna 148 Komplexní změna kontilití -5 33 Odprášení vápenných cest (2. etapa) Snížení fugitivních emisí (kompenzace kontilití) (100) Modernizace ocelárny 14 - Válcovny 6 - 2 - Slévárna (AMEPO) 11 4 - Energetika (AMEO) 159 Ekologizace Energetiky (kotle K12 a K14) - plnění emisního stropu 135t/rok dle IP 24 135 5 - Doprava CELKEM 1 929 990

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vývoj emisí TZL (prachu) z AMO"

Podobné prezentace


Reklamy Google