Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY V TŘEBÍČI Projekt: „Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou el. energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY V TŘEBÍČI Projekt: „Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou el. energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči“"— Transkript prezentace:

1 ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY V TŘEBÍČI Projekt: „Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou el. energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči“

2 Historie projektu • 12/2000 - nákup areálu K13

3 Historie projektu • 10/2001 – Plynové kotle 2 x 5 MWt

4 Historie projektu Celkový tepelný výkon kotelny 10 MWt Celkový elektrický výkon kotelny 0 MWe 5MW Vjezd do areálu

5 Historie projektu • 01/2002 - Kotel na spalování biomasy Vesko-B 3,0 MW

6 Historie projektu Celkový pohled na kotelnu, denní zásobník paliva 01/2002

7 Historie projektu Celkový tepelný výkon kotelny 13 MWt Celkový elektrický výkon kotelny 0 MWe 5MW Vjezd do areálu 3MW

8 Historie projektu • 01/2002 - Kogenerační jednotky TEDOM 140 a TEDOM 132

9 Historie projektu Celkový tepelný výkon kotelny 13,4 MWt Celkový elektrický výkon kotelny 0,27 MWe 5MW Vjezd do areálu 3MW MT 140 MT 132

10 Historie projektu • 12/2002 - zahájení projektu „Výstavba zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC“

11 Historie projektu • 10/2004 - plynové kotle 2 x 6 MW

12 Historie projektu Celkový tepelný výkon kotelny 25,4 MWt Celkový elektrický výkon kotelny 0,27 MWe 5MW Vjezd do areálu 3MW 6MW MT 140 MT 132

13 Historie projektu • 01/2005 - kotel na spalování biomasy 7 MWt (součást ORC)

14 Historie projektu Popelový kontejner Denní zásobník paliva

15 Historie projektu • 02/2005 – vložkování komína pro biomasové kotle

16 Historie projektu • 04/2005 - spuštění ORC turbíny 1 MWe

17 Historie projektu • 05/2005 – akumulační nádrž 1800 m3

18 Historie projektu Celkový tepelný výkon kotelny 32,4 MWt Celkový elektrický výkon kotelny 1,27 MWe 5MW Vjezd do areálu 3MW 6MW MT 140 MT 132 ORC 1 MW 7MW

19 Historie projektu • 05/2005 - výstavba informačního centra

20 Historie projektu • 06/2005 – slavnostní otevření první instalace ORC v ČR

21 Historie projektu • 02/2007 - spuštění kotle na spalování slámy 5 MW

22 Historie projektu

23 Celkový tepelný výkon kotelny 37,4 MWt Celkový elektrický výkon kotelny 1,27 MWe 5MW Vjezd do areálu 3MW 6MW MT 140 MT 132 ORC 1 MW 7MW 5MW

24 Historie projektu - rekapitulace • 04/2005 - spuštění ORC turbíny 1 MWe • 05/2005 - výstavba informačního centra • 12/2000 - nákup areálu K13 • 10/2004 - spuštění plynových kotlů 2 x 6 MWt • 01/2005 - spuštění kotle na spalování biomasy 7 MWt (součást ORC) • 12/2002 - zahájení projektu „výstavba zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC“ • 01/2002 - spuštění kogeneračních jednotek TEDOM 140, TEDOM 132 • 01/2002 - spuštění kotle na spalování biomasy 3 MWt • 10/2001 - spuštění plynových kotlů 2 x 5 MWt • 02/2007 - spuštění kotle na spalování slámy 5 MWt • 06/2005 - slavnostní otevření první instalace ORC v ČR • 05/2005 - akumulační nádrž 1800 m3

25 Palivová základna Piliny Zelená štěpka Kůra Sláma

26 Výroba tepla a spotřeba paliv – ORC Tepl á rna sever Rok Spotřeba plynu "m3" Výroba z plynu "GJ" Spotřeba biomasy "m3" Výroba biomasy "GJ" Celkem "GJ" 2001570 97617 78700 20021 030 42532 09921 59733 04465 143 20031 752 13454 58126 31640 26494 845 20042 470 83776 97044 31467 800144 770 20051 447 17151 43967 575112 511163 950 20061 802 93661 30076 444140 350201 650 2007980 86033 35087 324162 858196 208

27 Výroba el. energie zdroj - ORC Teplárna sever Rok Výroba el. energie plynovou kogenerací v kWh Výroba el. energie z biomasy v kWh Celkem výroba el. energie v kWh 2001000 2002220 7520 2003332 3340 2004487 3930 20051 093 0012 112 2843 205 285 20061 192 4645 960 0007 152 464 20071 043 2256 156 0007 199 225

28 Poměr výroby tepla z biomasy v rámci CZT v Třebíči

29 Historie centrálního zásobování teplem lokalita Hájek a Nové Dvory

30 K6 K7 K1 K3 K5 K11 K10 K12 K8 K9 K4 K2 Rozvody CZT, lokalita Hájek, Nové Dvory –1999 ORC Teplárna sever Legenda: Bloková plynová kotelna Vícepalivový zdroj Domovní plynová kotelna Zrušená bloková plynová kotelna Zrušená domovní plynová kotelna Teplovodní rozvody Rozvody realizované v letošním roce Rozvody napojené na K13

31 K6 K7 K1 K3 K5 K11 K10 K12 K8 Zrušená K9 Zrušená K4 Zrušená K2 Rozvody CZT, lokalita Hájek, Nové Dvory –2000 ORC Teplárna sever Legenda: Bloková plynová kotelna Vícepalivový zdroj Domovní plynová kotelna Zrušená bloková plynová kotelna Zrušená domovní plynová kotelna Teplovodní rozvody Rozvody realizované v letošním roce Rozvody napojené na K13

32 Rozvody CZT, lokalita Hájek, Nové Dvory –2001 K1 K3 K5 K11 K12 K8 Zrušená K9 Zrušená K4 Zrušená K2 K7 Zrušená K10 Zrušená K6 ORC Teplárna sever Legenda: Bloková plynová kotelna Vícepalivový zdroj Domovní plynová kotelna Zrušená bloková plynová kotelna Zrušená domovní plynová kotelna Teplovodní rozvody Rozvody realizované v letošním roce Rozvody napojené na K13

33 Rozvody CZT, lokalita Hájek, Nové Dvory –2002 K1 K3 K5 K11 K12 K8 Zrušená K9 Zrušená K4 Zrušená K2 Zrušená K10 Zrušená K6 Zrušená K7 ORC Teplárna sever Legenda: Bloková plynová kotelna Vícepalivový zdroj Domovní plynová kotelna Zrušená bloková plynová kotelna Zrušená domovní plynová kotelna Teplovodní rozvody Rozvody realizované v letošním roce Rozvody napojené na K13

34 Rozvody CZT, lokalita Hájek, Nové Dvory –2003 K1 K3 K11 K12 Zrušená K9 Zrušená K4 Zrušená K2 Zrušená K10 Zrušená K6 Zrušená K7 Záložní K5 Zrušená K8 ORC Teplárna sever Legenda: Bloková plynová kotelna Vícepalivový zdroj Domovní plynová kotelna Zrušená bloková plynová kotelna Zrušená domovní plynová kotelna Teplovodní rozvody Rozvody realizované v letošním roce Rozvody napojené na K13

35 Rozvody CZT, lokalita Hájek, Nové Dvory –2004 K1 K3 K12 Zrušená K9 Zrušená K4 Zrušená K2 Zrušená K10 Zrušená K6 Zrušená K7 Záložní K5 Zrušená K8 K11 ORC Teplárna sever Legenda: Bloková plynová kotelna Vícepalivový zdroj Domovní plynová kotelna Zrušená bloková plynová kotelna Zrušená domovní plynová kotelna Teplovodní rozvody Rozvody realizované v letošním roce Rozvody napojené na K13

36 Rozvody CZT, lokalita Hájek, Nové Dvory –2005 K12 Zrušená K9 Zrušená K4 Zrušená K2 Zrušená K10 Zrušená K6 Zrušená K7 Záložní K1 Zrušená K8 Záložní K5 Zrušená K3 Zrušená K11 ORC Teplárna sever Legenda: Bloková plynová kotelna Vícepalivový zdroj Domovní plynová kotelna Zrušená bloková plynová kotelna Zrušená domovní plynová kotelna Teplovodní rozvody Rozvody realizované v letošním roce Rozvody napojené na K13

37 Rozvody CZT, lokalita Hájek, Nové Dvory –2006 Zrušená K9 Zrušená K4 Zrušená K2 Zrušená K10 Zrušená K6 Záložní K1 Zrušená K8 Záložní K5 Zrušená K3 Zrušená K11 Zrušená K12 Zrušená K7 Vytápěno zdrojem K13 4 571 bytů 3 zákl. školy, 6 mat. školek plavecký areál, hotel Celková délka rozvodů tepla 15,8 km ORC Teplárna sever Legenda: Bloková plynová kotelna Vícepalivový zdroj Domovní plynová kotelna Zrušená bloková plynová kotelna Zrušená domovní plynová kotelna Teplovodní rozvody Rozvody realizované v letošním roce Rozvody napojené na K13

38 Budoucnost biomasy v Třebíči • 08/2007 – instalace kotle na spalování slámy VESKO-S 5,0 MW – teplárna JIH • 03/2008 – instalace kotle na spalování slámy VESKO-S 5,0 MW – teplárna JIH

39 Závěr • Cesta k naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8% do roku 2010 (skutečný stav 3.8%) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES a 2004/08/ES • Vícepalivovost – snížení rizikovosti dodávek energií a cenových výkyvů paliv • Udržitelný rozvoj v regionu, využití místních zdrojů (klest, těžební zbytky, sláma atd.) • Úspora CO2 – omezení skleníkových plynů (Kjótský protokol) • Sláma + energetické plodiny – šance pro zemědělce – využití přebytečné půdy • Vytvoření nových pracovních míst při zpracování biomasy pro energetické účely • Řešení krizové situace – zajištění dodávek tepla i při výpadku elektrické energie a zemního plynu

40 Reference: kotle TTS - ČR Horka u St. Paky: Ekovariant 1,0 MW Planá u Mar. Lázní: Vesko-B 1,7 MW Brno - Bystrc: Vesko-B 1,1+1,5 MW

41 Reference: kotle TTS - ČR Jindřichův Hradec: Vesko-B 2 x 3,0 MW Zruč nad Sázavou: Vesko-B 1,8 + 2,5 MW Vimperk: Vesko-B 3,0 MW

42 Reference: kotle TTS - SR Malacky: Vesko-B 2,0 + 3,0 MW Detva: Vesko-B 8,0 MW Hriňová: Vesko-B 1,9 MW

43 Děkuji za pozornost Miroslav Mikyska tel: +420 724 325 002 e-mail: mikyska@tts.cz TTS s.r.o. www.tts.cz


Stáhnout ppt "ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY V TŘEBÍČI Projekt: „Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou el. energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči“"

Podobné prezentace


Reklamy Google